Workshop seksualiteit, 5e Jaar
Beste ouders
 
Op maandag 2 maart nemen alle leerlingen van het 5de jaar deel aan een workshop over relatievorming en seksualiteit. Ze nemen per klas deel aan een workshop van 3 lesuren, begeleid door vormingswerkers van het CGSO ( Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding ).
 
Deze workshop is de start van een lessenreeks binnen het vak godsdienst met als thema ‘Liefde en vrienschap’. Via de workshop krijgen de leerlingen de kans om onder begeleiding van een vormingswerker van buiten de school hun ervaringen en vragen rond relaties en seksualiteit ter sprake te brengen.
 
Dit is de planning van de workshops. De andere lesuren hebben de leerlingen gewoon les.
 
VOORMIDDAG: 2e – 3e – 4e lesuur
5GWIi+LWIi+WEWIi
Zolderzaal
5WEWIe1
C1.3.
5HW
Zaal 6
 
 
NAMIDDAG: 5e – 6e – 7e lesuur
5GWIe+LWIe+WEWIe2
Zolderzaal
5EMT+EWI
Zaal 6
5LMT+MTWE+MTWI
C 1.3.
 
Dit wordt een leerrijke ervaring, waarin de leerlingen op een interactieve manier ontdekken welke de voorwaarden en de mogelijke hinderpalen zijn voor een zinvolle relatie en seksualiteitsbeleving.
 
Vriendelijke groeten
 
Hilde Van Wichelen, Ann Wouters en Tine Coussement
leerkrachten Godsdienst 5de jaar
tine.coussement@hdc.ksleuven.be
 
Frank Baeyens, directeur 
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be