______________________________________________________

17 november 2019 – nummer 410

 

Inhoud

·         VIERINGEN

·         GOED OM TE WETEN

·         OMZIEN NAAR ELKAAR

·         ACTIVITEITEN


 

Hoe adopteer ik een stoel?

Een nieuwe stoel kost € 225 en een tafel € 250. Voor de ontmoetingsruimte hebben we ongeveer 50 stoelen en 6 tafels nodig.
Als u een stoel wilt adopteren maakt u € 225 over naar de ING rekening van de Wijkkas (NL56INGB0000481587 t.n.v. PKN Zeist-West). Wilt u bij de omschrijving zetten ‘Actie stoelen’, dan zorgt de penningmeester ervoor dat het in het goede potje komt.
Natuurlijk kunt u ook met meer mensen samen een stoel adopteren, of een kleiner bedrag overmaken naar de Wijkkas. Als u er maar bijzet dat het voor de ‘Stoelen’ is komt het allemaal bij elkaar.
Ook zullen we in de ontmoetingsruimte een collectemandje neerzetten voor kleinere bijdragen.
Alle bijdragen, groot en klein, zijn welkom!
Kijk hier voor de tussenstand.

 

VIERINGEN

Viering zondag 10 november

Deze zondag is ds Marten Knevel (predikant in landelijke dienst) onze voorganger. Van harte welkom! 

Dienstvoorbereiding "in winterslaap" tot 8 januari

In verband met gastvoorgangers en adventsvespers zal er de komende maanden geen dienstvoorbereiding zijn. 
We gaan dus even in winterslaap tot woensdag 8 januari.

Uitnodiging Kliederkerk

Op zondagmiddag 17 november is er weer Kliederkerk. Weet je nog wat dat is? Kliederkerk betekent niet dat je vies wordt hoor. In het Engels noemen we het Messy Church. Dat betekent “rommelige kerk” maar wel op een gezellige en fijne manier. Je gaat, eventueel samen met je ouders of grootouders, spelenderwijs een bijbelverhaal ontdekken. Dat doe je door het doen van allerlei opdrachten. We sluiten de middag samen af met een korte viering in de kerkzaal. Je hoeft er niks speciaals voor te kunnen, iedereen kan meedoen.

Deze keer gaat het over Op Reis Gaan, over het verhaal van Abraham. We zouden het heel leuk vinden als je ook komt. En neem vooral je vriendjes en vriendinnetjes mee.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Meer informatie bij Miriam Bierhaus jeugdwerk@pknzeistwest.nl

Datum: Zondag 17 november 2019
Locatie: Kerkelijk Centrum Zeist-West
Tijd: 15.00-17.00 uur

Viering zondag 24 november

De viering op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar staat in het teken van “het beloofde land”.
Johan Varkevisser zal de ‘preek van de leek’ houden en de dienst zal op onderdelen anders zijn dan anders.
Voor wie dat wil is er na afloop een nagesprek.

Deurcollecte 24 november voor Ghanese boerinnen

De deurcollecte op zondag 24 november is bestemd voor ons wijkproject: Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

Ons meerjaren wijkproject betreft een beter inkomen voor Ghanese boerinnen. Noord-Ghana is droog. Het is moeilijk om in dit gebied van de landbouw rond te komen, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren geld te verdienen, onder andere door kariténoten te verzamelen en te verwerken tot boter. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Ook zorgen zij ervoor dat ze door goede samenwerking de beste prijs voor hun noten krijgen.

Met steun van Kerk in Actie verspreidde de kerk betere oventjes om de noten in te branden. Ook kregen de vrouwen een landbouw- en verkoop-training en vormden ze vrouwengroepen. Er zijn inmiddels twee moderne ‘fabrieken’ opgezet, waar de vrouwen de noten machinaal kunnen verwerken. Dat scheelt veel werk. Het leven van deze vrouwen is totaal veranderd.

