eNews | 30 juni 2017 | week 27
DEZE WEEK
• Nachtbidstond
• Kinderwerk
• Vrouwen
• M15 
• Maranatha Bijbel School 
• Gospelconcert
• Sprekers Almere
• Sprekers Amsterdam 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 27
2 juli t/m 9 juli 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4
19.30 uur  Vrouwenbijeenkomst 

WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond samenkomst
 
DONDERDAG
19.30 uur  Evangelisatie
 
VRIJDAG
19.30 uur  M15 
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst 
12.45 uur  Samenkomst 
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 

IN VREDE LEVEN
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
 
Ieder mens heeft een diep verlangen naar vrede. Mensen hebben heel veel voor over om in vrede te leven, maar het lukt de meesten niet om zelfs met hun naasten een vredelievend bestaan te hebben. In vrede leven en vrede hebben, is te vergelijken met één van de eerste levensbehoeften van de hedendaagse mens.
De Here God zet een krachtig wapen in om mensen aan te sporen om vrede te ontdekken en te ervaren. Wij moeten als het ware acties ondernemen en zelfs persoonlijke activiteiten ontplooien om vredelievend te zijn. 
In Hebreeën 12:14 staat: “Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.” Het woord “jagen” spreekt van krachtige acties ondernemen. Het spreekt ook van, met het gehele hart ernaar verlangen en alles doen wat in ons vermogen ligt om dat doel te bereiken.
Alhoewel de wereld het steeds heeft over een nep-vrede of schijnvrede, maakt de Heer ons bekend met de ware of echte vrede. Een vrede die alle verstand te boven gaat en ware rust brengt  in de ziel van de kinderen Gods. 
Welke vrede bedoel ik:
a. Vrede met God.
b. Vrede met de broeders en zusters.
c. Vrede met uzelf. 
Het is mogelijk. In de Bijbel zien wij zo een vrede. In Handelingen 9:31 (NBV): “In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer, en dankzij de bijstand van de heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe.”
Duidelijk is, dat door de bijstand van de Heilige Geest de kinderen Gods in die regio’s in Israël in vrede leefden. Geen leven zonder strijd, want een leven zonder strijd bestaat niet voor kinderen Gods, maar een leven van diepe innerlijke vrede en rust.
Die vrede is ook vandaag mogelijk. Niet door activiteiten van politici, maar door ontzag voor de Heer, door de bijstand van de Heilige Geest en het aandoen van de hele wapenrusting Gods.

Nachtbidstond
Denk aan de nachtbidstond die in de nacht van vrijdag 30 juni op zaterdag 1 juli plaatsvindt in de kerk. De bidstond begint middernacht 00.00 uur en eindigt de volgende morgen om 06.00 uur. U bent van harte welkom.

Kinderwerk
Ook dit jaar organiseert de zondagschool een geweldig kinderkamp, met als thema "Wat zegt de Bijbel?". Van woensdag 2 tot en met vrijdag 4 augustus gaan de kinderen van groep 1 tot en met 8 naar de groepsaccommodatie "de Haverkamp" te Hengelo. De kosten (all-in)  voor het kamp zijn voor de eerste persoon uit een gezin 60 euro, de tweede persoon 55 euro en vanaf de derde persoon 45 euro. Een dag gast betaalt 20 euro. De uiterlijke betalingsdatum is dinsdag 26 juli.  Houdt u er rekening mee dat er maar een beperkt aantal plekken beschikbaar zijn. 
Op zondag 9 juli organiseert de kamporganisatie een informatiemiddag voor de ouders/verzorgers van de kinderen. Op deze informatiemiddag zullen wij u  aanvullende informatie geven en kunt u eventuele vragen over het aanstaande kinderkamp stellen.
Vindt u het fijn om een kind dat anders niet mee zou kunnen te sponsoren, dan kunt u het te sponsoren bedrag overmaken naar een rekeningnummer van Maranatha Ministries onder vermelding van "sponsoring kinderkamp 2017". Indien u hierbij een specifiek kind in gedachten heeft, graag de naam en leeftijd van het kind ook bij de betaling vermelden. Laten wij alle kinderen meesturen!
Voor meer informatie over het kinderkamp, kunt u in Amsterdam terecht bij zr. Sherida Belfor-Julen en zr. Shelley-Ann Girwar en in Almere bij zr. Sharella Victoria en br. Roland Koch. U kunt ook een mail sturen naar mmkinderkamp@outlook.com.

Vrouwen
Maandag 3 juli vindt de laatste vrouwenbijeenkomst voor de zomervakantie plaats. Alle vrouwen van de gemeente zijn van harte welkom op deze vrouwenbijeenkomst. Het wordt een avond om samen de Here te prijzen, elkaar kort te bemoedigen uit het Woord van God en te fellowshippen. De dienst begint om 19.30 uur.
In de maanden juli en augustus zijn er geen vrouwenbijeenkomsten. De volgende bijeenkomst vindt weer plaats op maandag 4 september.
Vrouwen die nog mee willen met de retraite die plaatsvindt van maandag 16 oktober tot en met woensdag 18 oktober, kunnen zich nog opgeven bij zr. Irma Chin A Sen.

M15
Vrijdag 7 juli vinden onze M15’s plaats op verschillende adressen in Amsterdam en omstreken. De M15 is een celgroep van de gemeente waar gelovigen in hun eigen buurt bij elkaar komen voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15 begint om 19.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl.

Maranatha Bijbel School – MBS
De vernieuwde Maranatha Bijbelschool begint, DV, op zaterdag 16 september aanvang 10.00 uur.
Inschrijving voor de vernieuwde Bijbelschool is begonnen op zondag 4 juni in onze gemeenten. Inschrijfformulieren liggen in de Infokamer en op de boekentafel.
Er zullen belangrijke zaken omtrent het Woord van God onderwezen worden, waaronder: 
  • Grote Doctrines
  • Lofprijzing
  • Overzicht van het Oude Testament
  • Overzicht van het Nieuwe Testament
  • De Fundamenten van het geloof
  • Bidden en vasten
  • De betrouwbaarheid van de Bijbel

Gospelconcert
Zr. Urcy Wienen-Miranda organiseert op zondag 16 juli een gospelconcert in de schouwburg van Almere. Kaarten zijn via de Facebookpagina van When Women Worship online te bestellen voor € 16,00 per stuk.
Het concert begint om 19.30 uur. Er zal geweldige live praise en worship muziek zijn. Het belooft een geweldige, gezegende en ook feestelijke avond te worden die mede door de locatie toegankelijk is voor zowel gelovige mensen als ook voor ongelovige mensen.
Voor vragen en info tel: 06-133 202 66.

Sprekers in Almere
02 juli – Astrando Castillion
09 juli – Moses Alagbe
16 juli – Astrando Castillion
23 juli – Astrando Castillion
30 juli – Astrando Castillion

Sprekers in Amsterdam
02 juli – 10.00 uur  – S.L. Hofwijks
02 juli – 12.45 uur  – S.L. Hofwijks
09 juli – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
09 juli – 12.45 uur – S.L. Hofwijks
16 juli – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
16 juli – 12.45 uur – S.L. Hofwijks
23 juli – 10.00 uur – Moses Alagbe
23 juli – 12.45 uur – John Uyleman
30 juli – 10.00 uur – Roberto Sweeb
30 juli – 12.45 uur  – John Gosselaar
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl