Excursie geschiedenis, 6e Jaar
Beste ouders,
  
Op donderdag 23 januari 2020 bezoeken onze zesdejaars het Federaal Parlement te Brussel en het fort van Breendonk. Deze uitstap kadert in de lessen geschiedenis, meer bepaald de democratie en de Belgische staatsstructuur voor wat betreft het Brussels Parlement.
 
Het fysieke contact met het voormalige doorgangskamp van Breendonk laat de leerlingen aanvoelen wat mensen elkaar aan kunnen doen, eens ze op drift slaan. Een bezoek aan een van de instellingen die dergelijke gruwelijke ontsporingen moet helpen vermijden, vormt het gepaste tegengewicht.
 
Tijdens het bezoek aan het Federaal Parlement en het fort van Breendonk worden we rondgeleid door plaatselijke gidsen.
 
 
Praktisch
 
6 GL-GWIe-GWIi-LWIe-LWIi – 6WWIe1 – 6 WWIe2-MTWI-EMT-EWI
  • 8.20 samenkomst op parking Bodart
  • Voormiddag: bezoek aan het Federaal Parlement
  • Namiddag: bezoek aan het fort van Breendonk
  • Verwacht uur van terugkomst: tussen 16.15 en 16.30 uur (parking Bodart)
 
6 HW – 6 WWIi-MTWE-LMT
  • 8.30 samenkomst op parking Bodart
  • Voormiddag: bezoek aan het fort van Breendonk
  • Namiddag: bezoek aan het Federaal Parlement
  • Verwacht uur van terugkomst: tussen 16.15 en 16.30 uur (parking Bodart)
 
 
 
De kostprijs voor deze uitstap (ongeveer €15) zal gefactureerd worden via de schoolrekening.
 
 
 
Met vriendelijke groeten,
 
 
An Convents                                                                    Frank Baeyens
Chris Borgions                                                                  Directeur
Leerkrachten geschiedenis
 
 
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer chris.borgions@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be