Vespers en Adventsavond 2019

Graag nodigen we u uit voor de vespers en adventsavond in Zeist-West en de Doopsgezinde Kerk.
De vespers worden gehouden op woensdag 4 en 18 december in het Kerkelijk Centrum Zeist-West in de Clomp. Aanvang 19.15 uur.
De adventsavond op woensdag 11 december in de Doopsgezinde Kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29a. Aanvang 19.30 uur.

Het thema van deze drie vieringen is: 'de hemel raakt de aarde'
4-12: Gertjaap Kardol en Jeannette van Andel
11-12: Annelies Soomers, Corry en Peter Gerrits
18-12: Nelleke Spiljard en Henri Wigman
Gertjaap Kardol is pianist.
Bij deze vieringen zijn geen cantores nodig.

 

GOED OM TE WETEN

Afwezigheid predikant

In verband met vakantie ben ik van maandag 18 nov tm zaterdag 23 november afwezig. Ds Roel Bosch neemt waar. 
Ds Tineke Dronkert

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Wereldlichtjesdag 8 december

Elke tweede zondag in december wordt WereldLichtjesDag gehouden.
Op deze dag omstreeks 19.00 uur steekt men over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan alle kinderen die, op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden.
In Zeist wordt WereldLichtjesDag voor de zesde keer georganiseerd in Afscheidshuys ’t Zeisterbosch. Graag nodigen wij u uit om deze bijeenkomst bij te wonen.
Deze uitnodiging geldt voor eenieder die een kind mist. Ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s, andere familieleden en voor mensen die zich betrokken voelen.
U kunt zich aanmelden door ons een e-mail te sturen. Geef daarbij ook graag de naam van uw overleden kind(eren) door.Datum: Zondag 8 december 2019
Locatie: Afscheidshuys ‘t Zeisterbosch, Laantje zonder Eind 5 (hoek Woudenbergseweg 44A) 3701 BT Zeist
Inloop: 18.45 uur | Start bijeenkomst: 19.00 uur
Na afloop is er gelegenheid om na te praten
Eindtijd: Circa 20.30 uur

Mail: info@drentuitvaartverzorging.nl

 

Adventsviering ouderen

Op maandag 16 december hebben wij een adventsviering voor alle mensen van onze kerk die 80 jaar of ouder zijn.
Het is de bedoeling dat we om half elf samen komen voor ontmoeting, onder het genot van een kopje koffie of thee.
Om half twaalf begint de adventsviering, die door onze wijkpredikant Tineke Dronkert gehouden zal worden.
Tijdens de viering is er een collecte voor het inloophuis in Zeist West.
Tenslotte gaan we om half een  ter tafel waar een lunch geserveerd wordt.
Om half twee willen we de bijeenkomst afsluiten.
Iedereen van 80 jaar en ouder hebben we persoonlijk  uitgenodigd.
Mocht u tot de doelgroep horen en geen  uitnodiging  hebben gehad dan kunt alsnog bellen met Heleen van den Berg : 6932970

Omzien naar elkaar in kerstperiode

In deze donkere periode gaan we samen op weg naar het ‘Licht’ van Kerst.
Er zijn ook in onze gemeente, mensen die het afgelopen jaar hebben gemerkt, dat het leven niet altijd even gemakkelijk verloopt.
Kent u iemand in uw omgeving, waar u met een kleine attentie vanuit de PKN gemeente Zeist-West wilt laten weten dat wij er voor elkaar zijn, laat het mij dan weten, door naam en adres achter te laten op dit e-mailadres: infodiaconie@pknzeistwest.nl of spreek mij persoonlijk aan.
Dit graag voor 1 december a.s.
Rianne Hoetink (diaken)

Inzameling Voedselbank Zeist

Op zondag 3, 10 en 17 november staan we weer in de ontmoetingsruimte om producten in te zamelen voor de Voedselbank Zeist.
We doen dit weer samen met de NGK.
Graag uw aandacht hiervoor.Help ook weer mee!
Rik te Winkel en Jeroen de Kluiver

 

Opbrengst collectes en FairTrade

De opbrengst van de collectes van zondag 10 november was:

- Diaconie                            € 122,55
- Plaatselijke Kerk                €127,60
- Onderhoud Gebouwen        € 92,15


Lief en leed

Bloemen afgelopen week  

* De bloemen van zondag 10 november zijn als groet gegaan naar Gerda Laterveer.
Als ondersteuning omdat ze tobt met haar gezondheid. 

Nieuwe adressen   

* Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

 

ACTIVITEITEN               

Zin-in-Film najaar 2019

Hierbij nodigen wij u weer uit voor de nieuwe serie films in het kader van het Forumprogramma "Zin in Film"!
Samen een film bekijken op groot beeld, met nagesprek.
Drie films met het thema: “Past dit bij elkaar?”
U bent van harte welkom, meld u aan!

Donderdag 21-11-19: The wife
Veertig jaar lang heeft Joan Castleman haar eigen talenten, dromen en ambities opzij gezet voor de succesvolle literaire carrière van haar man, de overspelige Joe. Maar op de avond dat hij naar Stockholm afreist om de Nobelprijs voor Literatuur in ontvangst te nemen, besluit Joan dat het genoeg is en onthult ze haar grote geheim.

Data: donderdag 21-11
Tijd:
 19.30-22.15 uur
Plaats: zaal in de NoorderLichtkerk
Kosten: vrijwillige bijdrage 2 euro + kosten eigen consumptie
Nagesprek o.l.v.: Jolande Knevel
Info/aanmelding: José Horjus
E-mail: horjus2003@ziggo.nl

Gespreksgroep Woensdagmorgen

Elke laatste woensdag van de maand (dus 27 november) is er van 10.15 - 12.00 uur in 1 van de zalen van de kerk een gespreksgroep rond een actueel thema. Wie hiervoor belangstelling heeft is van harte welkom! 
ds Tineke Dronkert

  

 

 

 

Ideeën en mensen voor de Adventmarkt

Zondag 17 november zitten we na de viering weer klaar met de lijsten voor de vrijwilligers.
U kunt aangeven waar u wel bij wilt helpen en op welke tijden. Ook op zondag 17 november kunt u nog intekenen
Ook zijn we weer op zoek naar jonge en oude taartenbakkers. Niet zo creatief? Als het maar lekker is.
We hopen weer veel mensen uit de wijk naar het Kerkelijk Centrum te trekken, dus verspreid het nieuws.

Nieuwe ideeën
Natuurlijk komen de succesnummers van vorig jaar weer terug. Maar we zijn ook nog op zoek naar leuke ideeën, bijvoorbeeld om kerstversieringen te knutselen, of andere spulletjes voor de advent- en kerstperiode.
Het moeten makkelijk te maken ontwerpen zijn, die niet teveel tijd vragen. En het zou ook leuk zijn als ook kinderen het kunnen.

Taartenbakwedstrijd
Ook dit jaar is er weer een taartenbakwedstrijd voor de mooiste, de origineelste of de lekkerste taart. Maar ook gewone taarten zijn natuurlijk van harte welkom.
Het café is de kern van de Adventmarkt waarom heen alle activiteiten plaatsvinden. Met natuurlijk ook weer live muziek van gemeenteleden uit PKN en NGK.

Hugo Albers

Flyers Adventmarkt verspreiden

Net zoals vorig jaar vragen wij uw hulp bij het verspreiden van de flyers voor de Adventmarkt in de wijk.
Neem een stapeltje flyers mee en stop deze bij u in de buurt in de brievenbussen.
Het handigste is dit te doen in de week van 25-30 november, dan is het effect het grootst.
We rekenen op uw hulp!
 

