In deze nieuwsbrief 

Gevolgen Miljoenennota 2014 voor Zorg & Welzijn

Eigen risico
Het eigen risico in de zorg wordt toch niet inkomensafhankelijk. Het komt, na aanpassing aan de inflatie, uit op 360 euro per jaar. Wel krijgen mensen met lage inkomens een compenserende zorgtoeslag. Ook wordt voor de hoogste inkomens de algemene heffingskorting afgeschaft.
 
Verzachte maatregelen zak- en kleedgeld AWBZ 
Mensen met een Wajong-uitkering die in een instelling zitten, krijgen 1700 euro meer per jaar dan in het regeerakkoord was afgesproken. Voor AOW'ers in een instelling wordt de uitkering 950 euro ruimer.

Pgb 10-uurs maatregel
Nieuwe aanvragers die minder dan 10 uur zorg nodig hebben, krijgen geen pgb, maar voor de 40.000 mensen die nu al een pgb hebben, verandert er niets.

Versobering toeslagenregelingen
Diverse regelingen als de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), compensatie eigen risico en de fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten, worden samengevoegd.
 
Huishoudelijk hulp
Er wordt in 2014 nog niet bezuinigd op de huishoudelijke hulp, de geplande bezuiniging van 89 miljoen euro gaat niet door. In 2015 zal er wel 40 procent gekort worden op huishoudelijk hulp aan ouderen

 
 

Nieuwe WMO leidt tot rechtsongelijkheid en minder rechtsbescherming

Het wetsvoorstel dat de langdurige zorg vanaf 2015 regelt, leidt tot onduidelijkheid en een verminderde rechtsbescherming van mensen die zorg nodig hebben. Dat concludeert de Raad voor de rechtspraak in het wetgevingsadvies naar aanleiding van het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).
 
 

Kabinet verzacht vermogensinkomensbijtelling
 
Cliënten die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben en in een AWBZ-instelling verblijven, krijgen per 1 januari 2014 een extra vrijstelling van 10.000 euro bij het bepalen van de eigen bijdrage. Met deze verzachting bedraagt de vrijstelling van het vermogen voor een éénpersoonshuishouden circa 31.000 euro.
 
 

    
Meer ZorgNieuws  
 
Algemeen
Wmo / AWBZ
 

Heb je vragen, opmerkingen of ideeën t.a.v. de ZorghulpAtlas Nieuwsbrief? Laat het dan weten via info@zorghulpatlas.nl.
 
Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven of wil je de vorige nieuwsbrieven nalezen, klik dan hier om ze online te bekijken
 
 
 
 
 

Nieuw binnen de ZorgHulpAtlas
 
 

Ontwikkelingen zorg 2013 - 2017
 
Wat zijn de gevolgen van de maatregelen uit het regeerakkoord, zorgakkoord, sociaal akkoord én miljoenennota 2014 op het gebied van Awbz, Wmo, Pgb, Zvw, Participatiewet, Ziektewet, AOW, WW en ontslagrecht
 

Onderzoek zorg & welzijn
 
In drie landen (Nederland, Luxemburg en Slovenië) lopen de overheidsuitgaven die samenhangen met vergrijzing flink op. Hierdoor ontstaan er grote economische problemen en mogelijk zelfs oplopende spanningen tussen generaties, aldus HCSS
Veel begeleiders onderkennen dat vrijheidsbeperkende maatregelen ingrijpend zijn. De praktijk leert echter dat veel begeleiders ze toepassen. En niet alleen als de veiligheid in het geding is.
  
Grip op reuma dankzij speciale website
Op internet je eigen gegevens inzien, helpt mensen met reuma om meer grip te krijgen op hun ziekte. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente. 
  

Uitzendingen zorg & welzijn 
 
Gedurende een periode van twee jaar filmden Ireen van Ditshuyzen vijf mensen met dementie en hun omgeving.
  
Zelfzorg lijkt de toekomst: er wordt steeds meer bezuinigd op de zorg en de vergrijzing in ons land neemt toe. Daarbij is zelfzorg goedkoper en bespaart het de patiënt veel tijd. Wie handelt er nog in het belang van de patiënt?   

Wassen, strijken, uit bed halen, opvrolijken en zorgen dat het eten op tafel staat.... Niet meteen het eerste waar je aan denkt als kind. Maar voor veel kinderen is het dagelijkse kost.
 

Artikelen
 
Geschiedenis thuiszorg komt tot leven in uniek e-book. Vanaf 24 september kan iedereen het boek gratis downloaden op de webiste van Stichting Else.
  
Met welke instanties heb je te maken? Hoe regel je financiële ondersteuning? Wat kan de werkgever voor je betekenen? Leest erover in de Informatie Wijzer Mantelzorg.
 
De Ango is een actie gestart tegen de voorgenomen bezuinigingen op de inkomensondersteuning. Doe mee en onderteken de petitie!
  

Zorgvakanties: Verre Oorden

Laat je verblinden door de hagelwitte stranden van Curacao of Thailand, maak kennis met de wildparken in Zuid-Afrika, de palmstranden in Kenia of de ongerepte natuur van Namibië. Zowel zelfstandige- als groepsreizen mogelijk voor mensen met een beperking en/of chronische ziekte.Agenda
Periode: Oktober & november 2013
  
Events & Symposia
(Patiënten en mantelzorgers)
 
Seminars & Symposia
ZorgHulpAtlas
 Wegwijzer in de Wereld van Zorg & Welzijn