CHRISTEN-ZIJN EN GELOVEN IN DE 21STE EEUW
 
Tomáš HALÍK
Hoogleraar en pastoor universitaire parochie Praag
 
* * *
 
Beste vrienden van Christen Forum Gent,
 
Zoals aangekondigd, zal onze voordracht door Tomáš Halík in samenwerking met het weekblad Tertio die deze avond gepland was, niet kunnen doorgaan.
 
Dankzij Tertio kunnen wij u wel een samenvatting van zijn voordracht aanbieden. U treft de tekst daarvan in de bijlage van dit bericht aan.
 
Alvast veel leesplezier gewenst en blijf in goede gezondheid!
 
 
U treft zoals steeds nadere informatie aan op onze website: www.christenforum.be/programma.htm en op https://www.facebook.com/christenforum
 
* * *
 
Christen Forum Gent VZW geniet de structurele steun van vdk bank.
 
Uw bijdragen zijn welkom op rekeningnr. IBAN BE26 8900 1409 3929 en
BIC VDSPBE91
 
 
 e-mail : info (at) christenforum.be / www.christenforum.be / Christen Forum Gent VZW