Infobrief Diaconie Brugge  Februari 2011, 3de jaargang nr. 7


1. Bij wijze van bezinning

Laf
 
Eeuw na eeuw zijn wij getraind
in troost en zorg, in edelmoedigheid,
eeuw na eeuw waren, zijn wij bij pijn en eenzaam – zijn
bij schaamte en bij schuld gebleven,
hebben wij de trouw gedrukt in een traditie
van simpel gebeden

maar

veel te weinig leerden wij te spreken,
aan te wijzen waar de pijn van velen
machteloos te pletter loopt
op macht en eigenbelang van enkelen


al te weinig wisten wij de wortels op te graven
waar de stank begraven ligt
van schuldig zwijgen
in de witgekalkte graven


en

behendig als we zijn en waren
gaven wij aan onze lafheid andere namen:
”we moeten in de liefde blijven”
”toch maar liever lief” en “doe elkander geen verdriet”,
bang voor tegenwind liepen wij
- zoals in het oude verhaal – stilletjes om de gekwetste heen
en maakten ons liever niet vuil
aan tegenspraak


bleef alleen nog wat onzijdig bidden over,
verdampend
in de sfeer van goede bedoelingen


los van de Onuitsprekelijke uit het Scheppingsverhaal
zien wij lief en zorgzaam zonder omhaal
”dat alles goed is”
of tenminste goed bedoeld. Amen.
 
Uit : “Niet om uit te spreken…” van Karel Staes, uitgave van Welzijnszorg
 
 
2. Welzijnszorg: "Projectenoproep 2011"

 

 

Welzijnszorg steunt projecten in hun strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Wie kan steun aanvragen?
 
Alle organisaties die actief zijn in de preventie of het bestrijden van armoede en die voldoen aan de criteria van Welzijnszorg.
De aanvragen kunnen vanuit verschillende sectoren komen, zoals opleiding en tewerkstelling, wonen, ontmoeting en vrije tijd, alfabetisering, hulpverlening en begeleiding, gezinsondersteuning, gezondheid, enz.
Of ze kunnen zich richten naar specifieke doelgroepen zoals kinderen, jongeren, vrouwen, allochtonen, bejaarden, mensen zonder papieren, ex-gedetineerden, thuislozen, ...
Hoe steun aanvragen?
 
Klik hier voor een downloadbaar aanvraagformulier.
We willen uw aanvraag ontvangen vóór 31 maart 2009.
Het aanvraagformulier stuur je naar het regionaal secretariaat (adres: zie contactgegevens), ter attentie van Lut Deroo.
Meer info?
 
Klik hier voor de folder.
Voor meer info kan je terecht bij Lut Deroo of Stefanie Lammens.
 
 
 
3.  Stapstenen voor goed en goedkoop onderwijs

Leesgroep Vierde Wereld Kortrijk leest en organiseert gespreksavond:


 
“Zeven stappen verder. Stapstenen voor goed en goedkoop onderwijs.”
ISBN: 9789044122145/ Uitgeverij Garant Antwerpen-Apeldoorn, 2007/155 pagina’s.
Dit boek wordt verzonden na overschrijving van 15,5 euro (incl. verzendingskosten) op rek. 393-0039747-66 van SOS Schulden op School, Wellekensstraat 45, 9300 Aalst – met vermelding ‘Boek Zeven stappen verder’.
Als er schulden gemaakt moeten worden om kinderen naar school te laten gaan, is er iets mis. Als scholen op het einde van het schooljaar met een berg openstaande rekeningen achterblijven, is er iets mis. Zowel in het basis- als secundair onderwijs zijn er mogelijkheden om op een andere manier met de kostenproblematiek om te gaan.
 
 
Dit boek wil bijdragen tot een bewust kostenbeleid op scholen. Het komt daarmee tegemoet aan de vragen van scholen, ouders en allerlei andere instanties die bekommerd zijn om de gelijke onderwijskansen. Dit boek geeft aan hoe het kostenplaatje voor de gezinnen zoveel mogelijk te beperken is. Als praktijkboek gaat het vooral in op de stappen die scholen zelf kunnen zetten.
 
Gespreksavond met Kris Bruwaert, projectcoördinator van SOS Schulden op School VZW :
 
woensdag 16 februari 2011 van 20.00 tot 22.00 (onthaal : 19.45)
in het Buurtcentrum Achturenhuis Spoorweglaan 7  8500 Kortrijk.

Info – inschrijving :

Steungroep ATD Vierde Wereld Kortrijk, Jacquetbosstraat 1 8587 Spiere-Helkijn,

GSM : 0477-13 28 50, Mail : isabelle.maes1@skynet.be

 
 
4. Een luis in de pels (VZW Efrem)
 
Of hoe hulpverlening vanuit de vraag kan ontstaan en ontwikkelen, zich in de bestaande hulpverlening kan implementeren en verankeren.

Tot op heden is de hulpverlening voor zelfstandigen in moeilijkheden, gefailleerden en alle ex-zelfstandigen die nog problemen ondervinden vanuit hun vroegere zelfstandige activiteit, zeer beperkt. Waar zij vastlopen, vinden ondernemers in hun directe omgeving vaak helemaal geen aanspreekpunt. Zelfstandigenorganisaties richten zich bijna uitsluitend op starterbegeleiding en laten de ondersteuning tijdens het verdere traject – begrijpe wie begrijpen kan -  open. Nochtans zeggen ze steeds opnieuw dat de ondernemers en KMO’s de ruggengraat zijn van onze economie en onze welvaartsstaat. Maar van zodra de discussie ter sprake komt; drie bakkers in één dorp – twee die het goed doen en één die het moeilijk heeft – hoe kunnen we deze laatste ondersteunen? Dan komt de kat op de koord ! Al snel wordt de bal naar de persoon toe gespeeld. Het zal wel aan hem liggen; leven vanuit de kas, niet naar het bord kijken, boven zijn stand leven,….kortom hij of zij dient er niet voor en zou beter zo snel mogelijk stoppen. Hulpverlening zou in die omstandigheden toch maar rieken naar oneerlijke concurrentie. Weinigen die er stil bij staan dat vaak ook brute tegenslag of ziekte de loopbaan van een ondernemer in gevaar kunnen brengen. Vaak zijn ook slechte betalers en niet nageleefde overeenkomsten de manier waarop ondernemende mensen meegesleurd worden door anderen. Is hulpverlening dan niet op zijn plaats? Hoe kan een samenleving dan al zoveel jaren zo blind zijn dat ze de noodzaak daarvan niet inziet en hoe kan de politiek dan zo blind zijn dat dit nergens prioriteit wordt? Het antwoord zit bij de zelfstandigenorganisaties die er willen zijn voor alle zelfstandigen en daarom niet voluit kunnen gaan voor de problematiek. Anderzijds wegen ze dan weer te zwaar op het middenveld om van hen onafhankelijke initiatieven een kans te geven. Pas de laatste jaren voelen ze zich verplicht om enig initiatief terzake te ontwikkelen omdat de werking van Efrem voor hen is als een luis in de pels. Stilaan ontdekken ze ook dat voor een goed draaiende economie er niet alleen starterbegeleiding noodzakelijk is, maar ook verdere trajectbegeleiding en stopzettingbegeleiding. Zo stromen ondernemers immers sneller uit en wegen ze minder lang op de economie. Dat krijgen ze wel verkocht aan hun achterban – eerder dan het bijstaan van ondernemers in hun nood om menselijk lijden te vermijden of te verzachten.
 
Maar daarop kunnen we niet wachten. De noden zijn te groot. De meerderheid van onze hulpvragers zijn geen jonge beginners, maar dertigers, veertigers, zelfs vijftigers. Velen hebben nog gezinslast en studerende kinderen. Zij hebben vaak 10 tot 20 jaar ervaring als zelfstandige, maar lopen vast in een complexe problematiek. In 95 % van de gevallen vertaalt deze zich ook in een ernstige schuldproblematiek. Recent onderzoek toont aan dat één op vier zelfstandigen geen leefbaar inkomen uit zijn zaak haalt. Vele overleven dankzij het inkomen van hun partner. Maar dat impliceert dat er niet veel verkeerd mag lopen voor er serieuze problemen ontstaan. Een problematiek waarop toch nog altijd enig taboe rust. Vandaar dat ondernemers vaak veel te lang wachten om hulp te vragen. Pas wanneer ze zelf niet meer weten of ze nog verder kunnen gaan of noodgedwongen moeten stopzetten of het faillissement moeten aanvragen, komt de hulpvraag. Maar als we eerder bij de situatie geroepen worden, verhoogt de kans aanzienlijk dat we de zelfstandige activiteit en het inkomen van de ondernemer kunnen redden. Deze vaststelling én het feit dat wij toch niet meer alle hulpvragen die op ons afkomen verder kunnen opnemen, heeft ons keuzes doen maken. Sinds 1 juli 2010 werken wij nog enkel binnen die gemeenten die er zelf de noodzaak van inzien en die bereid zijn om via hun OCMW een samenwerkingsovereenkomst met Efrem vzw te sluiten. Ondertussen zijn dat in West-Vlaanderen toch al 27 van de 64 gemeenten en steden. Door binnen deze gemeenten een duidelijk aanbod te kunnen formuleren naar de bevolking toe, door eventueel in grotere gemeenten zelf ook een maandelijkse zitdag te organiseren, bereiken wij ook de doelstelling om sneller bij de problematiek te komen. Zo geven de cijfers aan dat wij ondanks de keuze om vanaf 1/07/2010 enkel nog in bepaalde gemeenten/steden te werken toch in aantal begeleidingen weer gestegen zijn van 398 (in 2009) naar 407 (in 2010)
 
