Click here to view this email in your browser
  Unsubscribe / Change Profile
*********************************************************************
    
14-тото издание на изложението за ЕЕ и ВЕИ ще се проведе от  
27-ми до 29-ти март 2018 г. в София, ИЕЦ.
 
Както и досега ще бъдат представени решения, които могат да намалят разходите на всяка една фирма и домакинство, община.
Темата за енергийната ефективност се разисква от много години, но смятате ли, че сте приложили всички мерки, за да може вашето производство и дейност да са максимално ефективни при минимум разходи?
 
      
В този бюлетин ще предложим на вашето внимание как се измерват и оптимизират енергийните потоци в промишлените обекти чрез ElectriQube - система за енергиен мениджмънт. Предприятията могат да следят консумацията на ел. енергия, газ и т.н. във всяко едно производствено звено и да получават аларми при достигнати лимити. Продуктът намира приложение и при всички производители и търговци на ел. енергия - ВЕЦ, ТЕЦ, ВЕИ и природен газ.
 
Свържете се с нас ако имате въпроси или се интересувате от участие или посещение на изложението за ЕЕ и ВЕИ : tanya@viaexpo.com, 032/512905, 0886/793172
 
Възползвайте се от специалната ОТСТЪПКА при заявяване на участие до 15 ноември!
 
Девижън е компания, фокусирана върху създаването на уникални и иновативни решения, които преди всичко доставят резултати. За втора поредна година фирмата ще представи ElectriQube  -  Система за прогнозиране, балансиране и управление на небаланси, производствени графици и отчети в производството и потреблението на ел. енергия.
 
Интервю с г-н Петър Нелков, управител на Девижън

       
Г-н Нелков какво е новото в системата ElectriQube?
 
През изминалата една година успяхме да постигнем поставените цели, а именно да изкараме няколко нови версии на познатите продукти, както и да увеличим броя на клиентите, използващи платформата. Екипът ни също така увеличи състава си. Най-новото в билинг системата е клиентският портал и изградената връзка с Агенция митници.
Какви са нейните предимства пред останалите подобни продукти на пазара?
 
Платформата предоставя възможност за прогнозиране на потребление или производство на база исторически данни, както и наблюдение в реално време. Вярвам също, че предимство е отношението цена-качество.
Освен производителите и търговците на ел. енергия, промишлените предприятия също са потенциален потребител на продукта. Какви биха били техните ползи?
 
През изминалата година успяхме да внедрим мониторинг системата в няколко производствени завода. Основното предизвикателство при тях беше времето за опресняване на данни от измервателните устройства.
        
 
Екипът ни успя да постигне време под една минута. Оправдахме също и високите очаквания и нужди на енергетиците.
 
 

  Euroheat & Power (EHP) обединява сектора на централизираната енергетика (централизирано отопление (DHC) и когенерация (CHP)), в цяла Европа и в други континенти.
 
Има членове от над 30 държави и работи за осъществяване на баланс между енергийните доставки  и минимизиране на влиянието върху екологията, за насърчаване на предимствата на CHP / DHC и използването на възобновяеми енергийни източници с цел запазване на първичните енергийни източници. Асоциацията популяризира и международни мерки, за да се насърчат иновациите и по-нататъшното развитие на сектора.
 
  ees International e едно от най-популярните онлайн издания за съхранение на електроенергия, обслужващо производители, разработчици на проекти и дистрибутори.
 
Списанието предоставя актуална пазарна информация, новини и тенденции за сектора, както и популяризира нови решения в областта на възобновяемата енергия, електрическата мобилност, интелигентните сгради и др. Целевата аудитория обхваща Европа, Северна и Южна Америка и Азия.
 
Запишете се за нашия , за да получавате актуална информация.
 
Присъединете се и към групите ни във Facebook и Linkedin, за да имате поглед върху сектора и ежедневни браншови новини.
 
 
 
Сподели с приятели:
 
Съгласно Закона за електронната търговия този е-мейл може да е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате писма от нас, отговорете "UNSUBSCRIBE" или натиснете линка "Unsubscribe" (Отписване) по-долу.