Via Libra Nieuwsbrief

nr. 155 – 27 december 2017
 
Beste lezer,
 
Het is ons helaas niet gelukt om nog voor kerstmis een nieuwsbrief op te stellen. Nu staan we op enkele dagen van het jaareinde, en is het uiteraard logisch dat de meeste informatie in onze nieuwsbrief over 2018 gaat.
Aan alle onze lezers alvast een gelukkig nieuwjaar gewenst!
 
W. Govaerts
 

 
 
Oberufer Driekoningenspel
 

Dit Driekoningen-mysteriespel is ons overgeleverd als het erfgoed van Duitstalige boeren uit Oberufer bij Presburg (het huidige Bratislava) door Karl J. Schröer.
Het is dan Rudolf Steiner geweest die dit spel in de bekendheid heeft gebracht door het o.a. te laten opvoeren in de vrije scholen en in het Goetheanum in Dornach.
Het mysteriekarakter van het spel is heel duidelijk en komt bv. tot uiting middels de eenvoudige alledaagse maar uiterst zorgvuldig gekozen bewoordingen. Achter deze woorden gaan evenwel de diepste waarheden schuil, waardoor het spel oer-actueel is gebleven. Zeker de passages die zich rond "koning" Herodes afspelen, zijn verbijsterend herkenbaar in onze hedendaagse wereld.
De kompanij die dit voor u speelt: Monique Dufourmont, Arnout De Meyere, Paul Barbé, Wouter Laga, Ulrich Garriau, Walter Van Hove, Marc Vandecasteele, Lode Claessen, Klaar Lantsoght, Carina van Hout, Patricia Verbanck, Thérèse De Roo, Paul Pals, Mia Lemaitre, Antoine De Paepe, Alex Maryns, Sofie Schiettecatte, Jessica Van Eetvelt, Gerold Van Thieghem, John Van Thieghem
Zij brengen een tekst die opnieuw vertaald is door Paul-Philippe Stevens, met muziek van WOuter Laga.
Het spel wordt gespeeld in de Sint-Eligiuskerk, Sint-Eligiusstraat, te Gentbrugge. Er is parking op drie minuten lopen, langs de Brusselsesteenweg (carpool), vlakbij de E17-oprit Gentbrugge.
• organisatie: Antroposofische Vereniging in België, groep Gent
• vrijwillige bijdrage
• datum: zaterdag 6 januari 2018, om 15u
 
 
 
Voordrachtenreeks over het evangelie naar Johannes
In de reeks 'Het levende woord van Rudolf Steiner', negen vrijdagavonden over negen voordrachtenreeksen van Rudolf Steiner, spreekt op 29 december e.k. Paul-Philippe Stevens over 'Het evangelie naar Johannes'.
In deze voordrachtenreeks benadert Rudolf Steiner het evangelie naar Johannes op een nooit eerder geziene manier. Compleet verschillend van alle traditionele interpretaties gaat hij in op een heel aantal passages, waarbij hij spirituele horizonten verkent die fundamenteel zijn voor Steiners christologie. Eveneens strijdig met de katholieke interpretatie is Steiners ontdekking dat dit evangelie zeer exact is, waarbij elk woord van belang is.

Na de dood-van-God (Nietzsche) heropent Rudolf Steiner hier een volledig nieuw perspectief op religieuze beleving en beschouwing. Religie is niet alleen een geloofsaangelegenheid, maar een beleving op basis van geestelijk inzicht. In het bijzonder geldt dit voor de centrale feiten van het christendom die juist te maken hebben met de Ik-wording van de mens.
Lang na deze voordrachten (uit 1908) richtte Rudolf Steiner in 1924 de Christengemeenschap op. Deze beweging tot religieuze vernieuwing is gegrondvest op het geesteswetenschappelijk onderzoek van Rudolf Steiner. Zij bestaat ook al lang in ons land en heeft een kerk in Mortsel (de Johanneshoeve). De spreker van de avond, Paul-Philppe Stevens is priester aldaar. Hij studeerde aan het priester-seminarie in Stuttgart en was ook klassenleraar aan de steinerschool op de Uhlandshöhe die Rudolf Steiner oprichtte in 1919.
• datum: vrijdag 29 december 2017 om 20u
• plaats: Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
• bijdrage: 10 euro
• inschrijving verplicht: initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be
 
