Mijnwater Nieuws houdt u op de hoogte van zaken die Mijnwater B.V. aangaan, de ontwikkelingen, innovaties, activiteiten en werkzaamheden (in het veld). Ook bevat deze nieuwsbrief onderwerpen op het gebied van verduurzaming in de regio en ver daarbuiten. Wilt u iemand op de hoogte brengen van deze nieuwsbrief, mail 'm gerust naar uw relaties. Iedereen kan zich aanmelden voor Mijnwater Nieuws via de button op homepage van www.mijnwater.com.
 
Veel leesplezier!
 
In deze nieuwbrief
  1. Mijnwater ontvangt 1 miljoen Interreg subsidie
  2. BNR Duurzaam in gesprek met Louis Hiddes
  3. Stagiaires komen en gaan (en sommigen blijven!)
  4. Warm hart voor studenten
  5. Mijnwater op vakbeurzen en symposia
  6. Shared Services Center (SSC-ZL) aangesloten!
 
Mijnwater Heerlen ontvangt 1 miljoen Interreg subsidie

 
Het Interreg NWE-programma ‘low carbon’ heeft een projectvoorstel geaccepteerd voor het ontwikkelen van CO2-arme stadsverwarming. In het project werken 14 partners samen en wordt op zes locaties geïnvesteerd in warmtenetten. Heerlen is samen met Dublin, Aberdeen, Plymouth, Kortrijk en Boulogne sur Mer een van de voorbeeldlocaties. In totaal wordt 12 miljoen geïnvesteerd, waarvan 1,6 miljoen in Heerlen. De EC draagt 7 miljoen bij. De kick-off was bij Mijnwater in Heerlen.
 
 
 
BNR Duurzaam in gesprek met Louis Hiddes
 


Duurzaamheid staat hoog in ons vaandel. We bedenken niet alleen een concept, we voeren het ook uit. Al enkele jaren op lokale schaal, maar met een ambitie om door te groeien naar een thermische smart grid (district heating en cooling) waar ook gebieden zonder mijngangen op termijn van kunnen profiteren. Mijnwater B.V. deelt haar kennis! Luister naar Louis Hiddes in gesprek met Harm Edens van BNR radio Duurzaam: https://www.bnr.nl/programmas/duurzaam.
 
 
Enthousiaste stagiaires bij Mijnwater
 
 
Het is een komen en gaan van stagiaires bij Mijnwater B.V. En ze komen uit alle windrichtingen. Zo beëindigde stagiair Aron Beckers zijn stage MBO/ in januari van dit jaar, terwijl Stef Boesten van de TU Eindhoven net binnen is om een stage voor zijn master Sustainable Energy Technology aan de TU Eindhovenin te vullen met een onderzoek naar de energieprestatie van Mijnwater als duurzame energievoorziening op gebiedsniveau. Beide jongens vragen we naar hun bevindingen c.q. verwachtingen.
 
Äron Beckers, HBO Electrotechniek
 
Äron Beckers is 19 jaar, geboren in Sittard, woonachtig in Maria-Hoop en heel gelukkig met zijn vriendin. Hij doet de opleiding Elektrotechniek aan Zuyd Hogeschool, 3e leerjaar en het bevalt hem goed. Aron kwam door een tip van een docent bij Mijnwater terecht, waar hij diverse opdrachten heeft uitgevoerd, zoals een marktonderzoek, een analyse voor het verbruik per woning en vooral een analyse van het jaarlijkse elektrische verbruik van de mijnwaterinstallaties.
 
“Ik vond de stage heel leuk en leerzaam. In een klein bedrijf waar meerdere disciplines onder een dak werken. Een prima plek voor meerdere opleidingen, zoals werktuigbouwkunde. Ik moet zeggen dat mijn kennis in Excel ook flink is verbeterd. Ik denk dat mijnwaterenergie een prima duurzame manier is van verwarmen en koelen van gebouwen. Ook vanwege de uitwisseling die mogelijk is tussen de gebouwen waardoor de mijnen straks waarschijnlijk niet meer nodig zijn en het concept toegepast kan worden in andere gebieden. Ik zie mezelf over tien jaar met een afgeronde bachelor Elektrotechniek, samenwonend met mijn vriendin… en dat kan echt overal zijn."
 
