Klasdagen, 2e Jaar

Beste ouder(s)

De komende weken trekken alle klassen van het tweede jaar op klasdag. Deze dag kadert in de lessen leefsleutels.
 
 
Doel
Tijdens de klasdag willen we tijd nemen om met alle leerlingen, de klasleerkracht en de co-klasleerkracht verder te werken aan een hechte en veilige klassfeer. 
 
Data en begeleiders:
 
Maandag 16 september
2MW5
2GL1/2L3
Baert H., Dehertoghe K., Carré D., Van Riet C.
Donderdag 19 september
2MW4
2MW2
Decat C., Vandevelde E.
Vangerven A., Van Lommel V.
Donderdag 3 oktober
2GL2/2L2
2MW1
Vlaemynck T., Vandeput K.
van’t Hof D., Willekens S.
Donderdag 10 oktober
2MW3
2L1
Thienpont J, Delcloo A.
Verheyden G., Torfs G.
 
Programma
 
Er gaan twee klassen op dezelfde dag. Toch zal het overgrote deel van de dag apart doorgebracht worden.
 • We starten met een wandeling naar het vormingscentrum Don Bosco in Oud-Heverlee. Onderweg voeren we een aantal opdrachten uit om mekaar nog wat beter te leren kennen.
 • Na aankomst werken we met de proactieve cirkel. Dat is een techniek om op een veilige manier een kringgesprek te voeren. Proactief met als doel om afspraken te maken “vooraleer er problemen ontstaan”. We willen er zo voor zorgen dat alle leerlingen uitgenodigd worden om zich te durven uiten en dat de groep luistert naar mekaar. Toch hebben leerlingen het recht om te passen. En wat in de cirkel gezegd wordt, blijft in de cirkel.
 • Tijdens de middagpauze hebben we ruim de tijd om gezellig samen te lunchen. De klasleerkracht zal hierover nog verdere afspraken maken in de klas.
 • In de namiddag spelen we “kraak de code”. Elke klas moet samen, in kleinere of grotere groepjes opdrachten verdelen en uitvoeren om zo de code te kunnen kraken.
 • Pas als de code gekraakt is, kunnen we naar huis!
 • Terugkeren doen we met de bus.
Praktische afspraken
 • De leerlingen dragen sportieve kledij en geschikte schoenen om te stappen. Pas je kledij aan naargelang het weer!
 • We verzamelen om 8.20 uur op school.
 • De leerlingen brengen mee, in een handige rugzak:
  • Schrijfgerei (potlood)
  • Een touwtje van exact 1m.
  • Afgesproken onderdeel van de lunch/tussendoortje
  • Bord, bestek en beker
  • Pantoffels
  • Eventueel Buzzypass
 • Om 16.05 uur eindigt deze dag, op school.
 • De onkosten, ongeveer 6 euro, worden achteraf vereffend via de rekening.
 
 
De klasleerkrachten en co-klasleerkrachten van het tweede jaar
 
Frank Baeyens,
directeur
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer jill.lemaire@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be