De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en diegenen die  beroepsmatig betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg.


 
Regelmatig je verpleegkundige hart- en vaatkennis opfrissen? De NVHVV-werkgroepen organiseren jaarlijks scholingsdagen. De volgende CNE's van 2019 staan gepland op dinsdag 17 september en worden georganiseerd door de werkgroepen Atriumfibrilleren en Hartrevalidatie en door de werkgroep Vasculaire Zorg. Het overzicht van alle scholingsdagen kunt u vinden op de pagina scholing van onze website.
 
“Niet te hard/t van stapel lopen” - Atriumfibrilleren en Hartrevalidatie
De werkgroepen Atriumfibrilleren en Hartrevalidatie nodigen alle professionals van harte uit tot het bijwonen van deze gezamenlijke scholing “Niet te hard/t van stapel lopen”. Er is een toenemende zorgvraag van patiënten over behandelmogelijkheden bij atriumfibrilleren. We gaan deze dag dieper in op de keuze voor een ablatie. Daarna gaan we in op de ontwikkelingen die er gaande zijn binnen de hartrevalidatie. Met aandacht voor de Opticare-studie, waar men gekeken heeft hoe men een nieuwe leefstijl kan volhouden. Na de lunch verdiepen we ons in de sportadviezen voor patiënten met atriumfibrilleren. Om vermindering van klachten te bewerkstelligen en de succeskans voor een ablatie te vergroten zijn er in het land een groeiend aantal programma’s die aandacht aan deze (preventieve) vorm van revalideren schenkt. Hoe krijgen we onze hartpatiënt in beweging, want “zitten” is immers het “nieuwe roken”. Tot slot kan ook aandacht voor voeding niet ontbreken voor en tijdens de revalidatie.
 
“CVRM in een nieuw jasje” - Vasculaire Zorg
De nieuwe multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement is dit jaar verschenen. Deze is tot stand gekomen door samenwerking tussen o.a. huisartsen, Verpleegkundig Specialisten, internisten en cardiologen en zal de komende jaren de screening, diagnostiek en behandeling van risicofactoren voor hart- en vaatziekten bepalen. De herziening van de richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement is door de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geïnitieerd. Het Kennisinstituut en het NHG ondersteunde de werkgroep in het proces. Tijdens de eerste presentaties zal kort besproken hoe de werkgroep is samengesteld, hoe de herziening is aangepakt en hoe de aanbevelingen tot stand zijn gekomen. Ten opzichte van de vorige richtlijn uit 2011 zijn er belangrijke wijzigingen zoals een nieuwe SCORE-risicotabel, een ander beleid bij patiënten met diabetes mellitus en lagere LDL-streefwaarden bij de hoogrisico patiënten. Aan de hand van verschillende ziektebeelden zal ingegaan worden op de inhoud van de richtlijn. Uw kennis over deze ziektebeelden wordt opgefrist en u hoort wat er met de nieuwe richtlijn verandert aan de behandeling.
 
Klik hier voor het programma van beide CNE's.
Klik hier om in te schrijven.
Het bestuur van de NVHVV wil de auteurs van het Beroepscompetentieprofiel Medewerker HCK, Marjo de Ronde en Ank Adan, hartelijk bedanken voor hun volharding en inzet bij het actualiseren van het beroepscompetentieprofiel. Het document is een mooi uitgangspunt voor de verdere professionalisering van het beroep medewerker hartkatheterisatie (HCK).
 
Klik hier voor meer informatie over de ontwikkeling en om het profiel in te zien.
 
Namens het bestuur van de NVHVV
Patricia Ninaber, voorzitter

Overgangsregeling wet BIG regieverpleegkundigen
Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft met NU’91 De Bond voor de mensen in de zorg, de beroepsvereniging van verpleegkundigen, werkgevers- en werknemerspartijen overeenstemming bereikt over een overgangsregeling binnen de wet BIG voor verpleegkundigen die regieverpleegkundige willen worden. De regeling is bedoeld voor verpleegkundigen die zich straks als regieverpleegkundige willen registreren.

Het bericht met het advies van Minister Bruins van VWS over de overgangsregeling binnen de wet BIG voor verpleegkundigen die regieverpleegkundige willen worden, roept veel vragen op.
 
NU'91 heeft veelgestelde vragen mét antwoorden op een rij gezet.

SNLQF6-inschaling post-hbo opleiding Hart- en Vaatverpleegkunde
Eind mei 2019 is het beleidsstandpunt van minister Bruins gepubliceerd met betrekking tot de overgangsregeling, gebaseerd op het rapport van de technische commissie onder leiding van professor Meurs. In dit rapport is onder meer beschreven welke verpleegkundigen zich (direct) kunnen inschrijven in BIG 2 als regieverpleegkundigen en voor wie de overgangsregeling geldt.
Er zijn nog diverse vragen rond het rapport en het beleidsstandpunt. Na de zomer wordt het beleidsstandpunt in de Tweede Kamer besproken. De verwachting is nu dat de Algemene Maatregel van Bestuur juli 2020 ingaat en dat men zich daarna actief kan inschrijven.
 
Hogeschool Utrecht is de procedure gestart om hun post-hbo opleidingen, waaronder de post-hbo opleiding Hart- en Vaatverpleegkunde, te laten inschalen op NLQF6-niveau. Zij verwachten bij de start van de Algemene Maatregel van Bestuur (juli 2020) zeker uitsluitsel te hebben over de inschaling.
 
De CCU is ingeschaald op NLQF6. Zie voor meer informatie de website:
https://www.nlqf.nl/nlqf-niveaus.
Zie voor meer informatie en NLQF indeling:
https://www.youtube.com/watch?v=GtirGU2lRwM&feature=youtu.be

EAPCI Exam
Het eerste examen voor verpleegkundigen en healthprofessionals die werkzaam zijn op een HCK / interventieafdeling is een feit! Deelname was mogelijk tijdens het EURO-PCR NAP-programma in Parijs, 22 t/m 25 mei jl. Klik voor meer informatie over dit examen op deze link.
 
Het eerstvolgende examen zal tijdens het PCR-congres 2020 worden georganiseerd. Schrijf je in voor een gratis EAPCI-lidmaatschap, dan wordt je via de EACPI-nieuwsbrief op de hoogte gehouden over de datum.

Namens de werkgroep Interventiecardiologie
Marjo de Ronde, voorzitter

Rectificatie
In Cordiaal 1-2019 is in het artikel ‘Scholing en deskundigheidsontwikkeling’ een onjuiste quote geplaatst. Op pagina 9 is Margje Brummel-Vermeulen fout geciteerd. Zij wilde aangeven dat landelijke ontwikkelingen wat betreft scholing en deskundigheidsontwikkeling nog niet zijn uitgekristalliseerd, zoals onzekerheden rond de implementatie van BIG II. Voor afdelingen is het daarom lastig hierop te anticiperen. De redactie heeft in deze onzorgvuldig gehandeld, waarvoor excuses. Klik hier voor de ingezonden brief met toelichting.

Cao-onderhandelingen ziekenhuiswezen
De onderhandelingen over de nieuwe cao ziekenhuizen zijn gestart. Maandag 3 juni zijn de onderhandelingen voor de nieuwe cao ziekenhuizen vastgelopen. NU’91 start samen met de andere vakbonden een actietraject om betere afspraken met de werkgevers voor de 200.000 medewerkers in de ziekenhuizen af te dwingen. Als de werkgevers voor de 24ste niet aan de eisen tegemoet zijn gekomen, kunnen er acties starten. Zie voor meer informatie de berichten op: https://www.nu91-leden.nl/cao/algemene-ziekenhuizen/news/

NIEUWSBRIEF
Juni 2019
 
In deze nieuwsbrief

 
Vacature (vice)voorzitter NVHVV
Word jij onze nieuwe (vice)voorzitter?
Ben jij een inspirerend, richtinggevend persoon en op zoek naar een nieuwe uitdaging, solliciteer dan op deze uitdagende functie. Klik hier voor meer informatie.
 

 
Overige vacatures
Voor meer interne en externe vacatures,
kijk hier.
 
Vrijdag 22 november 2019
 
Op vrijdag 22 november is weer het jaarlijkse CarVasZ-congres. Het belooft weer een inspirerend en leerzame dag te worden met enthousiaste sprekers.
Dit jaar is het thema: “Hier klopt iets niet”. 
 
Vraag alvast vrij en overleg met je leidinggevende of je naar Hét congres voor de Cardio Vasculaire Zorg mag.
 
Voorinschrijving opent binnenkort,
houd onze website in de gaten
 
www.carvasz.nl
 

 
Agenda 2019
Congressen en scholingen
 
28 juni en meer data
Advanced OCT, Abbott Vascular
 
3 juli en meer data
Workshop OPening the ’BLACK BOX’ of Physiology, Abbott Vascular

1 september en meer data
Basisopleiding kwaliteitsmanagement, Ogive
 
17 september
CNE Hartrevalidatie/Atriumfibrilleren, NVHVV
 
17 september
CNE Vasculaire Zorg, NVHVV
 
24 september en meer data
Advanced Life Support (ALS)
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam / Leerhuis
 
1 oktober en meer data
Basistraining Motivational Interviewing, Academie voor Motivatie & Gedragsverandering
 
1 oktober en meer data 
Workshop OCT Basis, Abbott Vascular
 
9 oktober
Vervolgconferentie transmurale antistolling
"De Toekomst van antistollingszorg in NL"
4 oktober
VITHaS symposium 2019
 
10 oktober
9e Jaarcongres ClaudicatioNet, Congress Company

E-learning
Online WMO/GCP-training, www.gcpcentral.com
 
Voor deze scholingen is accreditatie aangevraagd bij de NVHVV. Zie voor meer informatie en data de PE-Online agenda:
klik hier.
 

ACNAP
Is de Europese vereniging voor cardiovasculaire verpleegkundigen en allied professionals. In principe is het lidmaatschap gratis.
 
Wil je up-to-date blijven over de laatste ontwikkelingen op Europees niveau, gebruik maken van Webinars of een online abonnement op het European Cardiovascular Nursing Journal: het is mogelijk om voor € 45,00 per jaar Silver- member te worden.
Zie voor meer informatie de website:
 

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HART- EN VAATVERPLEEGKUNDIGEN
U ontvangt dit bericht omdat u lid bent / bent geweest van de NVHVV of hebt deelgenomen aan CarVasZ of op andere wijze hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de activiteiten van de NVHVV.