'HUISARTS SPEELT BELANGRIJKE ROL

IN OPTIMALE HARTFALENZORG!'


Voor wie


Huisartsen, hart- en vaatverpleegkundigen
 

Sprekers

Petra van Pol, Cardioloog Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp
Esther Wesseling, huisarts en kaderhuisarts hart- en vaatziekten, Roosendaal

Moderator

Max Rubens, huisarts en kaderhuisarts hart- en vaatziekten Schijndel

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door Accreditatiebureau Cluster 1 en Kwaliteitsregister NVHVV voor 2 punten

Kosten

Geen, de uitzending is kosteloos te bekijken

Aanmelden? Ga naar: www.mednet.nl/hartfalenzorg
 
NAADLOZE HARTFALENZORG!
Juiste diagnose, juiste behandeling, juiste plek!
 
NVHVV sponsored by ABBOTT