In feite is het spijtig dat we het licht als het ware onder de korenmaat moeten houden. Maar zolang noch provincie noch hogere overheid prioriteit maakt van deze problematiek, moeten wij roeien met de riemen die we kunnen bemachtigen. Het is al geen sinecure om een dienst met drie voltijdse hulpverleners en drie halftijdse bedienden zonder structurele betoelaging draaiende te houden. Dit lukt ook maar dankzij verschillende tewerkstellingsmaatregelen.
 
Wat nu bezig is, betreft eigenlijk een uitzonderlijk proces. Een hulpverlening die volledig vraaggestuurd aan de basis ontstaan is, vindt haar weg om zich in te planten en te verankeren in de bestaande locale structuren. Uiteraard kan dit maar omdat zij aan werkelijke noden beantwoordt. Maar ook omdat het een heel complexe en moeilijke hulpverleningsmaterie betreft waarvan de bestaande hulpverleningsdiensten niet over de knowhow beschikken en deze ook niet snel via een bijkomende vorming kunnen verwerven. In feite leren wij OCMW’s en andere lokale sociale diensten zelfstandigen begeleiden binnen de samenwerking die met deze diensten opgezet wordt.
 
De hulpverlening van Efrem v.z.w. is gratis. Men kan contact nemen via een maatschappelijk werk(st)er van het plaatselijke OCMW of rechtstreeks met Efrem vzw telefonisch, via email of op afspraak:  Armentierssteenweg 11/2  te 8957 MESEN – telefoon 057. 44.64.78 - E-mail: efremvzw@skynet.be                                   
 
 

 
5. Digitale Week 2011
 
De Digitale Week is een week vol multimedia activiteiten in heel België, steeds gratis of zeer goedkoop. De activiteiten zijn zeer divers, dus zowel  beginners als mensen met wat meer ervaring zijn welkom.
De Digitale Week 2011 vindt plaats van 26 februari tot 4 maart 2011.
De activiteiten tijdens de Digitale Week worden georganiseerd door plaatselijke organisaties in heel Vlaanderen. Ze organiseren laagdrempelige activiteiten waarbij het gebruik van multimedia centraal staat. Hiernaast is er tijdens de Digitale Week een  grote publiciteitscampagne in heel Vlaanderen en zijn er studiedagen in het Vlaams en federaal parlement. Via deze drie benaderingen probeert de Digitale Week de digitale kloof te dichten.
De Digitale Week in Vlaanderen is een jaarlijks initiatief van LINC vzw.
LINC is een Leuvense vzw die zich al meer dan 20 jaar lang in heel Vlaanderen inzet voor ‘geletterdheid’ in al zijn facetten. LINC zet acties op om de klassieke en ‘nieuwe’ geletterdheid te bevorderen, opdat iedereen zich thuis kan voelen in de kennismaatschappij.
LINC vzw wil via deze week het aanbod aan educatieve initiatieven, die gericht zijn op een kwaliteitsvol gebruik van internet en computer, bekend te maken. Door tijdens de Digtiale Week de activiteiten van lokale organisaties in de kijker te zetten, vindt een nieuw publiek de weg naar bestaande initiatieven.
 
Daarnaast wil LINC vzw tijdens de Digitale Week het grote publiek sensibilseren rond het thema 'digitale kloof'. Via een gerichte en zeer brede promotiecampagne willen wij de Vlaming bewust maken van de digitale kloof; een sociaal fenomeen dat alle bevolkingsgroepen in zekere mate aanbelangt.
 
Voor activiteiten in West - Vlaanderen in het kader van de Digitale Week, klik hier.
 


