PPO Post, 3 december 2015
BLOG NICOLE
In één maand gebeuren zoveel dingen, dat ik er moeiteloos vier of vijf blogs over zou kunnen schrijven (maar daar heb ik dan weer geen tijd voor). Zo was er de tweedaagse Passend Onderwijs in Ermelo van de PO-raad. Hier kwamen ruim 70 samenwerkingsverbanden PO bijeen om zich te buigen over het onderwijs van de toekomst.

Erik Dannenberg was een van de zeer inspirerende sprekers, die zijn bij velen inmiddels bekende verhaal hield van de inclusieve samenleving. En ook de Kinderombudsman sprak waarbij hij nogmaals Rotterdam, in die hele grote zaal, als goed voorbeeld voor heel Nederland noemde.


Dan was er ook onze interne verhuizing naar de Schiekade 34, waar PPO Rotterdam een pand heeft betrokken samen met Koers VO. Onze staf neemt daar een bescheiden plek in met vooral flexibele werkplekken, omdat alle teams inmiddels over de Rotterdamse wijken zo dicht mogelijk bij hun werkgebied, zijn uitgewaaierd.

Lees het volledige blog van directeur Nicole Teeuwen 
15 december: Installatie Taskforce Thuiszitters
Met de Taskforce geen thuiszitters in Rotterdam.

Rotterdam wil dat ieder kind onderwijs volgt. Ook kinderen die hiervoor extra ondersteuning en/of zorg nodig hebben. Om deze leerlingen een passende onderwijsplek te bieden, werken Rotterdamse scholen, gemeente, Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en jeugdhulp nauw met elkaar samen.

In Rotterdam constateren we een stijging van het aantal thuiszitters. Een direct aanwijsbare reden is er niet, wel ondervinden we dat met de wet passend onderwijs het nog niet mogelijk is om voor ieder leerplichtig kind een passende onderwijsplek te vinden. Samenwerking is een belangrijke sleutel voor het oplossen van dit probleem. Zo kunnen wij inzetten op vroeg signaleren, de ontwikkeling van onderwijszorgarrangementen en gaan we met de Taskforce Thuiszitters ervoor zorgen dat zowel het aantal thuiszittende leerlingen als de duur van het thuiszitten met 75% wordt verlaagd. In 2018 mogen er geen leerplichtige kinderen langer dan 10 weken thuiszitten. Dinsdag 15 december wordt de Taskforce thuiszitters officieel geïnstalleerd.
Seminar dr. Van Luit op film
Op 25 november heeft Dr. Van Luit een seminar gegeven over dyscalculie. Dit seminar is gefilmd. Met de opnames wordt een informatieve film gemaakt. Zo kan iedereen van de inhoud meegenieten. Naar verwachting staat dit item over 2 weken op de website van PPO Rotterdam. 
Let's get Linked!
Volg PPO Rotterdam vanaf nu ook op Linked!
 
LinkedIn is nu nog niet helemaal ingebakken in de communicatie, maar zal belangrijker worden in het nieuwe jaar. Wij gaan dit platform vooral gebruiken om vakinhoud te delen en vervolgens gemakkelijk te verspreiden via ieders professionele netwerken. Zo willen wij meer professionals bereiken die op welke manier dan ook te maken hebben met passend primair onderwijs in Rotterdam en daarbuiten.
Aanvraag professionaliseringsgelden mogelijk tot en met 1 augustus 2016
Professionaliseringsgelden kunnen tot uiterlijk 1 augustus 2016 aangevraagd wordenDe activiteiten die met deze gelden gefinancierd worden, dienen voor 1 augustus 2017 uitgevoerd te zijn. De aanvragen worden uiterlijk 1 september 2016 toegekend.

Let op: de verantwoording voor de besteding van de aangevraagde subsidie dient uiterlijk 31 december 2016 in het bezit te zijn van PPO Rotterdam. 
 
De beschikbare middelen worden evenredig verdeelt over de OAT-gebieden. Wanneer meerdere aanvragen vanuit eenzelfde OAT-gebied worden gedaan, bestaat daarom de mogelijkheid dat deze niet (direct) worden gehonoreerd.  
SOP's online
Na herhaaldelijke signalen dat het totaaloverzicht gecomprimeerde SOP's moeilijk vindbaar was, hebben wij dit overzicht een prominentere plaats op de website gegeven. 

De lijst is nu te vinden onder de tab: wat wij bieden. Klik 
hier.
Themamiddagen voor leerkrachten
Dit schooljaar worden er diverse themamiddagen op woensdagmiddagen georganiseerd door PPO Rotterdam. Deze zijn gratis, praktijkgericht, praktisch en bedoeld voor leerkrachten in Rotterdam.

I
n ongeveer 2 uur wordt praktisch toepasbare kennis gedeeld, over verschillende onderwerpen. U kunt zich inschrijven via de website van PPO. Een aantal themaonderwerpen die vanaf januari aan bod komen zijn: 
 
Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten! Kent u een leerkracht of intern begeleider in Rotterdam voor wie dit interessant kan zijn, deel dan dit bericht of verwijs hem/haar door naar onze website.

NB: De themamiddagen expliciet bedoeld voor leerkrachten die werkzaam zijn in Rotterdam, maar intern begeleiders mogen ook aansluiten.
 
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nicoleteeuwen
 
Let's get Linked!
Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam - Postbus 52250, 3007 LG Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl