Stipp - Switch - Meldknop, Alle Jaren
Geachte heer, geachte mevrouw
 
Enkele jaren geleden zijn we op het HDC met de werkgroep STIPP (Sterk In Pest Preventie) gestart. In de werkgroep hebben directie, leerkrachten, ouders en leerlingen samen het antipestbeleid van onze school uitgestippeld.
 
Dit antipestbeleid kadert in de missie van onze school, namelijk leerlingen doen uitgroeien tot gelukkige jongeren in een warme school, waar iedereen respect heeft voor mekaar en waar iedereen zich veilig voelt.
 
Leerlingen, ouders en leerkrachten kunnen op smartschool via de ‘meldknop pesten’ kleine of ernstige pestproblemen melden. De melding komt terecht bij een dispatcher die de meest geschikte bemiddelaar aanduidt. Bij kleine conflicten en minder ernstige pestsituaties zullen twee Switchers, leerlingen uit het 6de jaar die een opleiding gevolgd hebben, bemiddelen. Als het om  pesten in een verdergaand stadium gaat, zal de interne leerlingbegeleiding, de directeur leerlingenzorg of de directeur samen met de betrokkenen naar een oplossing zoeken.
 
De leerlingen worden deze week tijdens de lessen geïnformeerd over het pestbeleid, de meldknop en de rol van de Switchers. Ze gaan met de klastitularis in gesprek over het voorkomen van pestproblemen.
 
Als ouder vindt u meer informatie over ons antipestbeleid op de website en op smartschool achter de meldknop pesten. Ook tijdens de openklasavonden ( voor het eerste, derde en vierde jaar ) krijgt u meer uitleg hierover.
 
Met vriendelijke groet
 
de werkgroep STIPP
de directie
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be