Beste ,

Ik hoop dat u, net zoals ik, het nieuwe jaar goed hebt ingezet met familie en vrienden. We hebben een jaar vol onverwachte gebeurtenissen achter ons gelaten. Volgens sommigen was 2016 een rampjaar, maar ik zie 2016 als het jaar van hoop en samenhorigheid

In Brugge was 2016 geen rampjaar, zeker niet op vlak van ruimtelijke ordening en jeugd. Er werden nieuwe projecten gestart, zoals de heraanleg van 't Zand. Voor kinderen en jongeren werken we volop aan een kindvriendelijke stad. Ook in 2017 wil ik deze en andere vernieuwende projecten verder zetten. 
 
Ik hoop dat het nieuwe jaar ook tijd brengt. Tijd om te genieten en samen te zijn met uw gezin. U kan u alvast laten inspireren door de nieuwe brochure van Westtoer '17 tips voor 2017'. Onderaan deze nieuwsbrief kan u een gratis exemplaar aanvragen. 
 
Ik wens u een gelukkig en hoopvol 2017 toe! 


Wonen nu ook mogelijk in kerken

Onder mijn impuls werd het licht op groen gezet om wonen nu ook mogelijk te maken in de voormalige Heilig Hartkerk in de Vlamingstraat. Ook voor de vroegere kerk in 't Bilkske behoort dit tot de mogelijkheden.

Klik hier voor meer info

Klik hier voor het fragment in Focus


WhatsAppgroepen tegen woninginbraken 

Sociale media blijken effectief in de strijd tegen woninginbraken. Het gebruik van WhatsAppgroepen leidde in Nederland tot 50% minder inbraken. Zo'n online groepen zijn het nieuwe buurtinformatienetwerk (BIN). In België zijn dergelijke WhatsAppgroepen in buurten nog te beperkt. Ik drong er bij de minister op aan om dergelijke buurtinitiatieven dan ook te ondersteunen en om niet achterop te hinken.
 
 

Ruimte voor zorg aan de Wittemolenstraat

Om uitgebreidere zorg voor ouderen en jeugd in onze regio mogelijk te maken, liet ik een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP Wittemolenstraat) opmaken dat uitbreiding voor de zusters van woonzorgcentrum Vogelzang en voor WOTC De Berkjes (West-Vlaams observatie- en therapeutisch centrum voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met emotionele of gedragsmoeilijkheden) mogelijk maakt. Beide instellingen kunnen hun plannen nu concreet maken. 

Klik hier voor meer info


 

Syntra West krijgt nieuw onthaalgebouw

Binnenkort zal Syntra West starten met de bouw van een nieuw onthaalgebouw op de site Ter Groene Poorte. Naast de onthaalfunctie worden ook enkele lokalen en de cafetaria hierin ondergebracht. Deze uitbreiding stemt overeen met de visie die we samen opmaakten in het masterplan Ter Groen Poorte, waarin de toekomstige ontwikkelingen op de campus werden vertaald en omschreven.

Klik hier voor meer info  


Ondersteuning voor Belgian Hip Hop Society

Ik mocht samen met organisator Bryan Kreeft ‘Belgian Hip Hop Society’ voorstellen. Een uniek project in België, dat met een Jong Ding Subsidie het nodige duwtje in de rug krijgt om zichzelf te lanceren en op die manier de hiphopcultuur bij de (Brugse) jeugd breder bekend te maken. Dit kadert perfect binnen wat ik met Jong Ding wil bereiken, namelijk van Brugge een stad maken voor en door jongeren. 
 
Klik hier voor meer info  

 

Kabinet
Oostmeers 17
8000 Brugge
Tel.: 050 44 85 04
schepen.demon@brugge.be
www.frankydemon.be

Spreekuur: vrijdag tussen 9u en 11u na afspraak