Stef Boesten, TU Eindhoven Dual-degree masterprogramma Innovation Sciences and Sustainable Energy Technology
 

Stef Boesten, 24 jaar, geboren en getogen in Geleen en nu op kamers in Eindhoven. Aan de TU/Eindhoven volgt hij het Dual-degree Masterprogramma Innovation Sciences en Sustainable Energy Technology. Een hele mond vol…
 
“Ja, dat klopt en dit programma bevalt me heel goed. Vooral omdat ik hiervoor de bachelor Sustainable Innovation met de specialisatierichting “energy” heb gedaan. De combinatie van innovatiewetenschappen en energietechniek beviel me zo goed, dat ik hiermee door wilde gaan in de master. Ik zit nu in het tweede jaar van het masterprogramma en ik heb nog ruim een jaar te gaan. Over 10 jaar draag ik bij aan het verduurzamen van Europa door actief te zijn in het veld van moderne technologieën. De energietransitie zal nog decennia duren en ik hoop te kunnen bijdragen aan de vorming van een CO2-neutrale economie. Mijnwater is een goed voorbeeld van een innovatie die hieraan kan bijdragen. Daarom was ik ook blij dat er bij Mijnwater een stageplaats voor mij kon worden gemaakt.”
 
 
 
“Mijn opdracht is om de grondslag te leggen voor een model waar de ‘Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau’ op een goede manier kan worden berekend voor het mijnwatersysteem. Ik zit nu in de vijfde week van mijn stage (22 weken) en heb het erg naar mijn zin. Het doel van de stage binnen de studie is om de student te laten zien hoe de theorie die we op de universiteit leren toe te passen is in een bedrijfssituatie. Tot nu toe zie ik dat de technieken die ik geleerd heb erg relevant zijn, maar ik zal moeten leren om te gaan met de ‘rommelige’ realiteit, in tegenstelling tot de mooie, geprepareerde data die we op de universiteit voorgeschoteld krijgen.”
 
“Zoals ik al zei zijn initiatieven zoals Mijnwater noodzakelijk om de energietransitie te volmaken. Het concept van decentrale afname en opwekking van warmte en koude in een “heat smart grid” is overal toepasbaar, waar je buizen in de grond kunt leggen. De potentie van Mijnwater is enorm, ik geloof zeker dat het in de toekomst breed toegepast zal worden in Nederland en Europa.
 
 
Warm hart voor studenten
 
 
Mijnwater draagt de nieuwe generatie een warm hart toe. Jonge mensen met de potentie om van onze wereld iets moois te maken, die met betrekking tot klimaatverandering frisse ideeën hebben, innovatief zijn en geen enkele uitdaging uit de weg gaan. Deze mensen begeleiden we graag op hun weg naar een ‘sustainable job’.
 
Casus afgestemd op opleiding en niveau
Bij Mijnwater krijgen studenten een casus voorgelegd waaraan wij behoefte hebben. Dit is uiteraard afgestemd op hun opleiding (niveau, richting) zodat de stagiair er ook veel van leert. Naast deze hoofdopdracht krijgt de student kleinere neventaken die op korte termijn beantwoord (moeten) worden. Daarbij dient de student wel flexibel te zijn en ook andere (soms acute) opdrachten op zich te nemen. Onze inbreng is dat wij de studenten een stageplek aanbieden met begeleiding. Ondanks dat we de student ondersteunen bij zijn opdracht, is hij vrij in zijn eigen inbreng en competenties. Per opleiding wordt er een andere afronding (presentatie, rapport) gevraagd. We geven een beoordeling, de schoolleiding geeft het cijfer.
 
Vier studenten van Hogeschool Amsterdam hebben in 2016 in het kader van een minorproject een casus uitgewerkt voor de optimalisatie van de CBS-installaties. Drie studenten van de Open Universiteit hebben onder begeleiding van Herman Eijdems, innovatiemanager van Mijnwater B.V. een brede casus uitgewerkt over Smart Urban Energy Grids.
 
Onderzoek naar verbruikspatroon
Naast stages zijn projectmanager Sjoerd Parren en junior projectmanager Elise Ritzen van Mijnwater aan de slag met studenten van Zuyd Hogeschool. Hierbij begeleiden ze een minorvak waarbij het verbruikspatroon van Zuyd Hogeschool locatie Nieuw Eyckholt onderzocht wordt met het oog op een mogelijke aansluiting van mijnwater. Van september 2016 tot februari 2017 zijn hier drie studenten mee bezig geweest, waarbij Elise betrokken was. In maart is een nieuwe groep gestart; in september willen we dan nog een afstudeerder op de casus zetten zodat er grotere stappen gemaakt kunnen worden. Het minorvak heeft namelijk maar beperkte tijd om hieraan te werken.
 
