Studiereis Weimar/Buchenwald, 6e Jaar
 
Studiereis Weimar/Buchenwald: 577, 4 the distance between

Geachte heer, geachte mevrouw,
 
Tijdens de studiereis Weimar/Buchenwald trekken laatstejaars van verschillende scholen uit het Leuvense een week lang richting het Duitse Weimar. Deze reis gaat door tijdens een schoolweek, van 15 maart 2020 tot en met 20 maart 2020. Ze heeft als doel leerlingen met verschillende mensbeelden te laten kennismaken. De studiereis Weimar/Buchenwald is een buitenkans, enerzijds omdat ze een uitzonderlijke levenservaring kan opleveren, anderzijds omdat ze facultatief is.
 
Aanbod
Een eerste belangrijke kennismaking is die met het mensbeeld in het oude Weimar (Goethe, Bauhaus,…). Dit beeld staat in schril contrast met het ijzig koude Buchenwald, dat tijdens WO II een concentratiekamp was. Door het bezoek aan Buchenwald krijgen de leerlingen een unieke kans om een niet zo ver oorlogsverleden op een confronterende manier te leren kennen. Tenslotte ontmoeten onze deelnemers de leerlingen van andere Leuvense scholen: de Wijnpers en het Miniemeninstituut. 577, 4 the distance between staat open voor alle laatstejaars van het secundair onderwijs van Leuvense scholen, ongeacht de onderwijsrichting en is erop gericht om verschillende schoolprofielen samen te brengen. De diversiteit van de groep is zonder meer een belangrijke meerwaarde om na te denken over maatschappelijke vraagstukken zoals democratie, tolerantie, vooroordelen, uitsluiting,…enz.
 
De nadruk van de studiereis ligt niet op het schoolse leren, maar op het actief ervaren via rondleidingen, workshops en contacten. De laatste dag krijgen de leerlingen de kans om hun indrukken van de week op een creatieve manier vorm te geven. De voertaal ter plaatse is Nederlands en Engels.
 
De reportage op deze link geeft alvast een boeiende inkijk:
 
 
Kostprijs

Dankzij de financiële steun van Stad Leuven en verscheidene Duitse organisaties, bedraagt de prijs van deze zesdaagse studiereis 322 euro (all-in). Als dit nodig blijkt, voorzien we een actie om de prijs voor alle deelnemers haalbaar te maken.
 
Hoe deelnemen?

Indien uw zoon of dochter geïnteresseerd is om mee te gaan, kan hij/zij zich voor woensdag 23 oktober inschrijven via deze link. Het HDC beschikt over 25 plaatsen in een groep van 80 deelnemers. We zijn erg blij dat we die plaatsen hebben kunnen bemachtigen. Indien er meer dan 25 inschrijvingen zijn zullen we vragen een motivatiebrief te schrijven. De begeleidende leerkrachten beoordelen dan op basis van de motivatie of uw zoon of dochter mee kan naar Weimar/Buchenwald. Er wordt ook samen met de titularis bekeken op basis van de schoolse loopbaan of de leerling een lesweek kan missen. Deze afweging is belangrijk, omdat elke deelnemer de gemiste leerstof zelfstandig inhaalt.
 
KORT PROGRAMMAOVERZICHT
 
zondag
heenreis                (7u45 vertrek aan parking Bodart)
’s avonds              kennismaking
 
maandag              kennismaking met Weimar en inleiding op thema van de week
voormiddag          verkenning van de stad Weimar a.h.v. rondleidingen
namiddag             inleiding mensbeeld en identiteit
 
dinsdag                 Klassik of Bauhaus
voormiddag          keuzethema: Weimarer Klassik of Bauhaus met excursies in de stad: Schlosshof, Bauhausmuseum, Schillershuis, Hohe Pappelnhuis,…
namiddag              vervolg excursies
 
woensdag             Buchenwald
voormiddag          filmvertoning als voorbereiding en bezoek aan het kamp, algemene rondleiding in Buchenwald
namiddag              verdieping a.h.v. workshops in Buchenwald en bezoek herdenkingsmonument, ‘s avonds reflectiemoment
 
donderdag            verleden en toekomst
voormiddag          verwerking van de indrukken d.m.v creatieve workshops. Keuze uit kunst, dans, theater, fotografie, architectuur, film, woord,….
namiddag              presentatie van alle resultaten
                               evaluatie van de week
‘s avonds               afscheidsfuif
 
vrijdag   vertrek
terugreis
’s avonds               aankomst in Leuven omstreeks 19u00
 
 
Heeft u nog vragen? Contacteer dan m. Ben Yakoub of mevr. Vanden Berk, de begeleidende leerkrachten.
 
Vriendelijke groet,
Sammy Ben Yakoub                                                           Ingrid Vanden Berk
sammy.benyakoub@hdc.ksleuven.be                           ingrid.vandenberk@hdc.ksleuven.be
0485/35.96.31                                                                   0479/36.91.59                                                                                  
Frank Baeyens, directeur
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be