POPtalk Nieuwsbrief
Juni 2014
 
POPtalk brengt communicatie in beeld...
In de maanden juli en augustus zal er geen nieuwsbrief van In Beeld en POPtalk verstuurd worden! 

Wilt u de POPtalknieuwbrief niet meer ontvangen of heeft u een ander emailadres?
 
 
 
 
 
 

Op Youtube staat een filmpje waarin kort uitgelegd wordt wat POPtalk is!
 
 
 
 
 
 
 
Ongewenst gedrag wordt vaak gekoppeld aan een gedragsstoornis. 
BEZOEK ONZE SITE
  klik hier 
Ongewenst gedrag in de klas
Gedrag is een vorm van communicatie. Het kind met probleemgedrag wil ons via dit gedrag iets duidelijk maken. Het gedrag heeft dus een doel en een functie. Professionals in het onderwijs hebben de lastige taak ‘de boodschap’ achter het gedrag te ontcijferen en vervolgens de juiste aanpak te bepalen zodat het on-
gewenste gedrag omgebogen wordt naar gewenst gedrag.
 
POPtalk  en ongewenst gedrag bespreken
Wij reageren vaak op gedrag en willen dat het (ongewenste) gedrag verdwijnt. Beter is het om op zoek te gaan naar de oorzaak. Een heel belangrijk uitgangspunt van  POPtalk is, dat je een gesprek voert zonder dat je oordeelt!  Begin  het gesprek positief en veilig. Laat een gebeurtenis neerzetten met de poppetjes waarin het ongewenste gedrag voorkwam. Probeer met korte en duidelijke open vragen inzicht te krijgen in de eigen werkelijkheid van het kind. Stel geen 'waarom' vragen maar probeer wel achter het 'waarom', de oorzaak, te komen! 
 
Wat is er gebeurd? (feiten)
Hoe voel(de) je je daarover?
Wie waren er nog meer bij betrokken? (laat die poppetjes ook op tafel zetten)
Waar dacht je aan op dat moment?
Wat zou je graag anders willen de volgende keer?
Hoe zou je het willen oplossen? (welke kwaliteiten kun je inzetten van jezelf?)
Waar heb je eventueel hulp bij nodig? En van wie?
Wanneer wil je er mee beginnen?
 
De leerkracht en ongewenst gedrag
 
Lerarentv In dit filmpje zijn de leerkrachten zelf aan het woord. De relatie  met  de leerling is uitgangspunt voor het omgaan met probleemgedrag in de klas. Volgens lector v.d. Wolf zou 95% van de probleemkinderen gewoon in het reguliere onderwijs thuis horen. Maar kunnen leerkrachten dit nog wel aan?
 
 
POPtalk in de praktijk

Levi is 10 jaar en volgt bij mij een counseling vanwege zijn (gedrags)problemen op school. Hij wil namelijk niet meer werken. Hij heeft een verleden achter de rug waarin hij diverse malen is onderzocht om zodoende achter de oorzaak(en) van zijn probleemgedrag te komen. In de klas hangt hij de clown uit, weigert toetsen te maken, heeft regelmatig conflicten met zijn klasgenoten, luistert niet en gaat vaak zijn eigen gang. Lees verder 

 
 POPtalk heeft sinds kort een eigen facebook pagina!