Wees niet bang geliefd kind van God, want ik ben bij je,
vrees niet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.
(Jesaja 41:10)

 
Beste/lieve geliefd kind van God,
 
Ken je dat ook dat je zo graag eens duidelijk God stem zou willen verstaan? Je worstelt met een vraag en wil graag Gods stem verstaan maar je komt er niet uit.
Of je bent jaloers op anderen die zo makkelijk Gods stem lijken te verstaan in alles. En jij hoort nooit wat.
Wist je dat je kunt leren Gods stem te verstaan en te herkennen in je leven. Want het is niet zo dat God niet tot je spreekt. Het probleem is meestal dat je Zijn stem niet herkent.
Vaak verstaan we Gods stem niet omdat we denken dat God op een bepaalde manier tot ons zal spreken terwijl Zijn spreken op een totaal andere onverwachte wijze tot ons komt.
Of we verstaan Gods stem niet omdat Hij iets zegt wat we niet willen horen.
Of we maken het God onmogelijk om tot ons te spreken omdat we God een keuzemogelijkheid voorleggen waar Gods antwoord niet tussen zit.
Gods stem verstaan begint bij het verlangen om Zijn stem te horen en een geloven dat Hij echt tot je wil spreken.
Leren stil worden en luisteren naar Zijn stem is een belangrijk onderdeel van onze relatie met God waarin we vaak tekort schieten.
We bellen God op, brengen onze nood bij Hem, vertellen Hem ons verlanglijstje en hangen dan weer op.
We vergeten vaak te luisteren en te wachten op Gods antwoord en Zijn wensen.
Maar een liefdevolle relatie kan alleen bloeien als er van beide kanten echt en waarachtig geluisterd wordt naar elkaars hart.
Zo is het ook met onze relatie met God.

Uitnodiging lezing 11 december: Leren verstaan van Gods stem
Exodus 33:11  En de HERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend
Tijdens deze lezing ga ik dieper in op het leren verstaan van Gods stem in je leven.
Aan de hand van de Bijbel en persoonlijke ervaring help ik je beter Gods stem te verstaan in je leven.
Iedereen kan Gods stem leren verstaan. Hij spreek elke dag tot ons via heel veel verschillende wegen.
Als je dat eenmaal leert ontdekken en gaat herkennen gaat er een wereld van openbaring voor je open.
Ik nodig je uit om te komen met een open hart en al je ideeën over hoe God tot je zou moeten spreken thuis te laten.

Je zult zien hoe kinderlijk eenvoudig en toegankelijk voor iedereen Gods stem is.
De lezing begint om 19:30 uur. Je bent welkom vanaf 19:15 voor een kop koffie/thee en fellowship.
Tijdens de lezing is er ook nog een pauze. De toegang is vrij (vrijwillige bijdrage)
Om te weten hoeveel mensen er ongeveer komen is het voor mij belangrijk dat jij je even opgeeft via de site via onderstaande link.
Daar staan ook de nodige informatie van de lokatie.
http://www.leveningod.nl/bijeenkomsten/event/71-lezing-verstaan-van-gods-stem.html
 
Liefdevolle groet en Gods zegen,
 
Robert van Mierlo