Здравейте,
 
В този брой на нашия електронен бюлетин Ви представяме ЕКОПАК, която активно работи за оползотворяването и рециклирането на тонове опаковки, спасявайки ги от сметищата.
 
Г-н Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор, ще сподели за трудностите и бъдещите проекти на организацията. Ще научите за технологичните нововъведения за повишаване на ефективността на системата и плануваните информационни кампании за популяризиране на ползите от рециклирането, които превръщат ЕКОПАК в една модерна европейска структура.
 
Организацията е спонсор на ‘Save  the Planet’ - 4-то издание на конференцията за управление на отпадъци за Югоизточна Европа и ще се включи с презентация на тема “Добрите практики при разделното събиране на отпадъци от опаковки”.
 
Изявата ще се проведе от 29-ти до 31-ви май в ИЕЦ, София, паралелно на изложба, която ще демонстрира новите световни технологии  в сектора от 14 държави. 

Приятно четене от екипа на Виа Експо!

тел.: 032/ 960 011, 512 905  office@viaexpo.com   www.viaexpo.com

 
ЕКОПАК - Спонсор на конференцията 'Save the Planet'
 
 
   Представете накратко организацията си.

ЕКОПАК е първата лицензирана от МОСВ организация за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в България, пазарен лидер от своето създаване през 2004г. Организацията е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон и Закона за управление на отпадъците, което не разпределя печалба. EKOPAK e единствен представителна Европейската организация ПРО ЮРОП за България.
В организацията членуват повече от 1200 български и мултинационални компании, които през 2012 г. са пуснали на пазара 130 681 тона  опаковки.
За деветте години от своето създаване ЕКОПАК България е инвестирала над 18,2 млн. лева в техническа инфраструктура, информационни и образователни кампании.
В края на 2012 г. ЕКОПАК има изградена ефективна система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на 86 общини, в които са разположени 18 500 контейнера и са изградени 12  сепариращи инсталации с капацитет 300 000 т, в които са разкрити над 200 работни места. Организацията е сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 14001:2005.
Само през изминалата 2012 година ЕКОПАК е оползотворила и рециклирала 70 317 т. отпадъци от опаковки. На 16 януари организацията получи от Министерството на околната среда и водите разрешително, съгласно новия Закон за управление на отпадъците, като изпълни безусловно въведените нови, по-високи изисквания в нормативната уредба, вкл. и банкова гаранция от 1 млн. лева в полза на МОСВ. 
 
В какво се състои системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и в кои общини се прилага?
 
Системите за разделно събиране сред домакинствата включват: контейнери (трицветна система: син за хартиени и картонени опаковки; жълт за пластмасови и метални опаковки и зелен за стъклен амбалаж), транспортна техника и сепариращи инсталации, разположени на площадки, определени на териториален принцип. Броят на контейнерите се определя в зависимост от ...
 
 
 
Паралелни събития:  Конгрес и изложба Енергийна ефективност и Възобновяема енергия  
Организатор:  Виа Експо
Тел: +359 32 512 905, 960 011
www.viaexpo.com