 
Mijnwater op vakbeurzen en symposia
 
 
Mijnwater B.V. blijft in beweging. De (eerste smart grid) oplossing voor het duurzaamheidsvraagstuk in binnen- en buitenland ligt in Heerlen. Om dat uit te dragen is het team van Mijnwater B.V. regelmatig te vinden op vakbeurzen en symposia/lezingen of geeft excursies naar de ‘aansluitingen’ en clusterkelders in Heerlen. Events in maart/april/mei 2017:
 
7 maart: Conferentie Energieakkoord in versnelling, Den Haag 
 
7 maart: Ecofys event “Heat Supply and Flexibility
 
9 maart: Seminar over de overschakeling van aardgas naar warmtenetten met als thema: reliable and affordable carbon free heating /Danish Board of District Heating (DBDH) en Stichting Warmtenetwerk.
 
16 maart: Huren met Energie, een bijeenkomst in Utrecht voor de corporatiesector over het thema ‘bewoners communicatie en participatie.
 
 
5 april 2017: Studiedag over warmte in relatie tot Nul-op-de-meter, De Bilt
 
15 en 16 mei: Lezing at Euroheat&Power in Glasgow (UK)
 
 
Shared Services Center (SSC-ZL) Heerlen aangesloten!
 
 
De nieuwe gebruikers van het Shared Services Center Zuid-Limburg (SSC-ZL) in Heerlen ervaren vanaf deze week het comfort van duurzame energie. Op maandag 20 maart jl. is de installatie van Mijnwater in bedrijf gebracht om SSC-ZL van warmte en koeling te voorzien via het energiesysteem van Mijnwater B.V. Hier komt geen gas meer aan te pas. De afgifte van zowel warmte als koude via de radiatoren en de nieuwe luchtbehandeling geeft het gehele gebouw een comfortabel binnenklimaat. In de winter is het behaaglijk warm en in de zomer aangenaam koel.

Duurzame energie voor SSC-ZL
Het pand voldeed niet meer aan de comforteisen van de nieuwe gebruikers en moest dus gerenoveerd worden. In 2016 werd Mijnwater B.V. gevraagd om het gehele gebouw aan te sluiten op het energiesysteem van Mijnwater, dat in de nabijheid ligt. De bestaande cv-ketels werden vervangen en het gebouw kreeg een aansluiting op het leidingennetwerk van Mijnwater. Het gebouw ligt namelijk aan een Mijnwatercluster aan de CBS-weg in Heerlen, waarop ook het gebouw van CBS en het nieuwe stadsdeel Maankwartier zijn aangesloten.
Zorgvuldige overdracht van energie
Bij het gebruik van het mijnwater stroomt er geen mijnwater door de leidingen naar de diverse aangesloten gebouwen, maar wordt de energie in een ondergronds uitwisselstation (clusterkelder) uit dit water gehaald. Via warmtewisselaars wordt die energie overgedragen aan zogenaamd demiwater. Naast de fietsenstalling van het SSC-ZL gebouw staan warmtepompen opgesteld die ervoor zorgen dat dit demiwater op de juiste temperatuur wordt gebracht, voordat aflevering aan het gebouw plaatsvindt. Mijnwater B.V is ook verantwoordelijk voor de elektriciteitsvoorziening en de 48 zonnepanelen op het dak.
 
Mijnwater, basis voor duurzame energie
 
 
Mijnwater B.V. is in 2013 opgericht en heeft de ambitie om het project van de gemeente Heerlen uit te rollen tot een volwaardig duurzaam energiebedrijf. De basis van het mijnwatersysteem ligt ondergronds, in het enorme stelsel van verlaten mijngangen waar zowel warm als koud water opgeslagen en gewonnen kan worden. Daarnaast voorziet Mijnwater B.V. ook in andere energie-uitwisselingen, die niet direct in verbinding staan met de ondergrondse mijnwaterbuffers.
Het bedrijf heeft inmiddels diverse omvangrijke gebouwcomplexen in Heerlen op mijnwaterenergie aangesloten. 270 woningen, diverse kantoorgebouwen, (basis)scholen, kinderdagverblijf, een sporthal en een tweetal supermarkten ervaren het comfort van mijnwaterenergie. Met deze (en toekomstige) aansluitingen levert Mijnwater B.V. een belangrijke bijdrage aan de ambitie van Parkstad Limburg om in 2020 tot een reductie van 65% CO2 uitstoot te komen.
 
Valkenburgerweg 177
6419 AT Heerlen
(+31) (0)495-590503
 info@mijnwater.com
www.mijnwater.com