 
Boekpresentatie: Wegen van Wil (Jaak Hillen) - nieuwe datum

 Op vrijdag 2 februari 2018 (20u) zal het boek
 
Wegen van Wil
 
Handboek voor een kunstzinnige omgang met karma en reïncarnatie
 
door Jaak Hillen
 
worden voorgesteld, met bijdragen van:
• Werner Govaerts
• Daisy Suy
• Jaak Hillen
• May Oostvogels
en muzikale omlijsting door Jolien Wils
Wegen van Wil is een handboek waarin kunstenaar en karmaspecialist Jaak Hillen in alle openheid beschrijft hoe je via kunstzinnige activiteiten en via groepswerk aan karma-onderzoek kunt doen. Het doel daarbij is niet te “weten” te komen wie je in een vorig leven was, noch waar of hoe dat leven zich heeft afgespeeld – het doel is oud karma, dat in je leven belemmerend kan werken, te bevrijden. Het is een van de manieren die Jaak Hillen gebruikt om mensen weer grip op het leven te geven, nl. het vermogen om weer ‘vrij karma’ te creëren.
De voorstelling van het boek zal gecombineerd worden met een demo uit het kunstzinnig karmisch werk en een presentatie van nieuwe plannen in België. In ieder geval zal er ruimte zijn voor participatie en vragen.
 
• de presentatie vindt plaats in Steinerschool De Es, Diksmuidelaan 227, 2600 Berchem
• er wordt een vrije bijdrage gevraagd – het boek zal er te koop zijn aan voordeelprijs
 
Informatie over het boek:
• 174 blz, met talrijke illustraties waarvan vele in kleur
• prijs: 29 euro + verzendingskosten
• isbn: 978 90 77611 26 5
• bestellen via info@via-libra.be
 
 
 
Nascholing steinerpedagogie
De Federatie Steinerscholen organiseert dit voorjaar weer een heleboel nascholingsactiviteiten voor leraren en belangstellenden.
Een greep uit het aanbod:
- constitutietypes
- moeilijk gedrag en traumapedagogie
- zorgbeleid
- kinderen waarnemen
- sociale competenties en kunstzinnig werk
- helende verhalen
- de kracht van een goed gesprek
- paasconferentie voor leraren
enz.
De eerstvolgende activiteiten werden opgenomen in onze agenda (onderaan deze Nieuwsbrief).

Meer info vind je op de website van de Federatie.
 
 
Geldgipfel 2018 in Bochum
 

 Van financiële economie naar reële economie – 10 jaar na Lehman Brothers
Elke twee jaar organiseert de GLS Bank Stiftung in Witten/Herdecke een colloquium, een 'top', rond het geldwezen. Daartoe worden specialisten, economen, bankiers, antroposofen uitgenodigd. Zij denken samen na over wat er sinds 2008 veranderd is. En over wat er nog moet veranderen om te vermijden dat we tussen nu en 2028 opnieuw een financiële crisis meemaken?
Het programma van deze top zal pas half maart definitief zijn. Maar het is raadzaam de data al aan te kruisen in je agenda.
• data: 28 en 29 april 2018
• plaats: Universität Witten/Herdecke
 
 
 
Slecht nieuws voor het antroposofische boek
 
De Nieuwe Boekerij, boekhandel in Zeist, met een ruim aanbod antroposofische boeken, meldt ons dat de winkel gaat sluiten.
 
Vanaf 27 december houdt de winkel uitverkoop. Op 1 maart 2018 wordt de winkel definitief gesloten en blijft alleen de webwinkel nog open.
Na het teloorgaan van De Kleine Prins in Antwerpen is dit op korte tijd de tweede "antroposofische boekhandel" (dwz een boekhandel met een meer dan noemenswaardig aanbod antroposofische literatuur) die verdwijnt. De concurrentie met de ook bij antroposofen terrein winnende mega-web-retailers is voor de onafhankelijke boekhandel steeds moeilijker. Het spijtige aan dit verhaal, is dat er op termijn alleen maar verliezers zijn: op dit moment zijn dat de boekhandels, maar van zodra eenmaal alle boekhandels verdwenen zullen zijn, zal uiteraard ook de gratis snelservice van Bolcom en Amazon verdwijnen. De berooide klant zal zich dan tandenknarsend afvragen waarom hij dat heeft laten gebeuren ...
 
 
Boek over geschiedenis en werking van de afdelingen van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap
Denktank avant la lettre voor maatschappelijke opgaven
Toen er van denktanks of startups nog geen sprake was, richtte Rudolf Steiner in 1923/24 aan het Goetheanum in Dornach de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap op. Onlangs verscheen er bij Verlag am Goetheanum een boek dat gewijd is aan de geschiedenis en het onderzoek van deze hogeschool: Goetheanum – Freie Hochschule für Geisteswissenschaft. Geschichte und Forschung der Sektionen
 
Je zou het kunnen zien als een verre voorloper van wat nu TED-conferenties en barcamps zijn: een in afdelingen onderverdeelde hogeschool die maatschappelijk relevante opgaven op zich moest nemen, gebaseerd op de actualiteit, de vooruitgang van de wetenschap én aangevuld door de persoonlijke scholing van ieder individu op basis van de antroposofie.

Het boek behandelt de geschiedenis en het onderzoek van de afdelingen sinds de oprichting ervan (uitgezonderd de sociale afdeling). Daarbij wordt een heel breed panorama zichtbaar. Ook nu nog vindt er onderzoek plaats.
De leiders van de afdelingen aan het Goetheanum maken duidelijk hoe de Vrije Hogeschool haar opgaven vervult: door fundamenteel onderzoek, de praktische vertaling daarvan en het controleren ervan door praktijkonderzoek. En daarnaast ook de verspreiding van de nieuwe kennis door seminaries, colloquia en vakbijeenkomsten, maar ook door innerlijke scholing. Een bijzondere opdracht daarbij is om de vaak sterk gespecialiseerde onderzoeksresultaten in een grotere samenhang te plaatsen en toegankelijk te maken. De financiering en organisatie van al dat werk gebeurt door de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, zeg maar de internationale Antroposofische Vereniging.
• uitgevers: Christiane Haid, Constanza Kaliks, Seija Zimmermann
• 272 bladzijden
• prijs: 37 euro
• isbn: 978 3 7235 1567 9
 
 
Academisch onderzoek naar steinerpedagogie
 
Er is een nieuw nummer verschenen van RoSE - Research on Steiner Education. Dit internationale online vaktijdschrift wordt uitgegeven door de Alanus Hochschule Für Kunst und Gesellschaft in Bonn in samenwerking met de Rudolf Steiner University College in Oslo.
 
Voor het eerst staan er naast de Duits- en Engelstalige bijdragen ook artikels in het Spaans in. Een greep uit de inhoud:
• Zur Anthropologie der Waldorfpädagogik - Ein bewusstseinsphänomenologischer Zugang (Johannes Wagemann)
• Homo oder Homunkulus? Der Gesichtsverlust der Ökonomie (Philip Kovce)
• Der soziale Organismus bei Rudolf Steiner und Rudolf Stolzmann (Gerhard Lechner)
• Psicoterapia del Trauma. El aporte de la Antroposofia (Alejandra Mancini)
• Concepto de Aprendizaje en la Educación Waldorf (Jost Schieren)
• Jahrgangsübergreifender Mathematikunterricht an Waldorfschulen der Klassen 1 bis 5 (Cornelia Ruhnau)
De website gebruikt het Open Journal System 2.2.3.0. en alle teksten vallen onder de GNU (General Public License).
 
 
 
Knap kijk- en leesboek over organische architectuur
 
 
 
Van 2003 tot 2011 liept in heel Europa en de Westerse wereld de tentoonstelling 'Organische architectuur'. Deze tentoonstelling begint nu aan een nieuwe reisroute doorheen Azië, en speciaal daarvoor maakte Pieter van der Ree de knappe catalogus Living Architecture. Balancing Nature, Culture and Technology.
Vertrekpunt is de organische architectuur en de ideeën daarover bij Sullivan, Wright, Gaudi en Steiner. Daarna komen realisaties van organische architectuur aan bod, verspreid over alle continenten. Met als kernvraag: wat is de opgave van de architectuur in een snel veranderende wereld?
Via Libra heeft een beperkt aantal van deze boeken in voorraad genomen. Ze kunnen dus hier besteld worden. De verzending gebeurt pas na nieuwjaar.
• isbn: 978 90 827379 12
• prijs: 35 euro + 5 euro verzendingskosten
 
 
 
Kalender: overzicht van activiteiten
Hieronder vindt u de antroposofische activiteiten van de komende maanden. Sommige zijn eenmalig, andere data geven de eerste dag van een reeks aan.
We kiezen ervoor om deze activiteiten in een kort overzicht weer te geven. Voor heel wat activiteiten moet men zich aanmelden – als u niet weet bij wie of waar, mag u dat altijd aan ons vragen ...
 • 29 december – Antwerpen – Het evangelie naar Johannes, 20u, door Paul-Philippe Stevens, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen (aanmelden: initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be)
 • 4 januari – Holsbeek – Kennismaking met de Antroposofische Vereniging, 19u30, met o.m. Bert Penninckx, Houwaartsebaan 55, Holsbeek
 • 6 januari – Gent – Driekoningenspel (in een bewerking van Paul-Philippe Stevens, met muziek van Wouter Laga), 15u, St. Eligiuskerk, St. Eligiusstraat, 9050 Gentbrugge
 • 9 januari – Berchem – Driekoningenspel (door het lerarencollege van De Es), 20u, De Es, ingang Langemarkstraat, 2600 Berchem
 • 12 januari – Antwerpen – Het waarnemen van kinderen (kleuterschool), 9u tot 15u30, met Klaar Aerts, Ann Cuyvers, Ianthe LauwHet Roze Huis, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen(deze cursus loopt verder op 19 en 26 januari, en 23 februari)
 • 13 januari – Berchem – Verdieping in de menskunde: de constitutietypes, zaterdagvoormiddagen 13 en 20 januari, 9u30 tot 13u, met dr. Edmond Schoorel, De Es, Diksmuidelaan 27, 2600 Berchem
 • 14 januari – Gent – Driekoningenpreparaat, 10u, Steinerschool, Kasteellaan 54, 9000 Gent
 • 15 januari – Mortsel – Cursus nat-in-nat-schilderen en pasteltekenen, 5 avonden, met Hermelinde Laga, info: www.kunstzinnige-therapie.be
 • 26 januari – Antwerpen – De wereld als één economie, 20u, door Luuk Humblet, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen (aanmelden: initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be)
 • 26 januari – Burcht – Het menselijk skelet: muzikale elementen, 11u30, door Luc Vandecasteele, 't Verhaal, Dorpstraat 12, 2070 Burcht
 • 26 januari – Lille – Ontwikkel Persoonlijk Kunstenaarschap, tot 28 januari, met Jaak Hillen en May Oostvogels, info: vzw artObe
 • 27 januari – Berchem – Omgaan met moeilijk gedrag op basis van inzichten uit de traumapedagogie, 9u30 tot 17u30, met Bernd Ruf, De Es, Diksmuidelaan 227, 2600 Berchem
 • 2 februari – Berchem – Wegen van wil: boekvoorstelling en kunstzinnig karmisch werk, door Jaak Hillen en May Oostvogels, 20u, De Es, Diksmuidelaan 227, 2600 Berchem
 • 7 februari – Brugge – Belasting en genezing in het levenslot van de mens, met Anton Kimpfler, 17u30  tot 21u30, Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge
 • 9 februari – Antwerpen – Nationaliteit en volksziel. De Memoranda van Rudolf Steiner uit 1917 en hun actualiteit, 20u, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
 • 17 februari – Munte – Sterrenavond en sterrenwandeling, 19u30 tot 22u, met Xavier De Keyser
 • 23 februari – Antwerpen – Symptomen van de historische ontwikkeling, 20u, door Griet Mertens, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen (aanmelden: initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be)
 • 23 februari – Antwerpen – Algemene vergadering voor leden van de Antroposofische Vereniging in België, 10u tot 17u, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
 • 24 februari – Antwerpen – De toekomst van Europa en sociale driegeleding (voorlopige titel), 20u, door Gerald Häfner, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
 • 24 februari – Wezemaal – Cursus biologisch-dynamisch imkeren, 10 zaterdagen, tot december 2018, info: bd-imkers@hotmail.be
 • 25 februari – Antwerpen – Master-class sociale driegeleding, door Gerald Häfner, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
 • 26 februari – Mortsel – Cursus vormtekenen, 5 avonden, met Hermelinde Laga, info: www.kunstzinnige-therapie.be
 • 2 maart – Lille – Ontwikkel Persoonlijk Kunstenaarschap, tot 4 maart, met Jaak Hillen en May Oostvogels, info: vzw artObe
 • 3 maart – Berchem – Zorg(en) delen met ouders: de kracht van een goed gesprek, met Pia Leurs, ook op 28 april 2018, De Es, Diksmuidelaan 227, 2600 Berchem
 • 13 maart – Brugge – Reflectiedag voor leraren middelbare steinerscholen, met Gert Biesta
 • 16 maart – Berchem – Helende verhalen, met Susan Perrow, vrijdag 16 maart van 17u tot 21u en zaterdag 17 maart van 9u tot 18u, De Es, Diksmuidelaan 227, 2600 Berchem
 • 29 maart – Gentbrugge – Paasviering in het teken van Christian Morgenstern, St-Eligiuskerk, St-Eligiusstraat, 9050 Gentbrugge
 • 30 maart – Antwerpen – Van Jezus tot Christus, 20u, door Wilbert Lambrechts, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen (aanmelden: initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be)
 
 
Dat was het voor deze keer. Nieuwe berichten volgen binnenkort!
Meer info over Via Libra op onze website