Beste

Een tijdje geleden rolde het federaal regeerakkoord van de persen. Het wordt zoals gezegd ‘geen wandeling in het park' maar het bevat ambitieuze doelstellingen om uw toekomst en die van de komende generaties veilig te stellen. Om te zorgen dat pensioenen betaalbaar blijven. Om te zorgen dat iedereen kan genieten van zorg. Om ondernemers te helpen investeren en jobs te creëren. Om de begroting in evenwicht te kunnen brengen opdat onze kinderen de rekening niet voorgeschoteld krijgen.

CD&V is het sociale gelaat van deze regering. Bij elke beslissing ijverden we voor sociale maatregelen. De oranje toets is er onmiskenbaar. Ons land doet het volgens een studie (Bertelsmann Stiftung) uitstekend op gezondheidsvlak. Slechts drie landen in Europa (Zweden, Luxemburg en Nederland) hebben een rechtvaardigere gezondheidszorg. België heeft de meest toegankelijke gezondheidszorg van de EU. In geen enkel land zijn de wachtrijen zo kort. Dit moeten we bewaken en nog verbeteren.

We blijven aandringen om de grote vermogens te gaan belasten. We willen naar een snelle en eerlijke tax-shift.

Wouter Beke zei het op het CD&V-congres: “De uitgestoken hand bereikt meer dan de gebalde vuist.” CD&V is de partij van het sociaal overleg. Samen komen we er.

Hebt u voorstellen hoe we onze regio verder kunnen doen groeien, laat dit dan zeker horen. In deze nieuwsbrief laat ik u al wat smullen van het parlementair werk. Voor de andere culiniaire pleziertjes bied ik u 'Het Lekkere Westen' aan, een gratis magazine aan met culinaire West-Vlaamse adresjes. Smakelijk en… een zoet Sinterklaasfeest!

 

Beleidsverklaringen Binnenlandse Zaken & Sociale Zaken

Ministers Jambon en De Block stelden hun beleid voor. De minister van Sociale Zaken wil sociale rechten automatisch toekennen. Ik bevroeg haar over de praktische organisatie. Ook wou ik duidelijkheid omtrent arbeidsongeschiktheid. Sociaal overleg is hierbij een must. Meer info... In de beleidsnota van de minister van Binnenlandse Zaken wou ik duidelijkheid over de brandweerhervorming, de inzet van privé-veiligheidsfirma's en de camarawetgeving. Meer info...Foto: Sociaal en binnenlands beleid, enkel in nauw sociaal overleg

Stiptheidsacties luchthavenpolitie

In plenaire Kamerzitting stelde ik een vraag aan minister Jambon omtrent de onderhandelingen met de vakorganisaties over de politiepensioenen, dit naar aanleiding van de herfststakingsacties in de luchthaven die voor hinder zouden zorgen. De onderhandelingen met vakorganisaties over de pensioenen startten op 12 november. Tegen het jaareinde wil de minister landen. 

Brugs Bier stroomt ondergronds

Brugge heeft naast de Reitjes en de kanalen voortaan ook een ondergrondse stroom… met bier! Op de huidige site van de brouwerij De Halve Maan wordt al meer dan 5 eeuwen gebrouwd. Om de werking nog rendabeler te maken en de verkeersoverlast te vermijden gaat de brouwerij een ondergrondse bierleiding aanleggen. Zesduizend liter bier wordt in 10 minuten over 3 kilometer naar de bottelarij in het Waggelwater gepompt. Dit bleek zelfs ‘breaking news’ op CNN. Helaas kunnen er geen kraantjes in uw tuin worden geïnstalleerd Knipogen.

Foto: Brugse Zot stroomt binnenkort ondergronds

Politieagenten aan hun lot overgelaten
tijdens betoging?

Vooreest: alle respect voor de vreedzame betogers. De vraag of Brussels burgemeester Mayeur (PS) tijdens de nationale betoging op 6 november z’n politiekorps aan hun lot heeft overgelaten, liet ook mij niet onberoerd. Ik kreeg van de minister meer info over het veiligheidsplan dat nog beter kon. In de aanloop van de recente regionale stakingsacties vroeg ik om niet alle accenten op Antwerpen te leggen maar ook om oog te hebben voor de andere provincies. Ook de mist rond de risicoanalyse wil ik opgeklaard zien.

Foto: 871 politieagenten, 1 helikopter, 5 sproeiwagens en 6 secties cavalerie werden tijdens de betoging op 6/11 ingezet.

Meten= weten

233.044 van de 4,5 miljoen werkende Belgen zijn zelfstandige in bijberoep. (Bron: RSVZ)

De 5.062 Vlaamse kinderen en jongeren tot 18 jaar die antidepressiva nemen, vormen 0,3 procent van de totale groep van de minderjarigen. (Bron: CM)

In het voorbije halfjaar kwamen er in West-Vlaanderen 3.743 nieuwe bedrijven bij. (Bron: Graydon België).

Liefst 16 procent van de West-Vlamingen heeft een zelfstandigenstatuut. Knokke-Heist is koploper met 28,4 procent. Ook Lo-Reninge (25,23%) telt opvallend veel middenstanders.
(Bron: volkstelling 2011)

West-Vlaanderen is na Vlaams-Brabant de provincie met de minste werkloosheid. 4,33 procent van de inwoners heeft geen werk. (Bron: Volkstelling 2011)

Stijging van de geneesmiddelenverkoop is voor de eerste keer in vijftien jaar minder groot geworden.
(Bron: Jaarverslag RIZIV)

België heeft de meest toegankelijke gezondheidszorg van de EU. In geen enkel land zijn de wachtrijen zo kort.
(Bron: Studie van de Duitse denktank Bertelsmann Stiftung)


Foto's: Leerlingen van het Kortrijkse Stella Marisinstituut en het Brugse Sint-Jozef Humaniora waanden zich in het federaal parlement even in Villa Politica...

De boer op in de provincie

De Provincie West-Vlaanderen is bezig met de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). Vakantiewoningen die gelegen zijn in agrarisch gebied en niet verbonden zijn aan een woning of een landbouwbedrijf kunnen tot op heden niet vergund worden. De Provincie vindt het onlogisch dat dergelijke woningen zich niet in regel kunnen stellen met het logiesdecreet. Ik stelde dit voor in de gemeenteraad en adviseerde dit gunstig.

Foto: Vrijstaande vakantiewoningen in agrarisch gebied binnenkort vergunbaar?

 

Zwarte kruispunten weggewerkt

Na een lang onderzoek gaven we positief advies voor de werken aan het kruispunt N31 (Expressweg) – N351 Bevrijdingslaan. Het is het sluitstuk om alle kruispunten op de N31 in de doortocht van Brugge ongelijkgronds aan te leggen, zowel in het kader van de omvorming van de N31 tot primaire weg als in het kader van het wegwerken van alle zwarte kruispunten in Vlaanderen. De N31 is de verbindingsweg tussen de haven van Zeebrugge en de autosnelwegen E40 en E403.Beeld: Richting Brugge uit Zeebrugge naar E40

Doe mee! Iedereen parlementair!

Op de vraag naar het nut van postpunten bleek dat een meerderheid gewonnen is voor het voorstel. Ik heb nogmaals aangedrongen op een antwoord en blijf het opvolgen. Klik hier om je zegje te doen over de nieuwe vraag omtrent een betaalbare gezondheidszorg.

CD&V gaat in de federale regering voor economische groei mét sociale vooruitgang:

Budget van de sociale zekerheid groeit met 10,5 miljard de volgende 5 jaar (hiermee kunnen o.a. 200.000 extra gepensioneerden betaald worden) Uitbreiding van tijdskrediet voor zorg (voor kinderen of zieke familieleden) kan een jaar langer.
Via de welvaartsenveloppe verhogen we de laagste pensioenen en uitkeringen.
Meer jobs door de lasten op arbeid te verlagen.

 

 

 

 

Vraag & antwoord

Als federaal volksvertegenwoordiger volg ik de actualiteit nauwgezet op en speel ik in op vragen van burgers. De voorbije maanden verstuurde ik diverse schriftelijke vragen naar ministers.

Volgende problemen/feiten verwerkte ik in een vraag waarin ik om verduidelijking en bijkomende informatie vroeg. Van zodra er meer nieuws is koppel ik deze info naar u terug.

-Meldpunt voor artsen met alcoholprobleem
-Internetcriminaliteit
-Samenwerking tussen gespecialiseerde ziekenhuizen
-Misbruik van internet door gedetineerden
-Behandelingen van HIV-patiënten in referentiecentra
-Efficiëntie van rugoperaties
-Onlinetherapie geestelijke aandoeningen
-Toezicht op online gokken
-Opvolging medische ongevallen in ziekenhuizen
-Schadeloosstelling stroompannes door verzekeraars
-Buurtinformatienetwerken in gemeentes

Mede-ondertekenaar

Ook was ik mede-ondertekenaar van enkele nuttige wetsvoorstellen:

-Aanvraagprocedure voor adoptieuitkering van zelfstandigen
-Oprichting van een gegevensbank met het oog op de strijd tegen de schijnhuwelijken.
-Opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen.
-De toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de tijdelijke machtiging tot verblijf aan de niet-begeleide minderjarige vreemdeling.
-Wetgeving over het gebruik van bewakingscamera's door politie-ambtenaren.
-Regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's.
-Veiligheid in recreatiedomeinen.

Foto's: '14-'18 herdacht in het Lichtfront te Nieuwpoort - Opening werkjaar jeugdbewegingen - Autoloze zondag in de provincie

Federaal parlement
Paleis der Natie
Natieplein 2, 1008 Brussel
gsm kabinet Kamer: 0468 25 37 64
franky.demon@dekamer.be

www.frankydemon.be

Spreekuur: op afspraak

Nuttige informatie over de werking van De Kamer
vindt u hier.