nieuwsbrief B.O.O.G.
 
Nieuw op de website van B.O.O.G.:
 
* jaarverslag 2009
* diverse recente krantenartikelen over de overkapping/ondertunneling en de bezuinigingen van overheidswege
* motie inzake de unanieme steun vanuit de deelgemeenten Rotterdam Centrum en Delfshaven om de overkapping op de 's-Gravendijkwal door te zetten!
contact bestuur B.O.O.G.  BOOG_sGravendijkwal@hotmail.com
contact inzake technische vragen over de website of de nieuwsbrief   webbeheerder
website B.O.O.G. www.sgravendijkwal.nl