Investeer! en geniet mee van ons succes
Campina Energie scoort met zonne-energie!
Met uw inbreng zal Campina Energie dit jaar nog verschillende zonnepaneelinstallaties in de Kempen realiseren. Onze coöperatie haalt daarmee haar doelen voor 2020: we reduceren de CO2-uitstoot, plaatsen productie-installaties voor hernieuwbare energie en stimuleren burgers om mee te stappen in dit succesverhaal.
 
Eerder lieten we je weten dat we dit jaar al zonnepaneelinstallaties plaatsten op VIBO de Ring in Turnhout (een school), Chiro Achter-Olen (een jeugdbeweging), OMC Turnhout (een bedrijf) en bijna 300 installaties op huizen van burgers (via ons project Zonneregio Kempen).
 
In november en december plaatsen we nog meer dan 2500 zonnepanelen in Dessel (6 gebouwen van de gemeente), Herentals (WZC Sint-Anna), Turnhout (kinderopvang) en Vosselaar (3 gebouwen van de gemeente), goed voor een vertienvoudiging van onze productiecapaciteit, een besparing van 150 ton CO2 of elektriciteit voor 250 gezinnen. Mooie cijfers, toch?
Investeren in windenergie
Berichtten wij afgelopen maanden vooral over onze
zonne-projecten, in stilte werkten we verder aan verschillende windenergieprojecten.
Eén van die projecten wordt nu concreet.
Aan de twee windturbines die we samen met Eneco realiseerden in Turnhout en waarvan we voor 20 % eigenaar zijn, wordt een derde turbine toegevoegd op de bedrijfsterreinen van parketvloer bedrijf Yepp aan de Zierenbosstraat in Turnhout. 
Ook hiervan worden we voor 20 % eigenaar.
Het gaat om een 2,2 MW turbine met tiphoogte van 180 meter en een geschatte jaarlijkse opbrengst van 4965 MWh wat overeenkomt met het verbruik van 1400 gezinnen of een besparing van 2314 ton CO2. Die turbine wordt in 2021 gebouwd en zal in januari 2022 operationeel zijn.
Grote projecten op de rails ... nu nog de centen
Via de twee beperkte kapitaalrondes van afgelopen zomer werd door onze vennoten – verrassend snel, waarvoor dank! – het geld samen gebracht om de projecten Chiro Achter-Olen en VIBO de Ring te realiseren. Nu gaan we op zoek naar geld voor de grote zonne-energieprojecten en een eerste schijf van het windturbineproject. Daarom organiseren we, zoals in een vorige nieuwsbrief reeds aangekondigd, nog een laatste kapitaalronde in 2020 van 750.000 euro. De uitgelezen kans dus om vennoot te worden, meer aandelen te kopen, aandelen als cadeau te geven aan kinderen en kleinkinderen, of vrienden, familie en buren aan te sporen uw voorbeeld te volgen. Iedereen wil immers graag concreet bijdragen aan oplossingen voor het klimaatprobleem.
 
Twijfel je nog? We geven je graag 4 goede redenen om mee te investeren in het klimaat en in deze hernieuwbare energieprojecten.
  • Je levert jouw bijdrage aan de energietransitie en CO2-reductie waardoor een klimaatneutrale en duurzame samenleving mogelijk wordt gemaakt;
  • Je draagt rechtstreeks bij aan de lokale economie;
  • Je doet een positieve investering: zowel het klimaat als je financiën varen er goed bij; een dividend is niet gegarandeerd maar we streven naar een dividend dat beduidend hoger is dan de jaarlijkse interesten op spaargeld;
  • Je wordt mede-eigenaar van een écht coöperatief bedrijf
Werkwijze kapitaalronde
De waarde van 1 aandeel van Campina Energie is zoals bekend 250 euro. Tijdens deze kapitaalronde kan iedereen maximaal 20 aandelen (bij)kopen en zijn er 3000 aandelen (of 750.000 euro) beschikbaar.
Intekenen op deze kapitaalronde kan enkel via:
Meer info over de verschillende projecten en de risico’s is te vinden op
Op onze website http://www.campinaenergie.be vind je ook nog meer info over de werking van Campina Energie zelf.
Let wel: elke rechtspersoon kan bij Campina Energie over maximaal 20 aandelen beschikken. Vennoten die reeds aandelen hebben, kunnen dus bijkopen tot dat aantal bereikt is. Concreet kan een vennoot die nu 16 aandelen heeft, er nog maximaal 4 bijkopen. Een vennoot met 1 aandeel kan zijn aantal in deze kapitaalronde verhogen tot 20 door er 19 bij te kopen.
Voor bestaande vennoten: om uw CE-nummer of een overzicht van uw aandelen op te vragen, kan je deze link gebruiken: Register opvragen
Tip: hou rekening met de limiet van uw bankkaart bij een online betaling.
 
Brei aan het moeilijke coronajaar 2020 nog een zinvol einde en investeer met ons in de toekomst …van het klimaat, uw nageslacht en uw gezondheid.
 
Campina Energie cv
 Dageraadstraat 16
 2300 Turnhout
 info@campinaenergie.be
 014/94.40.41