Pizzamiddag, 1L5
Beste ouders, beste leerlingen van 1L5
 
Wij, de meters en peter van 1L5, zouden graag met ‘onze’ leerlingen een middagje pizza eten in de klas. Een leuke middag met goeie sfeer en gezelligheid die groepsvormend werkt!. Dit zou doorgaan tijdens de middagpauze (van 12h10 tot 13h10) op donderdag 17 oktober 2019  in aanwezigheid van de klasleerkracht Mvr. De Backer. Uiteraard zorgen we ervoor dat alles weer wordt opgeruimd en dat de activiteit op tijd wordt afgerond zodat de leerlingen tijdig terug in de les kunnen zitten.
 
We hebben het geluk dat er die dag een actie is in Domino’s Pizza’s waardoor we aan een goede prijs pizza’s kunnen bestellen. Hiervoor vragen we dat elke leerling 5 euro meeneemt en ten laatste donderdag 17 oktober het eerste lesuur aan de klasleerkracht bezorgt.
 
We kijken er alvast heel erg naar uit!
 
Vriendelijke groeten
 
De peter en meters van 1L5Jorrit Reulens, Stephanie Streefland, Lisa Vandeweyer en Zhuolin Wang
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer anneleen.debacker@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be