eNews | 10 maart 2017 | week 11
DEZE WEEK
• Doopdienst
• Geen huwelijksseminar
• M15
• Maranatha Basics
• Mens Meeting
• IMC2017
• Programma IMC
• Sprekers 26 maart
• Woensdag 22 maart
• HUB
• NextGen
• Crèche
• Koperen bruiloft
• Tienerkamp 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 11
12 mrt. t/m 19 mrt. 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 

WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond samenkomst

DONDERDAG
19.30 uur  Evangelisatie
 
ZATERDAG
09.30 uur  Maranatha Basics
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst 
12.45 uur  Samenkomst 

MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 JONGEREN
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
 
Het is een goede zaak dat er een krachtige jongerengroep in de gemeente is. Onze jongeren kunnen een geweldig voorbeeld zijn voor hun leeftijdsgenoten. Ze kunnen meer dan wie dan ook buitenkerkelijken bereiken. Het wordt tijd dat we veel gaan investeren in onze jongeren. De jeugd is niet het volk van de toekomst, ze is het volk van nu, van vandaag. We kunnen ons geen gemeente indenken zonder een krachtige inbreng van de jongeren. Hun inbreng is nodig. 
 
De tegenstander heeft zijn pijlen vooral gericht op de jongeren en zal alles doen om hen voor zijn rijk te winnen. De strijdwijze van onze gemeenschappelijke vijand is meedogenloos. Als een briesende leeuw gaat hij tekeer en laat geen enkel middel onbeproefd om onze jeugd te beïnvloeden. Op praktisch elk terrein van het leven is hij actief en het schijnt dat hij op vele fronten een geweldige voorsprong heeft genomen. Het percentage godvrezende jongeren is klein. 
 
Daarom is het heel bemoedigend te constateren dat de grootste groep bekeerlingen in onze gemeente jonger dan dertig jaar is. Vroeger stonden de kerken bekend als een instituut voor ouderen. De gedachte leefde dat jonge mensen konden wachten met het dienen van God, totdat ze op leeftijd waren gekomen. Het was gebruikelijk om de oproep om Christus te aanvaarden, af te wimpelen met woorden als: "Wanneer ik oud ben, zal ik aan God denken." Goddank zijn de tijden veranderd. De jongeren hebben het evangelie ontdekt. Ze zien nu in, dat de dingen van de wereld geen echte bevrediging bieden en geen enkele oplossing geven voor de levensproblemen. Ook hebben ze ontdekt dat wereldse vermaken slechts een tijdelijk en vals genot bieden, maar dat echte vrede en blijdschap alleen te vinden zijn in het evangelie van Jezus. Geen wonder dat in vele gemeenten het aantal jongeren groter is dan het aantal ouderen. De Heilige Geest is extra bezig met de jeugd. We verwachten dan ook een grote toename van jongeren in de gemeenten van Christus. 
Geestelijke leiders doen er goed aan hierop acht te slaan en de jongeren een goede plaats te geven in de gemeente. We moeten hen in alle facetten van het gemeentewerk betrekken en beseffen dat ze nu, en niet morgen, actief moeten zijn. Ook behoren we acht te slaan op de roeping in hun leven en hen daarbij te begeleiden en te ondersteunen. Onze Here God heeft in Zijn Koninkrijk altijd jonge mensen gebruikt. De Bijbel spreekt over de jongeman Jozua, die niet week uit de tent der samenkomst. Ook over de jonge Samuël, die in de dienst des Heren was. (1 Samuël 3:1) Salomo dankte de Here God voor het feit dat hij, hoewel hij nog jong was, in de plaats van zijn vader David tot koning gezalfd was (1 Koningen 3:7). Er zijn nog veel meer voorbeelden.
 
Ik ben vastbesloten om meer dan ooit acht te slaan op de "bloesem" van de gemeente, de jongeren. De Here wil hen gebruiken in Zijn dienst en we hebben hen nodig. Ze zullen niet alleen krachtige eindtijdpredikers zijn, maar ook krachtige leiders in de  bediening. Ze zijn het volk van vandaag! 

Doopdienst
In de middagdienst van zondag 12 maart vindt onze doopdienst plaats. Er zullen ongeveer 25 gelovigen gedoopt worden door onderdompeling in het water. De volgende week zullen de namen van de dopelingen in de Info geplaatst worden.

Geen huwelijksseminar
Het huwelijksseminar van 18 maart gaat helaas niet door. Wij bieden onze welgemeende excuses aan voor dit misverstand.
Op zaterdag 1 april vindt dit belangrijke seminar wel plaats. Ook de gelovigen die dit jaar in het huwelijksbootje hopen te stappen, zijn welkom. Het seminar begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. U hoeft zich hiervoor niet  aan te melden, alle echtparen zijn van harte welkom.
M15
Vrijdag 17 maart vinden onze M15’s op verschillende adressen in Amsterdam en omstreken plaats. De M15’s zijn de huiskringen van de gemeente waar gelovigen in hun eigen buurt bij elkaar komen voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15 begint om 19.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl.
Maranatha Basics
Zaterdag 18 maart vindt onze Maranatha Basics plaats in één van de zalen van de kerk. De MB begint om 09.30 uur en duurt tot ongeveer 14.00 uur.
Gelovigen die onlangs hun leven aan de Heer gegeven hebben, sporen wij aan de MB te volgen. Deze school duurt vier maanden en vindt elke derde zaterdag van de maand plaats. U bent van harte welkom.
Mens Meeting
Op dinsdag 21 maart zijn alle mannen van harte welkom op de volgende Men’s Meeting (mannensamenkomst). U bent uitgenodigd om samen met de mannen van de gemeente de Here te prijzen en te fellowshippen. 
De Men’s Meeting vindt elke 3e dinsdag van de maand plaats in één van de zalen van de kerk. De dienst begint om 19.30 uur.
IMC 2017
Vrijdag 24 en zaterdag 25 maart vindt onze Internationale Maranatha Conferentie, IMC 2017, plaats in de kerk.
De sprekers van deze conferentie zijn onze voorganger, apostel S.L. Hofwijks, pastor Cecile Quamina en pastor Lionel Etwaru.
De openingssamenkomst is op vrijdag 24 maart om 10.00 uur.
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart zullen er vanaf 10.00 uur  seminars plaatsvinden. Op vrijdag 24 maart is er om 19.30 uur een avonddienst.
De slotsamenkomst is op zaterdag 25 maart om 13.30 uur.
U behoeft zich voor het bijwonen van de seminars niet te registreren. De toegang tot deze bijzondere diensten is vrij.

Programma IMC
Vrijdag 24 maart
 10.00 uur – Cecil Quamina
 11.15 uur – S.L. Hofwijks
 12.15 uur – Lunch
 13.30 uur – Lionel Etwaru
19.30 uur – Cecil Quamina
 
Zaterdag 25 maart
10.00 uur – Lionel Etwaru
11.15 uur – S.L. Hofwijks
13.30 uur – Cecil Quamina
Sprekers op zondag 26 maart
10.00 uur – Amsterdam – Lionel Etwaru
12.45 uur – Amsterdam – Cecil Quamina
09.30 uur – Almere – Cecil Quamina

Woensdag 22 maart
Op woensdag 22 maart, enkele dagen voor de aanvang van de IMC, hebben wij een bijzondere dienst. De spreker is pastor Lubyo Petkov uit Bulgarije.

HUB van de Global University
De laatste bijeenkomsten, HUB, van de Global University staan gepland op 25 en 26 september. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een studie voor voorgangers en leiders van gemeenten verzorgd.
NextGen
Het afgelopen event op 24 februari was zeer bijzonder.  Daarom organiseren wij op vrijdag 31 maart het tweede NextGen Youth Event. Wij hopen je dan weer te ontmoeten. Neem vooral je vrienden mee!
Om goed op de hoogte te blijven, kan je ons liken op FB en volgen op Instagram.
Wij hopen jou te zien op 31-03!
Crèche
Per heden zijn wij dringend op zoek naar medewerkers, zusters, die ons peuterteam willen versterken. Wij zijn op zoek naar drie à vier zusters die ons één keer per maand kunnen ondersteunen tijdens de diensten.
Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met ons kantoor of met zr. Natascha Reeder, tel. 06-53825520.

Koperen bruiloft
Op donderdag 16 maart hopen br. Henk en zr. Jacinta Kaiser-Goodett hun koperen bruiloft te vieren. Zij zijn dan 12½ jaar getrouwd.
Tienerkamp
Op 19 maart 2017 organiseert het Teen Encounter team een informatiemiddag voor de ouders/verzorgers van tieners in de leeftijd 12 – 17 jaar. Op deze informatiemiddag zullen wij u  aanvullende informatie geven en kunt u eventuele vragen over het aanstaande tienerkamp van 24 tot 28 juli 2017 stellen.
Vanaf 15.00 uur bent u welkom in de Wijkzaal.
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl