maart 2020
 
Wandelen met kinderwagen of rolstoel
Onder de titel "Probeer maar eens lekker te wandelen met een kinderwagen of rolstoel" publiceerde NRC op 27 februari een uitgebreid artikel over de moeilijkheden die mensen met een beperking ondervinden als zij een mooie natuurwandeling willen maken. Er wordt onder meer verteld over het project 'Natuur voor iedereen' van Natuurmonumenten, waar Kenniscentrum Groen & Handicap een belangrijke bijdrage aan leverde.
 
 
 
Visitatie door Groen & Handicap van vier stadsparken in Amsterdam
Eind 2019 heeft  het Kenniscentrum Groen& Handicap de waardevolle opdracht van de gemeente Amsterdam gekregen om visitaties uit te brengen over de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en het gebruik van voorzieningen van een 4-tal stadsparken voor mensen met een fysieke beperking.
Alvorens de opdracht in ontvangst te nemen heeft G&H samen met de gemeente een aantal algemene wensen over het gebruik van de Amsterdamse stadsparken opgesteld. De belangrijkste daarvan en een verslag van de vier visitaties vindt u hier.
 
 
 
 
Toegankelijkheid van halfverhardingen voor mensen met een beperking
Het Platform Groen Erfgoed organiseerde op 4 maart jl. in Amersfoort voor ongeveer 100 belangstellenden de bijeenkomst “Van de gebaande paden”. De vraag die centraal stond was: "Zijn de historische uitgangspunten bij de aanleg/reconstructie van paden te verenigen met de eisen voor toe-gankelijkheid voor iedereen?" Er werden voorbeelden gegeven met gedetailleerde technische aspecten over situaties waar het vaak mis gaat. Afsluitend werd door Groen & Handicap geconcludeerd dat het absoluut noodzakelijk is dat ontwerp, aanleg en onderhoud deskundig wordt aangepakt. Het volledige verslag vindt u hier.
 
 
 
Verschoontafels in openbare toiletten Den Haag
Verschoontafels in openbare toiletten moeten een draagvermogen hebben van tenminste tachtig kilo. Toch is dit vaak niet het geval. Daarom schreef Stichting Voorall een advies aan de gemeente Den Haag. Waar de verzorgingstafels aan moeten voldoen, zoals voldoende draagkracht en vandalismebestendigheid. Lees hier meer. (De opening van het invalidentoilet met verschoontafel op 14 april is uitgesteld)
 
 
 
Ruimte voor de voetganger
De gemeente Amsterdam wil met het beleidskader ‘Ruimte voor de voetganger’ meer ruimte voor de voetganger creëren in Amsterdam.
Bij alle herinrichtingen van straten wordt voortaan uitgegaan van een absoluut minimum van 1,80 meter vrije doorloopruimte voor de voetganger. Gewenst is overal 2 meter en op drukke routes wordt méér ruimte voor de voetganger voorgeschreven. Dat is de ‘netto’ ruimte op het trottoir die gebruikt wordt om te lopen, dus ruimte waar geen objecten zoals terrassen, fietsenrekken, bomen of mupi’s staan.
Tot 1 april as. kunt u uw mening geven over het beleidskader Ruimte voor voetganger (PDF, 1,5 MB) via een mail aan Beleid.openbareruimte@amsterdam.nl.
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap
Aanmelden voor de nieuwsbrief: tonkwakkel@natuurzonderdrempels.nl