Infobrief Diaconie Brugge  Mei 2013, 5de jaargang nr. 29


 
 
Waar mensen opnieuw met elkaar
verbonden worden
wordt het leven goed,
wordt het je heilig,
want je ervaart
dat er een kracht werkzaam is
die mensen verbindt
en aan elkaar trouwt:
je weet niet waar hij vandaan komt
en ons samen heen brengen zal,
maar op Pinksteren
belijden wij ons geluk
en de verbondenheid
van mensen en volkeren op aarde
die kracht
ontzettend nodig hebben,
wil er iets gebeuren,
wil het leven
een happening worden,
een ruimte
waarin iets plaats vindt...

waar licht en ruimte komt
en arme mensen
weer de moeite waard zijn
waar verdriet gedeeld wordt
en onmacht en levensmoeite
niet achteloos
worden over het hoofd gezien
waar het kwaad gebroken wordt
door echte menselijke creativiteit
waar alle dorheid overspoeld wordt
door de verfrissende aanwezigheid
van vrienden
waar mensen die verhard zijn
mogen ontdooien
en aan hun trekken komen
waar de geest van God
ons aangrijpt
en eindelijk tot mensen maakt.
 
(Henk Jongerius)
 

 
2. Automatische toekenning van de schooltoelage: teken de petitie!
 
De automatische toekenning van de schooltoelage is reeds lang in de maak. Het traject naar automatisering werd al ingezet onder de vorige onderwijsminister Vandenbroucke. Deze Vlaamse Regering, met als topprioriteit armoedebestrijding (en daarbinnen kinderarmoede en automatische toekenning van rechten als speerpunten), stelde de automatisering zelfs uit tot het schooljaar 2014-2015.
Niet om technische, maar om budgettaire redenen. We citeren uit de voortgangsrapportage van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding: "Omwille van besparingsmaatregelen was het budget dat in 2012 voorzien was voor het project van de school- en studietoelagen, niet meer beschikbaar." Bizar gezien de prioriteiten.
Nu worden enkele duizenden ouders getroffen omdat ze hun schooltoelage te laat indienden. Dit is onbegrijpelijk!
Het Netwerk tegen Armoede vraagt om volgende eisen te onderschrijven:
 
  • De mensen die hun aanvraag in 2012 te laat ingediend hebben, moeten alsnog een schooltoelage toegekend krijgen.
  • Automatische toekenning van de schooltoelage vanaf schooljaar 2013-2014 en niet vanaf het schooljaar 2014-2015.
Teken de petitie door te klikken op onderstaande:
 

 

 

3. Laagdrempelige ontmoeting in het Inloophuis De Kom - Af

Artikel overgenomen uit "De Zondag"
 
 
 
4. Groene Gids voor Gebedshuizen
 
Hoe bespaar ik op de waterfactuur van onze kerk? Wat betekenen al die logo's op ons duurzaam pakje koffie? En welke koffie kan onze gemeenschap het beste drinken met het oog op mens en milieu? Hoe kan ons (kerk)gebouw bedreigde diersoorten een handje helpen? Wat is een fietskerk?
De Groene Gids voor Gebedshuizen, een brochure van Ecokerk en Stichting Open Kerken, geeft je antwoord op al deze vragen. In drie overzichtelijke hoofdstukken krijg je alle informatie en inspiratie om samen aan de slag te gaan rond duurzaamheid. Het laatste hoofdstuk bevat acht checklists en verschillende uitdagingen om ècht werk te maken van een duurzamer gebouw.
Leden van Stichting Open kerken ontvangen deze brochure binnenkort gratis in de bus.
Anderen kunnen de brochure online raadplegen of bestellen voor 7€.
 
 
 

 
5. Oarm in Oarme: informatieavond 29 mei 2013
 
 
 
 
 
6. Netwerk tegen Armoede bestaat 10 jaar
 
 
 
 
 
 
 
7. Ronde tafel met Donal Dorr
 
8. Open Samenhuizen Dag: 18 mei 2013
 
Op zaterdag 18 mei 2013 vindt de derde editie plaats van Open Dag Samenhuizen. Op deze dag openen tientallen bestaande woongemeenschappen hun deuren voor het grote publiek. Voor verdere informatie klik op onderstaande foto:
 
 
Als voorbeeld nemen we het cohousingproject in Wolvertem, "De Okelaar". 
Cohousing Wolvertem is als project gestart begin 2012. Een oud klooster en 2 aanpalende schoolgebouwen worden omgevormd tot woongemeenschap met een 20-tal wooneenheden, voor bewoners van alle leeftijden.
De woongemeenschap wil ecologisch, sociaal en spiritueel zijn. In het nieuwsbericht van Ringtv hieronder wordt het project voorgesteld.
 
 
 
 
9. Wil je even naar de gevangenis?
 
 
 
 
10. Boekvoorstelling "Ik had honger - 10 jaar Tochten van Hoop"
 
 
 

 
 

Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178