eNews | 15 juni 2018 | week 25
DEZE WEEK
• Crèche
• Mannenbidstond
• Men's Meeting
• Senioren
• Israëlreis
• Mannenontbijt
• Doopdienst
• Bijzondere bruiloften
• Sprekers
• Sprekers augustus 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 25
17 juni t/m 24 juni 2018

MAANDAG
06.00 uur  Mannenbidstond
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 

DINSDAG
19.30 uur  Men's Meeting
 
WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond
samenkomst 

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie CS
 
ZATERDAG
08.30 uur  Mannenontbijt
van der Valk hotel A4 Schiphol
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
13.00 uur  Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 13.00 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 
 
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
DE HERE JEZUS
 
Een tijd geleden vertelde een nog niet zo lang bekeerde broeder mij, dat hij moeilijkheden had op zijn werk. Hem werd verweten, dat hij tussen de bedrijven door de Bijbel zat te lezen. "Vroeger las ik ook al en niemand klaagde", zei hij, "nu ik de Bijbel lees, komen er moeilijkheden."
Los van de vraag of hij tijdens diensttijd de Bijbel mag lezen, is het duidelijk dat de ongelovige mens, aangespoord door de tegenstander, moeite heeft met alles wat met de Here te maken heeft. Door de Bijbel en de Here Jezus worden ze nadrukkelijk geconfronteerd met hun verdorven natuur, waardoor ze, zelfs bij het zien van de Bijbel in de hand van een toegewijde christen, in problemen komen met zichzelf. Mensen hebben moeite met toegewijde christenen, omdat die het geweten zijn van hun omgeving. De wereld heeft weinig of geen moeite met andere godsdiensten, maar wel met de belijders van Jezus Christus. Toch moet ze weten dat de Here Jezus haar laatste hoop is. 
Ondanks de welvaart in de westerse wereld, heeft ze te maken met grote geestelijke problemen. De enige redding is een terugkeer tot de Here Jezus. Zolang de mens weigert de Here Jezus te aanvaarden als zijn persoonlijke Here en Redder en de oplossingen die Hij te bieden heeft voor hun persoonlijke problemen afwijst, zal het verder bergafwaarts gaan met de maatschappij, want materiële welstand is lang niet alles en levert geen echte bijdrage aan de rust en vrede van de mens. Rust en vrede kan alleen de Here God geven. 
De Here Jezus heeft tijdens Zijn kort verblijf op aarde op overtuigende wijze laten zien, dat Hij weet wat in de mens omgaat en wat die mens vrede en rust kan schenken. Zijn leer was en is uniek. Hij had een frisse en nieuwe benadering. Hij predikte het Koninkrijk van God en deed wonderen en tekenen. Hij gaf onderwijs over de Persoon en het werk van de Heilige Geest en benadrukte dat we kracht zouden ontvangen als de Heilige Geest over ons kwam. Hij gaf ons de opdracht om in Zijn Naam boze geesten uit te drijven en zieken de handen op te leggen. Hij zei dat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde en dat wat we op aarde zouden binden, in de hemel ook gebonden zou zijn. Hij leerde ons niet bang te zijn voor mensen, maar eerbied voor God te hebben. Ook leerde Hij ons op indringende wijze dat we elkaar moeten liefhebben; ja, dat we zelfs onze vijanden moeten liefhebben. We behoren niet in toorn te leven, maar onze naaste te vergeven. De Here sprak over reinheid van gevoelens en geest. "Een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd." - Mattheüs 5:28. En we moeten vooral niet vergeten dat Hij op het water wandelde, doden opwekte, blinden deed zien, doven deed horen, bedroefden blij maakte, teleurgestelden vrede gaf, gefrustreerden een nieuwe toekomst gaf en nog veel meer. 
Begrijpen we nu waarom de tegenstander alles in het werk zal stellen om de mens die verloren dreigt te gaan, ver van de Here Jezus en de Bijbel te houden? Hij zal er alles aan doen om te voorkomen dat de mens leert wat hem waarlijk vrij kan maken. Daarom moeten gelovigen niet moede worden, maar met woord en daad het evangelie van Jezus Christus verkondigen, want alleen de waarheid maakt vrij!

Crèche
Onze crèche afdeling is gedurende de zomervakantie op zoek naar medewerkers. Met name voor de volgende zondagen: 29 juli, 5, 12 en 19 augustus. Indien u graag baby’s wilt verzorgen, kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met zr. Sherida Belfor, leidster van de crèche.

Mannenbidstond 
De mannen van de gemeente worden uitgenodigd voor de maandelijkse mannenbidstond op maandag 18 juni. Dit is de maandag voorafgaand aan de Men’s Meeting. De mannen bidden van 06.00 tot 07.00 uur in de kerk. De mannen van de gemeente zijn van harte welkom.
Men’s Meeting
Op dinsdag 19 juni zijn de mannen van de gemeente van harte welkom op de Men’s Meeting. Op deze avond willen we samen met de mannen van de gemeente de Here prijzen en fellowshippen. Uiteraard zullen we ook het Woord van God met elkaar delen.
De dienst vindt plaats in één van de zalen van de kerk en begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom.
De Men’s Meeting vindt elke 3e dinsdag van de maand plaats in één van de zalen van de kerk. 

Senioren
Woensdag 20 juni sluiten de senioren van de gemeente hun eerste halfjaar met een uitstapje af in verband met de zomervakantie. Op woensdag 5 september gaat de seniorenclub weer van start na de zomervakantie.
In de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.

Israëlreis
Donderdag 21 juni vertrekt er met Gods genade een groep van 35 gelovigen onder leiding van pastor Gerard Liesdek naar Israël. Zij hopen dinsdag 3 juli weer terug te keren naar Nederland.

Mannenontbijt
De mannen die zich hebben aangemeld voor het mannenontbijt van zaterdag 23 juni worden om uiterlijk 08.30 uur verwacht in het Van der Valk Schiphol A4 Hotel, Rijksweg A4 nr. 3, 2132 MA Hoofddorp.
We beginnen exact om 08.30 uur. Dus kom op tijd. De ochtend duurt van 08.30 tot 10.30 uur.

Doopdienst
Op zondag 21 oktober vindt onze doopdienst plaats. Gelovigen die in water gedoopt wensen te worden, kunnen dit kenbaar maken door het betreffende formulier in de Infokamer in te vullen. U krijgt na aanmelding bericht van het secretariaat. Voor inlichtingen over de doop in water kunt u desgewenst contact opnemen met ons secretariaat. 

Bijzondere bruiloften
Op woensdag 20 juni hoopt echtpaar Waarde-Hammen hun koperen bruiloft te vieren. Zij zijn dan 12½ jaar getrouwd.
Op donderdag 21 juni hopen br. Hans en zr. Nelly van Dijk hun parelen bruiloft te vieren. Zij zijn dan 30 jaar getrouwd.

Sprekers
17 juni – 10.00 uur – S.L. Hofwijks – Avondmaal
17 juni – 13.00 uur – Jan Meijerink – Diemen
20 juni – 19.30 uur – Woensdagavond – S.L. Hofwijks
24 juni – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
24 juni – 13.00 uur – Sandra Habes
27 juni – 19.30 uur – Woensdagavond – S.L. Hofwijks
01 juli – 10.00 uur – S.L. Hofwijks 
01 juli – 13.00 uur – S.L. Hofwijks
08 juli – 10.00 uur – Philip Habes
08 juli – 13.00 uur – John Uyleman
15 juli – 10.00 uur – John Hofwijks
15 juli – 13.00 uur – Miquel van Duivenvoorde
22 juli – 10.00 uur – Roberto Sweeb
22 juli – 13.00 uur – Astrando Castillion
29 juli – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
29 juli – 13.00 uur – S.L. Hofwijks

Sprekers in augustus (DV)
 
19 augustus – 10.00 uur – John Hofwijks
19 augustus – 13.00 uur – John Grant – Engeland
26 augustus – 10.00 uur – John Uyleman
26 augustus – 13.00 uur – Cornelly Touwnaar
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl