Infobrief Diaconie Brugge  Juli 2013, 5de jaargang nr. 31


 
 
Binnen Blijven
 
Als je een mooie naam hebt,
maar ze wordt nooit met warmte genoemd… wie ben je dan?
 
Als je je ‘identiteit’ moet buiten laten
en binnen op zoek moet naar wie je nog kunt zijn… wie ben je dan?
 
Als je vastgekneld zit in je barre verleden en je komt er niet toe
om te zien dat de toekomst nog kansen heeft… wie ben je dan?
 
Als je te vaak moest horen dat je maar klein bent
en je begint het bijna vanzelf te geloven… wie ben je dan?
 
Als je een fiere zoon van je vader bent,
maar je wordt ongenadig onderaan de ladder geplaatst… wie ben je dan?
 
Als je zo veel goeds hebt gedaan in je leven, maar de spijt knaagt sterk
om die ene misstap… wie ben je dan?
 
Als je met je voeten in het water staat,
maar je gaat gelukkig niet kopje onder… wie ben je dan?
 
Als je overhoop ligt door spanningen en kwaadheid
die je niet kwijt kunt… wie ben je dan?
 
Als het verschil tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ iets vervaagt… wie zijn we dan samen?
 
Als je ongestoord vol liefde mocht opgroeien… wie ben je dan?
 
Als je altijd in een hoek werd geduwd
en je vindt de kracht om uit je hoek te komen
en te vertellen hoe je je voelt, dan ben je echt iemand.
 
Als je veroordeeld wordt en je heel klein voelt
en toch dankbaarheid uitspreekt, dan ben je echt iemand.
 
Als een examen begrijpelijk zwaar weegt,
maar je slaagt in het examen van het leven,
dan ben je echt iemand.
 
Als je eventjes het verleden loslaat en in handen neemt
en je luistert met volle aandacht en je wordt beluisterd met diepe warmte,
dan ben je echt iemand. Dan ben je graag gezien.
 
Echt graag gezien. Goddank!
We verdienen een kroon. 
 
(Luc Vandenabeele schreef deze tekst als afsluiter van een gespreksgroep in de gevangenis van Brugge. Meer info over deze gespreksgroepen en "Tralies uit de weg" vindt u hieronder)

 
2.  Tralies uit de weg
 
Ontstaan van het project
 
In 2000 startte vanuit de Diocesane en Interdiocesane Diensten voor Gezinspastoraal, in samenwerking met de RK-aalmoezeniersdienst van de Brugse gevangenis, bij wijze van experiment het project ‘Tralies uit de weg’ in het penitentiair complex te Brugge. Het is de bedoeling dat christen gelovigen uit onze parochies met gedetineerden in gesprek treden rond heel verscheiden thema's (ouder en partner zijn, schuld, angst, verantwoordelijkheid, respect, vrijheid …).
 
De leiding, verantwoordelijkheid en concrete uitwerking van het project liggen vandaag bij de stuurgroep in overleg met de gevangenispastores. Het project is ter ondersteuning van het pastoraal werk van de rk-gevangenis-aalmoezeniers. Ondertussen heeft het project een zelfstandige werking.
 
De gespreksgroepen gaan door in de drie West-Vlaamse penitentiaire centra (Brugge, Ruiselede, Ieper)
 

 
Hoe werkt het?
 
Een aantal vrijwilligers van buiten (5) en een aantal gedetineerden (5 à 7) vormen samen - onder leiding van een gespreksleider en in aanwezigheid van een aalmoezenier - één gespreksgroep. Zowel de vrijwilligers als de gedetineerden ontmoeten er elkaar op de eerste plaats als ‘medemens’.
 
Elke gespreksgroep omvat een cyclus van 6 bijeenkomsten van telkens twee uur. Deze vinden om de week plaats in een afzonderlijke ruimte binnen de gevangenis.
Het gaat telkens om thema's die de brug slaan tussen ‘buiten’ en ‘binnen’, en die zowel gedetineerden als vrijwilligers aanbelangen. Tijdens de gespreksavonden kunnen ook de deelnemers nieuwe thema’s aanbrengen. Elk gespreksthema wordt begeleid met concreet werkmateriaal (foto's, luisterlied, teksten, kunstwerk, enz.).
 
