Opleiding: Ambtelijk Secretaris, Coach of Ondersteuner (Centrale) Cliëntenraad
 
Als Ambtelijk secretaris, coach of ondersteuner van een (centrale) cliëntenraad, bevind je je vaak op het snijvlak van de zorginstelling en de cliëntenraad. 
Je hebt overleg met allerlei mensen in de organisatie en je bent daar meestal ook in dienst.
Maar je werkt voor de cliëntenraad en je bent in die hoedanigheid onafhankelijk. Hoe geef je vorm aan die rol? 
 
Om jou, als ambtelijk secretaris cliëntenraad of cliëntenraad ondersteuner, zo goed mogelijk op die rol voor te bereiden heeft NCZ een
5 daagse opleiding (HBO niveau) ontwikkeld om je inzicht te geven in je rol, je taak èn je functie.  
 
In 5 dagen ga je onder leiding van trainers Hans van Dinteren, Hans Jonkman en Richard Raaphorst aan de slag om
ervoor te zorgen dat je na afloop van de opleiding: 
 
 • voldoende kennis over de wet hebt opgedaan / je kennis van de wet hebt opgefrist
• inzicht hebt over jouw rol als ambtelijk secretaris of cliëntenraad ondersteuner
• verdieping hebt gezocht in processen die zich afspelen binnen de (C)CR en in de
relatie tussen de (C)CR en de bestuurder
• inzicht hebt om de (C)CR vanuit een visie op medezeggenschap te helpen
• een checklist hebt voor het beoordelen van beleid en een aanzet voor een werkplan/jaarplan
 
Globaal worden de dagen als volgt ingedeeld:
 
DAG 1: Basiskennis, plaats in de organisatie, visie en planmatig werken 
DAG 2: Onafhankelijkheid en toekomst
DAG 3: Communicatie, kennisdeling, oefening en reflectie
DAG 4: Adviezen, jaarrekening en begroting
DAG 5: Overleg en onderhandelen
 
Voor meer inhoudelijke informatie over deze opleiding klikt u HIER.
 
Deze opleiding is een praktische en theoretische basis van waaruit de functie, taken en rol van Ambtelijk Secretaris, Coach of Ondersteuner van een
(Centrale) Cliëntenraad vorm kan worden gegeven. De opleiding is gebaseerd op HBO werk en denkniveau. Voorkennis is niet vereist.
Aan het einde van de opleiding vindt een toetsing plaats.
 
De opleidingsdagen in 2019 zijn: 13 februari, 13 maart, 10 april, 15 mei en 12 juni 

 
 
KernNetwerken: GRATIS Kennis- en Leer netwerkbijeenkomsten in 2019!
 
 
Binnenkort in de NCZ Academie: 
 
VOOR VOORZITTERS, AMBTELIJK SECRETARISSEN EN LEDEN VAN CLIENTENRADEN VAN VERPLEEGHUISZORG:
 
Gratis Kennis- en Leer netwerkbijeenkomsten in 2019, in 17 regio's:
 
Deel en vergroot je kennis en inzicht over:

-Wmcz2018
-Kwaliteitskader Verpleeghuis
-Rol, taak, functie en positie
-inspraak, invloed en medezeggenschap
 
LEREN - INSPIREREN - DELEN - UITWISSELEN - BORGEN
 
Locaties en data
 
In samenwerking met het Ministerie van VWS organiseert NCZ in 2019 gratis bijeenkomsten voor voorzitters, ambtelijk secretarissen en leden van clientenraden van verpleeghuiszorg. Verspreid over 17 regio's in Nederland vinden er 85 kennis- en leer netwerkbijeenkomsten plaats. Op het kaartje hieronder ziet u welke regio's dit betreft. Specifieke data en locaties treft u binnenkort op onze website. Natuurlijk zullen wij u ook op de hoogte houden via onze nieuwsbrieven. 
 
 
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:  
 
                                                                                                              
11 maart 2019: BASIS LEERGANG: Nieuw in de cliëntenraad
 
 
‘Nieuw in de cliëntenraad’ is een basisleergang voor nieuwe leden van een cliëntenraad en/of leden die hun kennis willen opfrissen.
 
In deze leergang wordt u geïnformeerd over alle in en outs van het werk van een cliëntenraad en de actuele ontwikkelingen
rondom medezeggenschap en participatie.
 
In 3 dagdelen ga je onder leiding van trainer Alice Makkinga aan de slag om ervoor te zorgen dat je na afloop van de leergang kennis hebt van: 
 
-Regel- en wetgeving, rechten en plichten
-Actualiteit rondom medezeggenschap
-Visie, doelstelling(en), rol en positie
-Vergadertechnieken, besluitvorming
-Jaarplan en werkplan
-Profileren, contact met de achterban
 
De cursusdagen in 2019 zijn: 11 maart, 18 maart en 25 maart telkens van 13.00 - 16.00 uur
 
 
 

 
                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl