BASISLEERGANG Nieuw in de Cliëntenraad 
vanaf 11 maart in Elst door Alice Makkinga
‘Nieuw in de cliëntenraad’ is een basisleergang voor nieuwe leden van een cliëntenraad en/of leden die hun kennis willen opfrissen. 
De cursus bestaat uit drie dagdelen en bevat de volgende onderwerpen:
 Regel- en wetgeving, rechten en plichten
 Actualiteit rondom medezeggenschap 
 Visie, doelstelling(en), rol en positie
 Vergadertechnieken, besluitvorming
 Jaarplan en werkplan
 Profileren, contact met de achterban
 In 3 dagdelen ga je onder leiding van Alice Makkinga aan de slag en wort je geïnformeerd over alle in en outs van het werk van een cliëntenraad en
de actuele ontwikkelingen rondom medezeggenschap en participatie.
Voor meer inhoudelijke informatie over deze 3 daagse leergang klikt u HIER.
Deze leergang is een praktische en theoretische basis voor toekomstige en/of nieuwe leden van een cliëntenraad of voor leden die hun kennis willen opfrissen.
Ook stakeholders/gesprekspartners van een cliëntenraad die meer willen weten over de inhoud en strekking van het werk van een cliëntenraad zijn welkom!
 
De opleidingsdagen in 2019 zijn: 11 maart, 18 maart en 25 maart 
 
 
 
 
 
 
Gratis Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor cliëntenraadsleden verpleeghuiszorg (ook thuis!)
door Alice Makkinga
 
De Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor cliëntenraadsleden door Alice Makkinga gaan over de rol van de cliëntenraad in het kwaliteitsbeleid en over de invoering van de nieuwe Wmcz. Tijdens de bijenkomsten is er ruimte voor kennis- en informatieoverdracht en is er ruimte voor uitwisseling. We gaan op zoek
naar mogelijkheden voor cliëntenraden om met elkaar samen te werken. Het digitale platform dat NCZ daartoe ontwikkelt kan daarin
een belangrijke rol spelen. 
 
Voor wie zijn deze GRATIS Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten?
 
De bijeenkomsten door Alice zijn voor Cliëntenraadleden van verpleeghuiszorg (Verpleging, Verzorging, Thuiszorg) gefinancierd vanuit de Wlz.  

Wat is het doel van deze GRATIS Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten?  
 
- Een sterke cliëntenraad!
- Deelnemers zijn op de hoogte van ontwikkelingen m.b.t. de nieuwe Wmcz
- Deelnemers zijn op de hoogte van het kwaliteitskader en kwaliteitsplan
- Deelnemers zien consequenties daarvan voor hun rol en positie als cliëntenraad 
- Deelnemers wisselen uit en laten zich inspireren door best practices en creatieve oplossingen voor problemen
- Deelnemers vinden manieren om als cliëntenraad beter invloed uit te oefenen op het kwaliteitsplan
 
Wie is Alice Makkinga?
 
Klik op de afbeelding voor meer informatie over Alice Makkinga.
 
De expertise van Alice Makkinga bevindt zich op het vlak van medezeggenschap cliënten in de zorg en burgerparticipatie in het kader van de Wmo.
Zij traint, ondersteunt en adviseert vanuit haar eigen bedrijf Alice Makkinga Ondersteuning & Advies, gevestigd in Ommen, diverse organisaties:
 
- Cliëntenraden en Raden van Bestuur van zorginstellingen
- Wmo adviesraden, beleidsmedewerkers bij gemeenten en
- Medewerkers en coach-ondersteuners in zorginstellingen of overheid.
 
Naast genoemde expertise heeft Alice zich gespecialiseerd in o.a. thema’s als: versterken van de kwaliteit van medezeggenschap; teambuilding, effectief vergaderen, invloed uitoefenen en onderhandelen.
 
 Waar worden de  bijeenkomsten door Alice gehouden? 
 
De bijeenkomsten door Alice Makkinga worden in de volgende regio’s op de volgende data en tijdstippen verzorgd:
 
- Nieuwegein, 13 februari, 13.00 – 16.00 uur
- Zwolle, 20 februari, 13.00 – 16.00 uur
- Tilburg, 27 februari, 13.00 – 16.00 uur
- Capelle a/d IJssel,6 maart, 13.00 – 16.00 uur
- Leeuwarden, 13 maart, 13.00 – 16.00 uur
- Assen, 20 maart, 13.00 – 16.00 uur
- Hengelo (Ov), 27 maart, 13.00 – 16.00 uur
- Amstelveen, 3 april, 13.00 – 16.00 uur
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl