Sports Media's Newsflash
 
12 december 2016 # 8
 
 
 

Human movement and sports in 2028

Een blik in de toekomst van lichamelijke opvoeding/bewegingsonderwijs en sport op school

Hoe ziet in de toekomst het bewegingsonderwijs eruit? Welke tendensen zijn nu al te zien en hoe denken we daar mee om te gaan? Met deze vragen is een werkgroep van Academies voor Lichamelijke Opvoeding (ALO’s), de Koninklijke Vereniging van leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) bezig geweest.

 

Sport en bewegen zijn hot en zoeken op allerlei manieren verbindingen met het onderwijs. De lichamelijke opvoeding moet daarop reageren en anticiperen. Om deze heroriëntatie in goede banen te leiden gaf het ministerie van OCW SLO de opdracht om een toekomstvisie voor lichamelijke opvoeding te ontwikkelen.

 

Daarvoor is het belangrijk na te denken over de ontwikkelingen die binnen en buiten het (bewegings)onderwijs plaatsvinden.

In de volgende paragrafen gaan we successievelijk in op:

  • Ontwikkelingen in de lichamelijke opvoeding (2.2)
  • Algemene ontwikkelingen in het onderwijs (2.3)
  • Ontwikkelingen in de ‘buitenwereld’ om het (bewegings)onderwijs heen (2.4)
  • Algemeen maatschappelijke ontwikkelingen (2.5)
  • De vraag hoe we met die ontwikkelingen om moeten gaan (2.6).

Dit leidt in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk (2.7) tot een nieuwe benaming voor het leergebied.

Bron: SLO • nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Lees hier de ganse nota