 

Glazen potjes voor Adventmarkt

Wij hebben uw hulp nodig voor een activiteit op de Adventsmarkt van 30 november.
Wij zoeken kleine glazen potjes? Op de foto kunt u zien welk formaat we bedoelen. We willen
graag kleinere potjes dan groenteconserven of jampotjes. En heel graag schoon en zonder etiket. 
U kunt ze zondag 17 en 24 nov en op zaterdag de 30e meebrengen naar de kerk. Chantal van Lieshout neemt ze graag in ontvangst. 
Susanne Westenbrink en  Chantal van Lieshout

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging: Project Kerstmuziek met Carlijn

Er wordt een kerstproject gestart onder leiding van Carlijn Budde:
we repeteren zes donderdagavonden van 20.15 tot 21.45 uur in het Kerkelijk Centrum.
Data: 14, 21, 28 november, en 5, 12 en 19 december.
Uitmondend in één of meer korte uitvoeringen ergens in Zeist in een verzorgingstehuis, een ziekenhuis etc. op zaterdag en/of zondag 21 en 22 december.
Het repertoire bestaat uit een aantal prachtige romantische kerstliederen van John Rutter en soortgenoten, en enkele "bekendere" kerstliederen.
De kosten bedragen € 65,- voor het geheel.

Aanmelden en info bij
Anton Stegeman - antonstegeman@live.nl
of Carlijn Budde - muziek@carlijnbudde.nl

 

Klik op de foto voor meer informatie 

Agenda deze week

Zo 17 nov     15.00 17.00 uur       Kliederkerk in het KC. Thema: Op reis gaan. 

Do 21 nov     19.30-22.15 uur    Zin in film, NoorderLichtkerk 

Zo 24 nov     10.00 u.               Viering met Preek van de Leek door Johan Varkevisser Eerder verschenen

 

Leef toe naar de Kerst met de NBG Adventskalender Het NBG komt ook dit jaar met een adventskalender met afbeeldingen van kunstwerken, bijbelteksten, korte overdenkingen en citaten van bekende schrijvers en denkers.

Nieuw programma Ontmoetingsgroep Een afwisselend programma van samen dingen ondernemen voor iedereen.

En opeens ben je oud ‘En opeens ben je oud’ is de titel van een recent uitgegeven boekje van Christine Smalbrugge-Hack, over de weg van oud worden naar oud zijn. In Opgang stodn een interview met haar.

Sharing is what we believe in - Ghana lied Zondag 13 oktober, Wereld Diaconaatszondag, zongen we een nieuw lied: 'Sharing is what we believe in"- het Ghana lied. Het was lastig om te zingen en er waren diverse mensen die vroegen naar de partituur en de muziek.

Kees van der Zwaard speelt Bonhoeffer 'Wie ben ik' gaat over het leven van Bonhoeffer in de gevangenis. Kees van der Zwaard speelt op vrijdag 20 maart samen met alt-violiste Roosmarijn Tuenter.

Gespreksgroep Ontmoetingen met God Een jaar of 4 geleden hebben we met een groep gesprekken gevoerd nav het boekje “Ontmoetingen met God”. Toen het boek uit was, bespraken we het fijn te vinden om elkaar en God te blijven ontmoeten, zonder dat het thema de verplichting gaf alle avonden te komen.

Uitnodiging presentatie boekje Greet van 't Slot Presentatie van een boekje over kunst in De Ark in Amsterdam van Greet van 't Slot

Jeugdwerk Protestantse Gemeente Zeist Download de folder met de activitieten voor de verschillende leeftijdsgroepen

 

 

 

 

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Stuur uw berichten aan 
publiciteit@pknzeistwest.nl.

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pl462.gif

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gif

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijkgemeente 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKerktaxidienst 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijziging E-mail adres? Geef het door! 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKopij Insturen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifCollectebonnen bestellen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifPrivacyverklaring