NVP Nieuwsbrief 141  
December 2017 
 
Beste NVP Leden,
 
Dit is de 11e en tevens laatste NVP nieuwsbrief van 2017
 
In deze nieuwsbrief:
1.       Internetconsultatie AVV geopend
2.       Actiegroep Ongehoord
3.       Oproep waakzaamheid
4.       Vooraankondiging ALV
5.       Eieren uit Oekraïne
6.       Nieuw lid  Sectoradviescommissie Vlees
7.       Fipronil
8.       Rechtszaken
 
Internetconsultatie AVV geopend
 
Op woensdag 20 december  is de internetconsultatie gepubliceerd  ter verkrijging van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV). De Stichtingen OVONED en PLUIMNED verzoeken de Minister van LNV om de AVV, waarmee financiële bijdragen kunnen worden geïnd voor onderzoek en innovatie ten behoeve van de pluimveesector. Die mogelijkheid was komen te vervallen met het opheffen van de Productschappen.  
 
De aanvraag strekt zich uit tot twee regelingen:
1.Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking
2.Regeling verplichte financiële bijdragen
 
Beide verzoeken hebben betrekking op de ‘Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector’ en zijn erop gericht dat ook ondernemers die niet aan de brancheorganisaties zijn verbonden, tot en met 31 december 2020 verplicht worden mee te betalen aan het onderzoeksprogramma.
 
Er kan tot 19 januari worden gereageerd op de aanvraag via: https://www.internetconsultatie.nl/pluimveesector
 
 
 
 
Actiegroep “Ongehoord”
Wij doen een dringend beroep op uw waakzaamheid. Afgelopen week kwamen op veel plekken in de media gemanipuleerde beelden naar buiten van dode en ‘zieke’ kippen, door de actiegroep “Ongehoord”.  Houd uw stallen op slot, zorg voor een goede erfafscheiding en maak het inbrekers niet gemakkelijk. Voorkom dat ongenode gasten in uw stal komen om de sector in een kwaad daglicht te stellen en uw dieren in gevaar brengen. Mocht u verdachte omstandigheden aantreffen, doe dan aangifte bij de politie, maar ga niet voor eigen rechter spelen. Wilt u ook de realiteit laten zien waaruit blijkt dat Nederlandse pluimveehouders goed voor hun kippen zorgen, plaats dan uw foto of filmpje op sociale media met de hashtag #kiplekker en #metjeongehoord.
 
 
Oproep tot waakzaamheid
Gezien de reële dreiging van vogelgriep in ons land, doen wij ook een beroep op het naleven van de bezoekersvoorschriften op uw bedrijf. Laat niemand toe in de stallen en pas de voorzorgsmaatregelen elke dag weer opnieuw toe.  Dan kunnen we hopelijk het virus buiten de stallen houden. Op de website van AVINED treft u een uitgebreide lijst met praktische tips en informatie om vogelgriep te voorkomen. Ook het bezoekersprotocol vindt u op de website van AVINED.
 
 
Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 2018
Wij houden onze ALV op maandagavond 12 maart in zaal de Bongerd in Heteren, noteert u deze datum vast in uw agenda? 
 
                               
 
 
Eieren uit Oekraïne
Helma Lodders (VVD) schrijft in haar nieuwsbrief over de import van Oekraïense eieren:Met ingang van 12 september 2017 heeft de Europese Unie toestemming verleend aan een Oekraïense bedrijf om tafeleieren te exporteren naar de EU. Ik heb hier vragen over gesteld samen met collega Bente Becker aan de ministers van Landbouw en van Buitenlandse Handel, omdat de Oekraïense normen aan leghennen anders zijn dan de eisen die in Nederland worden gesteld aan ondernemers. Wat betekent dit voor de Nederlandse pluimveehouder? Uit het antwoord op onze vragen blijkt dat er op dit moment nog wel verschillen zijn aan de eisen die worden gesteld aan leghennen in Oekraïne, maar dat het land een strategiedocument heeft ingediend met de voorgenomen planning van de aanpassingen van de sanitaire en fytosanitaire en dierenwelzijnswetgeving. Door het associatieakkoord heeft  Oekraïne  zich gecommitteerd aan het implementeren van de EU-wet en regelgeving voor eind 2021. Hierdoor wordt toegewerkt naar een gelijk speelveld. We zullen dit nauw in de gaten blijven houden.
 
 
Nieuw lid SAC Vlees: Johan Leenders
Wij zijn trots op ons lid Johan Leenders die sinds kort deel uit maakt van de Secotor Advies Commissie Vlees. Hij runt samen met zijn moeder een modern vleeskuikenbedrijf in Swifterbant en geeft regelmatig een virtueel kijkje in zijn stal op Twitter. 
Bekijk hier de film over Johan. 
   

Bron: Foodmakers
 
Fipronil
Van de door fipronil gedupeerde pluimveelocaties (op UBN-niveau) is slechts 34% na 5 maanden vrij van alle blokkades (op eieren, dieren en mest). Voor verwerking van de met fipronil besmette mest is nog steeds geen goede (tussen)oplossing. De verbrandingscapaciteit is verre van toereikend en voor een tussenopslag hebben Defensie en Rijksvastgoed Beheer via het Ministerie van LNV laten weten dat ze geen mogelijkheden hebben om deze mest op te slaan totdat het verbrand kan worden. Alleen privaatrechtelijke oplossingen blijven nu nog over. Enkele worden verkend op haalbaarheid en betaalbaarheid. De overheid vindt dat zij hier geen rol meer in heeft. Het is echt sector “red je er maar mee”. Reële oplossingen zijn welkom. Het gaat naar schatting om 15.000 tot 20.000 ton ‘besmette’ mest. BMC kan 1000 ton per week van deze mest verwerken en gaat in het voorjaar 4 weken dicht voor groot onderhoud. Het zal dan ook zeker tot ver in de zomer gaan duren voordat deze mestvoorraden zijn weg gewerkt. 
 
Rechtszaken
Nooit eerder in het bestaan van de NVP hebben wij ons zo vaak tot advocaten hoeven wenden. Maar de NVP is een belangenbehartiger die niet alleen blaft, maar ook bijt als het nodig is. Daarom is vorige week een dagvaarding ingediend tegen de NVWA in verband met haar rol in het fipronil schandaal, in gezamenlijkheid met LTO Nederland (en LTO/NOP). En vanwege het afschaffen van de POR wordt nu de laatste hand gelegd aan een kort geding, in gezamenlijkheid met de POV, LTO/NOP en Coöperatie
DEP. In het gesprek op 20  december j.l. tussen Hennie de Haan en Minister Schouten gaf de Minister aan niet anders te kunnen, dan de POR afschaffen omdat zij anders iets groters (de derogatie) op het spel zet. De Europese Commissie (EC) kijkt naar het totaalplaatje van de fosfaatproductie van Nederland en wil dat Nederland uitzonderingen afschaft. De Minister realiseert zich dat dit voor individuele pluimvee- en varkensbedrijven nadelig is. 
 
Kerstgroet
Het dagelijks bestuur van de NVP wenst u allen gezellige en fijne feestdagen toe. We hopen dat het jaar 2018 veel moois mag brengen in de pluimveesector. We hebben een bewogen jaar achter de rug met o.a. vogelgriep, fipronil en hoge NVWA boetes door vang en laadletsel.  Het was een druk jaar waarbij we de belangen van onze leden zo goed mogelijk hebben proberen te behartigen. Ons kantoor is gesloten tot 8 januari en de bestuursleden zijn beperkt bereikbaar. Wij staan u in het nieuwe jaar weer graag bij met raad en daad.
                              Afbeeldingsresultaat voor kerstgroet kippen                
 
 
Doorsturen?
 
Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn?
Stuur hem dan door (waarvoor onze dank). U kunt een (gratis) abonnement nemen via deze link: Stuur deze e-mail door naar een vriend
 
 
Wijzigen?
 
Opzeggen voor dit e-bulletin kan vanzelfsprekend altijd!
NIET door de NVP te mailen, maar via de link onderaan.
E-mailadres veranderd? Wijzig hem onderaan. Krijgt u hem dubbel? Zeg één van tweeën op, via deze link: Uitschrijven / Gegevens wijzigen 
                      Afbeeldingsresultaat voor volg ons op twitter en facebook
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP)
Postbus 591, 3770 AN Barneveld
  
 
De NVP is dé onafhankelijke belangenbehartiger voor alle pluimveehouders in Nederland.
 
 
De NVP missie is een vitale en duurzame
toekomst voor de Nederlandse pluimveehouderij.
 
 
 
De NVP kan haar werk doen dankzij
de contributies van de NVP-leden, donaties en advertentiegelden. 
 
Wilt u ook lid of donateur worden? dan kunt u het inschrijfformulier invullen op onze website www.NVPluimveehouders.nl 
 
 
 
Wij danken een ieder voor zijn of haar financiële bijdrage, waaronder de volgende bedrijven: 
 
 
  
Broederijen:
 Cobb Europe te Boxmeer - Opfokorganisatie Pluimvee Maatman te Oldeholtpade - Probroed & Sloot te Groenlo - Tanghe te Harderwijk
Pluimveeslachterijen:
V.d. Bor te Nijkerkerveen - Esbro te Doetinchem - GPS te Nunspeet - Remkes te Epe
Levend & geslacht pluimvee:
Ven Poultry BV te Lierop
Eierhandel:
Ei producten Wulro te Weert - E.W.N. Eierencentrale te Barneveld
Pluimveehandel:
Haanstra te Zuidwolde - Van Hunnik te Veenendaal- Tijs de Koning te Lunteren Voeding met VoederWaarde.nl:
ABZ Diervoeding te Nijkerk en Eindhoven - Coppens diervoeding te Helmond
Voeding overig:
Agrifirm Feed te Apeldoorn - E.J. Bos Diervoeding te Ederveen -
P. Bos te Ederveen -
For Farmers te Lochem - Gebr. Fuite te Genemuiden - De Heus Voeders te Ede - Voergroep Zuid te Deurne - Maatman Veevoeders te Wolvega - Coöperatie "De Valk Wekerom" te Lunteren
Huisvesting:
Big Dutchman te Oirlo en Gorredijk - Van Gent Legnesten te Renswoude - Jansen Poultry Equipment te Barneveld
Diversen:
Demetris DierGezondheid te Duiven/Dalfsen - Van Eck Bedrijfshygiëne te Eindhoven - Freriks  te Heerde - PRECIA Molen te Breda
Agraplan-Animal Health Products te Hardenberg