Als vrijwilliger krijg je de kans om kennis te maken met een ongekende wereld waar veel vooroordelen tegenover bestaan. Je krijgt vooral de mogelijkheid om genuanceerd te kijken en te luisteren naar mensen die in de gevangenis verblijven. Vrijwilligers ontmoeten vlug de mens achter de dader.
 
Bovendien willen we - op basis van gelijkwaardigheid - de gekwetste mens nabij zijn. Omzien naar en zorg dragen voor een in onze samenleving gemarginaliseerde doelgroep wordt in dit project concreet ingevuld.
 
We geloven dat we als kerkgemeenschap - in betrokkenheid op het gevangenisgebeuren - dieper en wezenlijk verstaan wat het hart van het evangelie is.

Meer info?
 
 
Voor verdere informatie surf naar www.traliesuitdeweg.be
 
 

3. Petitie voor een 'stadsboerderij' in Kortrijk

Op tal van plaatsen in de wereld werken mensen samen om voedsel meer ecologisch en duurzamer te produceren. Ook bij ons in de regio Kortrijk leeft dit idee. We willen met tal van mensen en middenveldorganisaties samenwerken om stadslandbouw te doen bloeien en om samen te werken aan een échte duurzame toekomst. 
 

 

 
Eén concreet voorstel is alvast ‘Stadsboerderij Kortrijk’.

Met deze ‘Stadsboerderij’ willen we een coöperatief project opstarten dat bio voeding produceert voor en door de mensen uit de regio. Daarbij dragen we zorg voor de natuur en het milieu. Bovendien is de stadsboerderij ingebed in de lokale gemeenschap en kan ze een meerwaarde bieden aan tal van andere waardevolle initiatieven.

‘Hoeve Soubry’ ligt pal in een nieuw geplande verkaveling op de site Langwater (Hoog Kortrijk) en is een gedroomde locatie voor het opzetten van deze ‘Stadsboerderij’. Deze oude boerderij is ideaal gelegen aan de rand van de stad, met een aanpalend parkgebied en 2ha landbouwgrond. De site biedt enorm veel mogelijkheden om naast het landbouwbedrijf ook ruimte te voorzien voor kinderopvang, laagdrempelige ontmoeting en educatie. Wij hebben ook uw steun en sympathie nodig!

De komende weken worden er door de stad en de projectontwikkelaar belangrijke beslissingen genomen rond deze site. We willen dat er in het verkavelingsplan wordt vastgelegd dat de hoeve Soubry wordt voorbehouden voor landbouw met verbrede doelstellingen zodat het plan voor de Stadsboerderij er kan gerealiseerd worden. Indien deze piste niet doorgaat, dan moeten de initiatiefnemers op zoek naar een andere site in de regio Kortrijk. 2ha landbouwgrond is sowieso essentieel om te kunnen starten.
Teken hier deze petitie ter ondersteuning van dit project!
 
Meer info en verschillende documenten over Stadsboerderij Kortrijk vind je hier.
 
 
4. Vereniging in beeld: "Het Schoederkloptje" uit Zarren
 
 
Armoede op het platteland is minder zichtbaar, maar even reëel als in de stad. In Zarren kom je heel wat chique huizen tegen, waardoor je niet het idee krijgt dat ook hier mensen moeten vechten om te overleven. Toch is dat de realiteit. Gevels kunnen veel verbergen. Dat zien we elke dag bij 't Schoederkloptje.

Lees meer:
 
 
 
 
5. Voorstelling wooninitiatief: "De Achthoek"
 
De Achthoek, een groot rijhuis gelegen in het centrum van Harelbeke biedt in de eerste plaats een thuis aan enkele psychisch kwetsbare alleenstaanden. Deze mensen kunnen een beroep doen op de vrijwillig aangeboden hulp van enkele geschoolde therapeuten.
Daarnaast wordt in De Achthoek ook psychische begeleiding geboden aan een aantal mensen die er niet verblijven.
De Achthoek wordt beheerd door de VZW Work in Progress.

 
Voor sommige mensen is het, omwille van hun psychische kwetsbaarheid, moeilijk om alleen te wonen. Dankzij de psychische begeleiding, die op maat aangeboden wordt door een zevental geschoolde vrijwilligers, kunnen vier alleenstaanden in De Achthoek tijdelijk een thuis vinden. Tijdens de weekdagen is er gedurende meerdere uren een therapeut beschikbaar voor een gesprek of meer concrete hulp. Er is ook altijd, dag en nacht, zeven dagen per week, telefonisch een begeleider bereikbaar.
 
 
Elke bewoner beschikt over een kamer, die hij of zij met eigen meubilair en naar eigen smaak kan inrichten. Elke kamer heeft sanitair. De keuken, garage en de tuin zijn gemeenschappelijk.
Doel van een verblijf op De Achthoek is om de bewoner opnieuw een plaats te geven in de maatschappij. Dit kan via (vrijwilligers)werk, het volgen van een opleiding, deelnemen aan het verenigingsleven ... Samen met de bewoner worden de activiteiten uitgezocht die het best passen bij zijn of haar persoonlijkheid en mogelijkheden. We werken daarvoor samen met heel wat organisaties in de regio groot Kortrijk, zoals onder andere 't Of, De Feniks, Acitiviteitencentrum De Bolster...
Als bovenstaande u aanspreekt en u wenst meer informatie over een eventueel verblijf in De Achthoek lees dan zeker hier verder. 
 
 
 
6. Vlaamse regering deels blind voor nood aan water
 
 
Op 21 juni nam de Vlaamse Regering de princiepsbeslissing voor een socialer drinkwaterbeleid. Met dit besluit zorgt Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege voor de invoering van het statuut beschermde klant voor drinkwater en moeten watermaatschappijen werk maken van enkele sociale openbare dienstverplichtingen. Daarmee geeft de minister een antwoord op vragen uit de verschillende armoede-overleggen. Samen met het Netwerk tegen Armoede organiseerde Ecokerk vorig jaar acties om kwetsbare klanten beter te beschermen. Vooral het aflsuiten van het drinkwater is voor ons onaanvaardbaar.

We zijn dus verheugd over de maatregel, die voor bepaalde groepen de prijs voor water zal doen zakken. Toch blijven er nog pijnpunten over. Zo blijft het mogelijk om mensen volledig af te sluiten van water en blijven wij vragen naar een bredere invulling van de categorieën beschermde klant. 
 
Wordt vervolgd!
 
7. Geen water, geen later!
 
Op één september is het opnieuw Scheppingszondag. Op deze dag wordt wereldwijd een maand van extra aandacht en zorg voor de natuur afgetrapt. 
Doe mee op je eigen manier. Bezinnend, met onze liturgische suggesties, actief met onze waterwandeling, of speels, met onze waterkwis.
Op de campagnewebsite vind je deze maand een nieuw dossier rond water. Het dossier Water, klimaat en ontwikkeling legt nog eens grondig het probleem uit.
U bent ook welkom op de startavond van de campagne in het Westvlaamse Woumen. Op het programma: wandeling doorheen het natuur- en waterzuiveringsgebied De Blankaart en aansluitend waterkwis, duiding van de campagne en gelegenheid tot ontmoeten.
Praktisch:
Woensdag 28 augustus 2013
Domein de Blankaart
Woumen
Inschrijven voor 21 augustus bij Caroline De Meester: caroline@diaconiebrugge.be

 
 
 
8. Mantelzorg ZZWV is dringend op zoek naar vrijwilligers
 
Mantelzorg Ziekenzorg West-Vlaanderen is dringend op zoek naar vrijwilligers - studenten om mee te helpen met de begeleiding voor een vakantie voor volwassen personen met een mentale handicap:
 
  • Een vakantie in Stokkem van 27 juli tot 3 augustus
  • Een vakantie in Hingene van 20 tot 28 juli
Interesse? Neem dan zo vlug als mogelijk contact op met
 
francky.debusschere@cm.be
 
 
 
9. Diaconie hier en nu, werken aan concrete dienstbaarheid
Mensen en middelen
Uiteraard zijn financiële middelen onmisbaar om op een degelijke manier te blijven aan pastoraal en ‘diaconaal' werk te doen. Maar mensen! Hoe zoek je die ? En hoe word je een ploeg ?
Graag wil ik een bijeenkomst organiseren om de pastorale werking in het woon- en zorgcentrum Huize Van Zuylen te verstevigen. De noden zijn velerlei. Verleden zondag kwamen een 25-tal mensen naar de eucharistieviering. Na de viering zei me een vrijwilliger: ik ben doodop. Bewoners afhalen en terugbrengen, dat zal ik niet zo lang meer kunnen doen. Ik begreep, want ik voelde me in hetzelfde geval. En dan ?
 
Er zouden meer mensen naar de mis kunnen komen, als ...
als ze tijdig gewassen worden,
als de ruimte groter zou zijn,
en als er meer vrijwilligers zouden zijn om hen te begeleiden.
 
Al verscheidene mensen en groepen heb ik in het verleden aangesproken, maar met gering resultaat. Ik probeer opnieuw.
 
Ik geef deze informatie bij deze door aan de Diocesane Dienst Diaconie. Kunnen jullie raad geven ? En kan deze oproep naar meer vrijwilligers ergens gepubliceerd worden?
 
Dank u wel!
Erik Vanackere, aalmoezenier OCMW-RVT ‘Huize Van Zuylen’ in Sint Kruis Brugge - Tuinstraat - 8310 Assebroek - 050 – 36 15 91   -  

Dringend gastgezinnen gezocht
Wij zijn op zoek naar hele fijne gastgezinnen voor enkele bewoners van onze gemeenschap, waar ze af en toe eens een dag of weekend thuis mogen komen. Misschien het begin van een warme, jarenlange vriendschap?
Voel je het enthousiasme ook al kriebelen? Neem als de wiedewaai je telefoon en neem contact met ons op:
 
De Ark-Gemeenschap Moerkerke-Brugge : 050/ 50 18 84
De Barke (Moerkerke) : 050 / 50 11 06
De Moerbei (Brugge) : 050 / 34 64 51
 
Inwonende vrijwilligers gezocht
Hoe kunnen wij het belang van onze inwonende vrijwilligers bij de Ark-Gemeenschap benadrukken? Hoe leg je aan mensen uit dat hun aanwezigheid en inzet voor ons vaak een verschil uitmaken?
Elk jaar weer kijken we uit naar nieuwe mensen…mensen die ervoor kiezen om een periode in ons Arkhuis te wonen. Samen wonen, samen leven, het leven delen met mensen met en zonder een beperking (wie is zonder beperking?)
Misschien was je al eens in de Moerbei (Brugge), in De Barke (Moerkerke) of in De Dromedaris voor een sociale stage en voelde je wel een raakpunt? Misschien kunnen wij jou warm maken om even te komen kennismaken? Neem gerust contact met ons op – we kunnen je honderduit vertellen. En misschien zit er een engagement in, op jouw maat geschreven…
Interesse? Neem contact op met Marleen, huisverantwoordelijke voor De Barke in Moerkerke : 050/ 50 11 06. 
 
Kamer of studio gezocht in Roeselare
 
Een man van Senegalese/Malinese origine (met papieren) zoekt een verblijfplaats in Roeselare.  Hij kan een baan krijgen in de bowling – Zuidstraat in Roeselare, maar gezien hij nu in Kortrijk  woont kan hij na zijn avonddienst niet meer  thuis geraken. Hij zou zich daarom in Roeselare willen huisvesten.
Zie je een mogelijkheid?
Neem dan contact op met  Geert Dedecker van de Dienst Diaconie: 
gdd@hotmail.be of 051 / 24 15 13
 

Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178