januari 2018
Brabantse natuurpoorten beter toegankelijk
Begin 2017 is Kenniscentrum Groen & Handicap betrokken geraakt bij de verdere ontwikkeling van de Brabantse Natuurpoorten, een project dat in 2015 door de provincie Noord-Brabant is gestart.
 
Het doel van de Natuurpoorten is om met name de grotere en bijzondere natuurgebieden in heel Brabant goed toegankelijk te maken, ook voor mensen met een beperking.
Een Natuurpoort is altijd gelegen aan de entree van een natuurgebied waar in ieder geval een horecagelegenheid aanwezig is maar waar ook een goed geoutilleerde parkeer-voorziening is aangebracht. Een Natuurpoort is ook een knooppunt van wandel- en/of fiets- dan wel vaarroutes. Bij de Natuurpoort zijn goed leesbare borden aangebracht die alle informatie over de directe omgeving, de natuurwaarden en de recreatiemogelijkheden bieden.
 
Een bijkomende doelstelling van het provinciebestuur bij de ontwikkeling van deze Natuurpoorten was dat, daar waar mogelijk, de faciliteiten van en rondom de poort ook toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen met een beperking.
Het gaat dan over mensen met een rolstoel, een rollator, of een scootmobiel, maar ook blinde en slechtziende mensen zouden er uit de voeten moeten kunnen.
 
 
Visitatie Nationaal Park De Alde Feanen
Kenniscentrum Groen & Handicap heeft onlangs van het Overlegorgaan Nationaal Park “Alde Feanen” de waardevolle opdracht ontvangen om in het voorjaar een visitatie uit te brengen over de toegankelijkheid van dit gebied voor mensen met een beperking.
 
“De Alde Feanen” is een natuurgebied van 2000 hectare dat in het hart van Friesland is gelegen. Het is een groot laagveen-moeras met een zeer afwisselend landschap dat bestaat uit meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen.
 
De landschappelijke variatie zorgt voor een enorme rijkdom aan planten en dieren en in dit prachtige natuurgebied is een verscheidenheid aan 450 soorten planten  en er komen 100 soorten vogels voor.
In de “Alde Feanen” kun je wandelen, fietsen en varen. Alvorens het gebied te betreden is het goed even rond te neuzen in het bezoekerscentrum in Earnewald om daarna alle stadia van een goed ontwikkeld moeras te gaan beleven: de weidsheid van het grote open water, de beschutting van het moerasbos en de kakofonie van vogelgeluiden.
Het nationaal park is al op vele plaatsen, behalve in zeer kwetsbare gebiedjes, goed toegankelijk.
 
 
Bezoekerscentrum De Alde Feanen            
 
Groen&Handicap gaat nu bekijken of er eventuele drempels of belemmeringen voor gehandicapte mensen moeten/kunnen worden weggenomen zodat ook zij in dit bijzondere nationaal park volledig uit de voeten kunnen. De plaatselijke gehandicap-tenplatforms worden nadrukkelijk bij dit onderzoek betrokken.
 
 
De Aangepaste Vakantie Gids
Aangepaste Vakantie Gids (AVG) is een onafhankelijk platform voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, chronisch zieken, mensen die slecht ter been zijn en hun partner, gezin, familie of vrienden. AVG is voor mensen met een beperking het meest complete overzicht van aanbieders van vakanties in binnen- en buitenland. Via uitgebreide zoekfilters (vooral gericht op de zorgvraag) vindt men een aangepaste vakantie op maat. Het platform richt zich op onafhankelijke reviews. Men vindt beschrijvingen, foto's, filmpjes en route-informatie. Via een contactformulier is er rechtstreeks contact met de reisorganisatie of vakantieaccommodatie. Daarnaast is AVG ook als overzichtelijke papieren gids verkrijgbaar en verschijnt er een wekelijkse nieuwsbrief met vakantie-updates, reisverhalen en blogs. Meer informatie over de Aangepaste Vakantie Gids vindt u op: www.aangepastevakantiegids.nl.
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap
Aanmelden voor de nieuwsbrief: tonkwakkel@natuurzonderdrempels.nl
Gesteund door: