maart 2024
 
 
'Maart roert zijn staart.' Ook binnen G&H zijn weer de nodige ontwikkelingen gaande. In deze nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van de meest actuele zaken die momenteel spelen.
 
Heb jij content die je graag met ons zou willen delen? Schroom dan niet ons te mailen!

richtlijn parken en groenvoorzieningen

vrouw met rolstoel in ontoegankelijk parkSinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Alle gemeenten moeten een inclusieagenda opstellen. Eén van de eisen is, dat openbare ruimten zoals parken toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Maar voor beheerders is eigenlijk niet duidelijk wat toegankelijkheid precies omvat.
 
In de afgelopen jaren is onze ervaring dat het nodig is, dat gemeenten helder formuleren wat wenselijk en wat minimaal noodzakelijk is om de toegankelijkheid van hun parken en groenvoorzieningen te borgen. Daarbij gaat het zowel om de inrichting als ook om structureel onderhoud. Bij de parken die wij tot nu toe hebben geschouwd, waren de paden weliswaar toegankelijk maar kwamen wij ook veel obstakels tegen.
 
Bij toegankelijkheid is het net als bij een ketting, de zwakste schakel is bepalend. Ondanks de aanwezigheid van toegankelijke paden waren veel geschouwde parken niet toegankelijk. Wanneer een helder plan ontbreekt welke paden toegankelijk moeten zijn, kunnen wij beheerders weinig kwalijk nemen. Het is aan alle gemeenten om helder beleid met een heldere visie te formuleren. Met onze richtlijn willen wij gemeenten ondersteunen.

Stand van zaken:
Inmiddels zijn alle op- en aanmerkingen (meer dan honderd) van ervaringsdeskundigen in de richtlijn verwerkt en hebben wij het concept voorgelegd aan Ieder(in) en Kennis over Zien. Wij creëren op deze manier draagvlak en proberen de richtlijn in de loop van het jaar af te ronden en te publiceren.
 
 

jaarverslag 2023

Logo G&H
Het jaarverslag 2023 van Groen & Handicap is verschenen. In dit jaarverslag kunt u o.a. lezen met welke activiteiten G&H zich afgelopen jaar heeft beziggehouden. Het volledige verslag is te lezen via de volgende externe link.
 
 
 
 
 
 
 

groen & handicap daagt ook de jeugd uit

Ontoegankelijk hek in natuurgebied
Ook kenniscentrum Groen&Handicap komt problemen tegen waar nog geen oplossingen voor zijn. Wie kunnen ons beter helpen dan slimme, creatieve, handvaardige jongeren is de gedachte bij de volgende uitdagingen. Wij zijn dan ook een tweetal experimenten aangegaan bij de volgende opdrachten:
 
1. Geef een oplossing voor het vermijden van ongewenst contact tussen grote grazers en alle bezoekers (dus ook met een beperking) wanneer zij in het natuurgebied een wandeling maken.
 
2. Ontwerp een veilig, door allen eenvoudig en makkelijk te passeren (te openen /te sluiten) hek, dat dieren in een omrasterd natuurgebied houdt.
 
Opdracht 1 voerden 4 studenten van 5VWO (technasium) van het Ichthus Lyceum in Driehuis uit voor hun vak Onderzoek & Ontwerp (O&O). De opdracht is onderdeel van een aantal BÈTA technische projecten van een paar maanden. Zij zijn half november 2023 begonnen en hebben eind januari 2024 ons hun resultaten gepresenteerd.
 
Voor opdracht 2 hebben studenten van de Leidse Instrumentmakers school (LIS) in een eerder stadium voor ons een proefopstelling ontworpen en gemaakt. Dat voldoet echter nog niet aan onze wensen. Voor een verdere doorontwikkeling vragen wij de Leidse Instrumentmakers school met oplossingen te komen. Ook een school voor technische opleidingen in Hengelo betrekken we bij het maken van een goed hekwerk.
                                                                                                                                                               
 

interview met onze voorzitter in Support magazine

Foto cover Support MagazineIn het april-nummer van het kwartaalblad Support Magazine zal een interview met de voorzitter van Kenniscentrum Groen & Handicap verschijnen. Support Magazine is een informatief blad dat artikelen bevat over leven, wonen en werken met een lichamelijke beperking.
Na het verschijnen van het interview zal deze ook geplaatst worden op onze website. Houd deze dus goed in de gaten!
 
 
 
 
 
 
 
 

fysieke maatregelen voor een optimale omgeving

ruygeborg klein
Hoe stimuleer je ouderen om in beweging te blijven? Het volgende interessante artikel stelt dat de openbare leefomgeving geoptimaliseerd dient te worden om ouderen in staat te stellen deel te  blijven nemen aan de samenleving.
 
Om dagelijkse activiteiten te kunnen blijven ondernemen zoals het halen van de boodschappen, een wandeling naar de bibliotheek, een rondje door het park of het lopen met de hond, wordt geadviseerd om simpele aanpassingen zoals het plaatsen van bankjes op de route te realiseren, zodat een goede fysieke en geestelijke gezondheid gewaarborgd blijft.
 
 
 
 
 
 

elektrische wombat sbb sallandse heuvelrug

Foto E- Jutter Wombat
Staatsbosbeheer Sallandse Heuvelrug wil een elektrisch aangedreven rolstoel aanschaffen voor mensen die slecht ter been zijn, maar toch graag de natuur in willen trekken.
Deze rolstoel de E-jutter Wombat, is de elektrische variant van de welbekende Jutter Wombat.
Met zijn grote ballonbanden kan deze rolstoel het moeilijke terrein in de omgeving van het Buitencentrum moeiteloos aan.
 
Doordat Staatsbosbeheer in financieel moeilijke tijden verkeert, maar toch graag mensen met een beperking het gebied zelfstandig wil laten verkennen, is er een aktie op touw gezet. Helpt u ook mee om deze robuuste rolstoel aan te kunnen schaffen zodat mensen met een fysieke beperking zelfstandig op pad kunnen?
Uw bijdrage zal door de enthousiaste medewerkers van SBB Sallandse Heuvelrug zeker gewaardeerd worden!
 
Dank u wel!
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap
Aanmelden voor de nieuwsbrief
Gesteund door: