ZorghulpAtlas Nieuwsbrief
  Oktober 2012

Eerste Kamer akkoord met modernisering Ziektewet
 
Op 2 oktober 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de modernisering van de Ziektewet.
 
Momenteel komen er onevenwichtig veel werknemers met een tijdelijk dienstverband in de WIA en Ziektewet. Hieromtrent worden de regels voor de Ziektewet aangescherpt.  De hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering wordt afhankelijk van hoe lang iemand heeft gewerkt. Ook de premies gaan omhoog voor organisaties met veel ex-werknemers in de Ziektewet.
 
Op het verzoek van de Eerste Kamer zal de wetswijziging ingaan per  
1 januari 2014, een jaar later ten opzichte van het voorstel van Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Cliënten met lichte zorgvraag wonen langer thuis
 
Cliënten met een lichte zorgvraag blijven per 1 januari 2013 langer thuis wonen. De ministerraad heeft op het voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volkgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de uitwerking van het extramuraliseren (zorg thuis in plaats van in een instelling) van lichte zorgzwaartepakketten.
 
De maatregel leidt tot meer zorg in de omgeving en dure zorg in een instelling wordt waar mogelijk vermeden. Bijvoorbeeld ouderen met beginnende somatische beperkingen blijven met goede ondersteuning in hun eigen woning en verhuizen niet naar een instelling.

Voor de zorgzwaartepakketten VV 1 en VV 2 (verpleging en verzorging), GGZ 1 en GGZ 2 (geestelijke gezondheidszorg) en voor VG 1 en VG 2 (verstandelijk gehandicaptenzorg) gaat de maatregel per 1 januari 2013 in
.
 


Geschrapte zorgmaatregelen Herfstakkoord
 
VVD-leider Mark Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom hebben een akkoord bereikt over wijzigingen in de begroting van 2013.
 
Behalve de forensentaks en langstudeerboete worden ook de eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en het liggeld in het ziekenhuis geschrapt. In de oorspronkelijke begroting voor 2013 stond dat patiënten 7,50 euro per dag in het ziekenhuis moesten gaan betalen.
 


Inkomensgrens in Wmo niet toegestaan
 
De gemeente mag geen algemene inkomensgrens stellen om te bepalen of je in aanmerking komt voor hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wel kunnen gemeenten een eigen bijdrage vragen voor voorzieningen en hulpmiddelen uit de Wmo.
 
Toch blijkt uit het onderzoek ‘Grenzen aan de Wmo’ van Stichting De Ombudsman dat driekwart van alle gemeenten een inkomensgrens hanteren. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten gaat Wmo- verordeningen die een inkomensgrens hanteren, vernietigen en zo nodig de wet aanscherpen.
 
Als gemeenten een inkomengrens stellen voor de Wmo, dan kun je bezwaar maken tegen de beslissing.

 


ZorghulpNieuwtjes  
 
Per Saldo heeft onlangs de jongeren website welkezorghebiknodig.nl voor het aanvragen van zorg gelanceerd.

Bekijk de eerste web-tv-uitzending van de DigitaleZorgGids waarin het belang van e-health voor patiënten centraal staat.   

  Rolstoeltoegankelijkerestaurants.nl is tijdens de Week van de Toegankelijkheid officieel gelanceerd.
 

ZorgVakanties
Verre bestemmingenLaat je verblinden door de hagelwitte stranden van Curacao of Thailand, maak kennis met de wildparken in Zuid-Afrika, de palmstranden in Kenia of de ongerepte natuur van Namibië. Zowel zelfstandige- als groepsreizen mogelijk.

 

Agenda
 
 Week Chronisch Zieken
Van 9 november t/m 16 november 2012 Thema: Samen Werken. Werk of studie bepalen in belangrijke mate de kwaliteit van leven en dragen vaak bij aan de vermindering van ziektelast en aan een betere gezondheid.
 
Dag van de Mantelzorg
Op 10 november 2012 vindt de 15e Dag van de Mantelzorg plaats. Op en rond deze Dag organiseren steunpunten mantelzorg, gemeenten en andere organisaties activiteiten voor mantelzorger. Thema: 'Nu even niet'


 
 
 
Er zijn voor mensen met een functiebeperking diverse mogelijkheden om in Nederland er op uit gaan en te genieten van de natuur en omgeving. 

Paleistuinen Het Loo te Apeldoorn

 

 
 
ZorghulpAtlas
De Wereld van Zorg en Welzijn in kaart gebracht