Gweld mewn porwr
logo
Croeso

Dyma swyddi gwag diweddaraf Hysbysfwrdd Swyddi Cymru sy'n rhan o wefan Lleol.cymru.

Yma cewch hyd i swyddi gan fusnesau, sefydliadau ac elusennau neu gyfleoedd gwaith mewn ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae'r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu 'n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol.

Cofiwch fynd draw i adran Hysbysfwrdd Swyddi Cymru sy'n rhan o wefan Lleol.cymru er mwyn dod o hyd i'r swyddi diweddaraf.
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Cydlynydd Tîm (Ariannu'r Celfyddydau)
Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru
Sir: Caerdydd
Cyflog: £18,241 - £22,182
Dyddiad Cau: 06/12/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Swyddog Ymchwil
Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru
Sir: Caerdydd
Cyflog: £14,189 - £19,020
Dyddiad Cau: 06/12/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Tiwtor Dysgu Cymraeg i Oedolion
Cyflogwr: Coleg Gwent
Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £16.66 - £30.94 yr awr
Dyddiad Cau: 07/12/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Swyddog Cefnogi Dewis: Cam-drin Pobl Hŷn a Chyfiawnder
Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth
Sir: Ceredigion
Cyflog: £21,605 - £24,298
Dyddiad Cau: 11/12/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Swyddog Cyfathrebu
Cyflogwr: Cronfa Loteri Fawr
Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: Cyflog cychwynnol £18,500 - £23,125 y.f.
Dyddiad Cau: 07/12/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Cyfwelydd Ffôn x3
Cyflogwr: Opinion Research Services
Sir: Abertawe
Cyflog: £7.20 yr awr
Dyddiad Cau: 10/01/2017
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Prentis Chwaraeon Sir Dinbych
Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru
Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: I’w gadarnhau
Dyddiad Cau: 05/12/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Swyddog Tai Gwarchod
Cyflogwr: Cartrefi Cymunedol Gwynedd
Sir: Gwynedd
Cyflog: £16,690 - £17,862 y flwyddyn (pro rata)
Dyddiad Cau: 08/12/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Swyddog Gweinyddol Adnoddau Dynol
Cyflogwr: Cartrefi Cymunedol Gwynedd
Sir: Gwynedd
Cyflog: £18,213 - £20,299 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 08/12/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Cydlynydd Gwardeu a Chaffael
Cyflogwr: Cartrefi Cymunedol Gwynedd
Sir: Gwynedd
Cyflog: £39487 - £42,299 (pro rata)
Dyddiad Cau: 08/12/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Rheolwr Cyllid
Cyflogwr: Menter Môn Cyf
Sir: Ynys Môn
Cyflog: £35 - 42k
Dyddiad Cau: 29/11/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Prentis Chwaraeon Abertawe
Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru
Sir: Abertawe
Cyflog: I’w gadarnhau
Dyddiad Cau: 05/12/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd yn ardal Bangor
Cyflogwr: Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Sir: Gwynedd
Cyflog: £19.838 - £21,798 ynghyd â lwfans
Dyddiad Cau: 09/12/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Cynorthwywr Gweinyddol (Uned Profiad Ysgol)
Cyflogwr: Prifysgol Bangor
Sir: Gwynedd
Cyflog: £18,940 - £21,220 p.a. pro rata
Dyddiad Cau: 27/11/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Swyddog Cyfathrebu (Prosiectau Arbennig)
Cyflogwr: Cyngor Gofal Cymru
Sir: Caerdydd
Cyflog: £25,086 - £30,036
Dyddiad Cau: 29/11/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Cyfarwyddwr y Wasg
Cyflogwr: Prifysgol Cymru
Sir: Caerdydd
Cyflog: I’w drafod, ond o ddeutu £60,000
Dyddiad Cau: 05/12/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Cysylltai KTP Cymen Cyf a Phrifysgol Bangor
Cyflogwr: Prifysgol Bangor
Sir: Gwynedd
Cyflog: £19,000 - £22,000
Dyddiad Cau: 25/11/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Ysgrifennydd Rhanbarth Caerdydd a’r Fro
Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru
Sir: Caerdydd
Cyflog: £15,013 (Pwynt 2) hyd £16,897 - Pro Rata
Dyddiad Cau: 25/11/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Arweinydd y Celfyddydau, Oriel Wrecsam/ Marchnad y Bobl, Wrecsam
Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Sir: Wrecsam
Cyflog: £33,106 - £37,858
Dyddiad Cau: 25/11/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Gweinyddydd Adnoddau Dynol
Cyflogwr: Grwp Cynefin
Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £17,061 - £19,203
Dyddiad Cau: 24/11/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Arweinwyr Tîm Canolfan Alwadau
Cyflogwr: Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg
Sir: Vale of Glamorgan
Cyflog: £23,500 - £25,500
Dyddiad Cau: 24/11/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Gwenyddydd Cynnal a Chadw
Cyflogwr: Grwp Cynefin
Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £17,061 - £19,203
Dyddiad Cau: 24/11/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Rheolwr Cynllun Tai Gofal Ychwanegol
Cyflogwr: Grwp Cynefin
Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £22,930 - £25,807
Dyddiad Cau: 24/11/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Swyddog Gweinyddol Gwasanaethu Offer
Cyflogwr: Grwp Cynefin
Sir: Sir Ddinbych
Cyflog: £19,779 - £22,262
Dyddiad Cau: 24/11/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Cynghorwyr Defnyddwyr
Cyflogwr: Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg
Sir: Vale of Glamorgan
Cyflog: £16,000
Dyddiad Cau: 31/12/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad
Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.
Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog:
Dyddiad Cau: 22/12/2017
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Rheolwr Cyllideb(au) Cynnwys
Cyflogwr: S4C
Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: I'w drafod - yn ddibynnol ar brofiad
Dyddiad Cau: 28/11/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Cyfieithydd
Cyflogwr: Heddlu Gogledd Cymru
Sir: Conwy
Cyflog: £27,519 - £29,307
Dyddiad Cau: 25/11/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Cydlynydd Technegol
Cyflogwr: Grwp Cynefin
Sir: Sir Ddinbych
Cyflog: £30,815 - £34,683
Dyddiad Cau: 24/11/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Darlithydd mewn Newyddiaduraeth a'r Cyfryngau (cyfrwng Cymraeg)
Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd
Sir: Caerdydd
Cyflog: £32,004 - £38,183 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 24/11/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Gynorthwywyr Siop a Chynorthwywyr Arlwyo
Cyflogwr: Siopau Portmeirion Cyf
Sir: Gwynedd
Cyflog: Cyflog yn unol a’r Cyflog Byw Cenedlaeth
Dyddiad Cau: 30/11/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Cynorthwy-ydd Swyddfa
Cyflogwr: NFU Mutual
Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £14,000 - £19,000
Dyddiad Cau: 30/11/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Swyddog Gweinyddol (rhan-amser)
Cyflogwr: Addoldai Cymru
Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad
Cyflog: £13,900 p.a. am wythnos 21-awr
Dyddiad Cau: 09/12/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Swyddog Maes Morgannwg - Gwent
Cyflogwr: Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
Sir: Caerdydd
Cyflog: £20,500
Dyddiad Cau: 06/01/2017
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Cyflwynydd cyfresi Stwnsh a Cyw
Cyflogwr: Boom Plant, rhan o Boom Cymru
Sir: Caerdydd
Cyflog: Dibynnol ar brofiad
Dyddiad Cau: 25/11/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Rheolwr Cyllid a Gweithrediadau Masnachol
Cyflogwr: Gwasg Prifysgol Cymru
Sir: Caerdydd
Cyflog: £27,000 - £35,000
Dyddiad Cau: 25/11/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Cyfieithydd
Cyflogwr: Cyfieithu Cymunedol
Sir: Conwy
Cyflog: £18,000 - £21,000
Dyddiad Cau: 05/12/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Pennaeth - Ysgol Dyffryn Aman
Cyflogwr: Cyngor Sir Gaerfyrddin
Sir: Sir Gaerfyrddin
Cyflog: L37 - L43 (£94,389 - £108,282)
Dyddiad Cau: 25/11/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Aelod Tîm Grantiau
Cyflogwr: Sefydliad Cymunedol yng Nghymru
Sir: Caerdydd
Cyflog: £16,764
Dyddiad Cau: 24/11/2016
Gweld Hysbyseb
E-BOSTIWCH AT FFRIND
Rhaglen Hyfforddiant i Raddedigion
Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru
Sir: Caerdydd
Cyflog: Dibynnol ar brofiad
Dyddiad Cau: 31/12/2016
Gweld Hysbyseb
Hysbysebu eich swyddi
Rydym yn rhoi llwyfan hysbysebu effeithiol i fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru i hysbysebu swyddi lle mae sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymu-nol.

Rydym wedi hysbysebu dros 4000 o swyddi i dros 450 o gyflogwyr gydag adborth arbennig o dda. Rydym yn sicr na fydd ein gwasanaeth effeithiol yn eich siomi.

Mae gwefan Lleol.cymru yn wefan hunanwasanaeth sy'n eich galluogi i hysbysebu eich swyddi yn hawdd ac yn gyflym ar unrhyw adeg.
facebook Facebook
twitter Trydar
LinkedIn LinkedIn
google plus Google
Lleol.cymru, Elvris, Capel Dewi, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA32 8AD. E-bost: post@lleol.cymru Rhif Ffôn: 07595 370711
Caiff ein rhestr bostio e-byst ei llunio o ffynonellau amrywiol, ac mae'n bosib bydd eich cyfeiriad e-bost wedi cael ei ychwanegu at ein rhestr oherwydd ein bod yn meddwl efallai byddai gennych ddiddordeb mewn digwyddiad arbennig. Nid ydym wedi mynd ati'n fwriadol i anfon yr e-bost atoch fel sbam, ac os nad ydych yn dymuno derbyn e-gylchlythyrau yn y dyfodol, yna defnyddiwch y cyfleuster dad-danysgrifio ar waelod y dudalen, os gwelwch yn dda. Ymddiheurwn yn ddiffuant am unrhyw anghyfleustra a achoswyd i chi.