 
 
6. Kandidaten gezocht voor Kardinaal Cardijnprijs
 
 
HALLE (RKnieuws.net) - De vzw Cardijn wil dit jaar opnieuw de Cardijnprijs uitreiken aan initiatieven die de geest van kardinaal Jozef Cardijn belichamen. De organisatie zoekt kandidaten.
De prijsuitreiking heeft plaats op donderdag 2 juni. De kandidaturen worden verwacht voor 1 april. ’Onze vereniging wil het gedachtegoed van Jozef Cardijn levendig houden’, zegt voorzitter Guy Tordeur. ’Kardinaal Cardijn vocht voor de kleine man en voor de waardigheid van de arbeiders. Ook nu nog bestaan er veel organisaties die voortwerken op basis van zijn ideeën. Voor de tweejaarlijkse Cardijnprijs zoeken we initiatieven die de jeugd helpen zich te ontplooien, die kansarmoede bestrijden, de werkgelegenheid verbeteren en nieuwe kansen geven aan werklozen en initiatieven die achtergestelde groepen uitzicht geven op betere leefomstandigheden.’
Om de prijs aantrekkelijker te maken, werd de waarde ervan vorige keer opgetrokken. De winnaar krijgt een cheque van 1.500 euro, de tweede een cheque van 1.000 euro en de derde een cheque van 750 euro. In 2009 won het Roemeniëcomité uit Affligem de Cardijnprijs.Deze organisatie zamelt hulpgoederen in en levert ze aan de meest hulpbehoevende bevolkingsgroepen in Roemenië. Het comité steunt ook scholen en ziekenhuizen.
Kandidaturen indienen kan voor 1 april bij de vzw Cardijn, Vanden Eeckhoudtstraat 11 in Halle of op gtordeur@acv-csc.be 
Info op 0475-60.27.86.


 
7. Vorming: "Hoe kunnen mensen in armoede jouw leven veranderen?"

De Bron in Harelbeke organiseert donderdag 31 maart om 19.30 uur een vorming met als titel: "Hoe kunnen mensen in armoede jouw leven veranderen?" 
Lieven De Pril leidt deze vorming.  Hij is mede-auteur van de roman “Ik ben iemand/niemand” van Guy Didelez, die vertelt over armoede in de eigen buurt, vaak verborgen achter anonieme gevels.
Lieven De Pril  is ook vrijwilliger en  medewerker Welzijnszorg en Welzijns-schakels. Wat hij van mensen in armoede leerde, wil hij graag met u delen.
Het levensverhaal van mensen in armoede  beluisteren en hun leefwereld leren kennen zijn voorwaarden voor goede hulpverlening, zinvol vrijwilligerswerk, aangepast onderwijs en een goed beleid,…
Vooraf inschrijven  op tel. 056 73 70 70  of mail naar  de.bron.har@pandora.be 
   € 6,00 ter plaatse te betalen.

 
 
8. Profetische Stem op 14 februari: Hilde Kieboom
 
 
9. A’kzie officieel erkend als vereniging waar armen het woord nemen!
 
Vorige week kreeg A’kzie het langverwachte nieuws van het Vlaams ministerie van Welzijn: sinds 1 januari 2011 zijn we nu een ‘erkende’ vereniging waar armen het woord nemen. Kortrijk staat eindelijk op de kaart wat betreft armoedebestrijding in onze zorgregio.
Vorig jaar kregen we op 1 oktober het bericht dat we niet erkend werden door het ministerie omdat we niet lang genoeg een vzw waren. We stuurden een bezwaarschrift en een petitie naar Brussel als poging om toch nog erkend te worden. Het bezwaarschrift werd ontvankelijk verklaard en kwam op 10 december 2010 voor de adviserende beroepscommissie. Daar zijn we met twee mensen van A’kzie ons dossier gaan verdedigen. De commissie adviseerde het bezwaarschrift positief en de beslissing tot erkenning moest toen van het ministerie zelf komen. Het kabinet van Jo Vandeurzen zette het licht op groen om A’kzie toch te erkennen.
We hebben een jaar gewerkt aan ons dossier en dit met vallen en opstaan. Het heeft heel wat teweeg gebracht bij de vrijwilligers van A’kzie. Maar nu krijgen we de kroon op het vele werk dat ieder van ons leverde.
We willen dit dan ook vieren samen met alle mensen die ons op deze weg gesteund hebben: stad Kortrijk, OCMW Kortrijk, CAW Piramide, Centrum Overleie, Het Vlaams Netwerk, onze sociale partners van de stad, … en niet te vergeten de mensen in armoede zelf.
Daarom nodigen we iedereen uit op ons feest volgende week dinsdag 15 februari vanaf 17u30 in Centrum Overleie, Overleiestraat 45, Kortrijk. We voorzien een hapje en een drankje en klinken samen op de overwinning van ‘de kleine man tegen de structuren’.
Contactpersoon A’kzie:
Martine Nuyttens
Pottelberg 51
8500 Kortrijk
Gsm 0495/51.72.63
 
10. "Achter Slot en Grendel"

terug naar boven 
Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178