Infoavond Fanfare, 1e en 2e Jaar
Beste ouders
 
Dit schooljaar starten we opnieuw met een nieuwe lichting van De Fanfare. De nieuwe lichting staat open voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar en het 1ste en 2de middelbaar.
 
“De Fanfare” betekent:
 
o    … op een blaasinstrument leren spelen
De leerlingen kunnen kiezen welk instrument ze bespelen: bariton, trombone,  alto in Eb, trompet, alt saxofoon, klarinet of dwarsfluit.
o    … zonder voorkennis van muziek …
We willen net de leerlingen zonder muzikale basis een kans geven samen muziek te maken.
o    … en toch meteen in een orkest …
De Fanfare is een klasoverschrijdend project. Het orkest telt maximum 25 leerlingen. De repetities van De Fanfare gebeuren tijdens de middagpauze.
o    … door een specifieke methode …
In De Fanfare gebruiken we een methode die in Nederland en Duitsland reeds succesvol wordt toegepast.  In heel wat basisscholen en secundaire scholen vind je daar zgn. Blazersklassen.
o    … en met veel plezier.
 
 
Op woensdag 27 november organiseren we een infoavond. Deze gaat door van 19u tot  20u in het muzieklokaal van het college. De parking op het Damiaanplein zal open zijn. Daar kan je je fiets parkeren, en eventueel ook je auto. Neem de trap achteraan de rechterkant van de parking, en volg de pijlen.
 
Het programma ziet eruit als volgt:
  • Praktische organisatie en voorstelling van de gebruikte methode.
  • Huurkoop van instrumenten
  • Voorstelling en try out van de instrumenten: breng uw kind(eren) mee, dan kunnen ze de instrumenten even proberen.
 
​Om ons enigszins te kunnen voorbereiden, vragen we je via deze link in te schrijven voor de info-avond.
 
 
Muzikale groeten
 
Geert Torfs, muziekleerkracht SO
Frank Baeyens, directeur SO
Claire De Bruyne, directeur LO
 
 
 
P.S. Hieronder volgt alvast nog een beetje meer info.
 
 
 
 
 
 
 
Tijdslijn
 
 
Maandag 2 december: indienen van het keuzeformulier

Elke leerling vult op het meegekregen keuzeformulier  een eerste, een tweede en een derde keuze in.
De leerlingen van het Secundair Onderwijs bezorgen dit keuzeformulier aan Mr. Torfs
De Leerlingen van het Lager Onderwijs bezorgen het aan hun directie.

 
Criteria die de keuze van het instrument kunnen bepalen
 
1.    Het is erg belangrijk dat uw zoon/dochter een instrument bespeelt dat hij/zij graag bespeelt. 
2.    Praktische overwegingen kunnen meespelen. Een dwarsfluit is bijvoorbeeld  gemakkelijker met de fiets te transporteren dan een bariton! 
3.    Verschillen in aankoop van de instrumenten.  
Op de volgende pagina gaan we hier iets dieper op in (Huurkoopsysteem instrumenten).

 
Woensdag 4 december: bevestiging van de keuze
 
Dhr Geert Torfs maakt het instrument van je zoon/dochter via mail kenbaar. In de bezetting van de Fanfare streven we naar een  gezond evenwicht tussen verschillende instrumenten.
 
Maandag 6 januari: eerste repetitie

-        om 12u30 in het muzieklokaal.
-        instrumenten worden verdeeld door Lemca Brussel. 
-        elke leerling krijgt vooraf een gehandtekende huurovereenkomst mee naar huis en brengt deze maandag mee naar school, ondertekend door de ouders. 
-        elke leerling krijgt een methode Essential  Elements. 
-        na afloop van de repetitie worden de instrumenten bewaard in het muzieklokaal. 
-        Om thuis te kunnen oefenen, halen leerlingen van het Lager Onderwijs hun instrument op  om 15u20 in het muzieklokaal. Leerlingen van het Secundair Onderwijs  kunnen de instrumenten ophalen om 16u05. Mr. Torfs zal aanwezig zijn.
 
 
Huurkoopsysteem instrumenten
 
De instrumenten die wij in onze Fanfare gebruiken zijn studie instrumenten van het merk John Packer. Ze worden bezorgd door Lemca, een speciaalzaak voor instrumenten, benodigdheden en partituren met vestigingen in Brussel, Deurne en Brugge.
Website : www.lemca.com
 
Hieronder vind je de aankoopprijs van de verschillende instrumenten, draagtas inbegrepen:
 
Fluit JP011: € 205
Klarinet JP121: € 245
Alt saxofoon JP041: € 530
Trompet JP051L: € 199 
Alto of hoorn in Eb  JP172L: € 486
Trombone JP131: € 345 
Bariton JP173L: € 635
 
Hoe kan je een instrument uw eigendom worden?
·         Je betaalt het verschuldigde bedrag. Het instrument is uw eigendom.
·         Er is ook mogelijkheid om een instrument te huren. Het betreft allemaal nieuwe instrumenten die speelklaar zijn.
            De huurovereenkomst verloopt in periodes van 8 maanden waarbij de eerste periode   zal        starten op 1 januari 2020 en eindigen op 31 augustus 2020.
            Op de eerste repetitie van de blazersklas (maandag 6 januari) wordt het instrument      overhandigd, nadat u de huurovereenkomst ondertekende en het bedrag van de          eerste periode heeft betaald op het bankrekeningnr., vermeld op de factuur die u         samen met de huurovereenkomst ontvangt van Lemca.
            Het huren kan beëindigd worden door het instrument terug te bezorgen in 1 van de      winkels, uiterlijk op de laatste dag van de huurovereenkomst.
            Na het voldoen van het maximaal aantal huurperiodes wordt het instrument uw            eigendom. Voor de volgende instrumenten zijn dit 
 
trompet           2 periodes van 99,5 €
Fluit                 2 periodes van 102,5 €
Klarinet            2 periodes van 122,5 €
Trombone       3 periodes van 115 €
Altsax               4 periodes van 132.5 €
Hoorn in Eb     4 periodes van 121,5 €
Bariton             5 periodes van 127 €
 
            Na elke huurperiode kan je ook het resterende bedrag betalen.
 
Aandacht: leerlingen die klarinet of alt saxofoon spelen hebben rietjes nodig. Deze kunnen     via Mr. Torfs aangekocht worden. Kostprijs klarinet: 2 Euro, alt saxofoon: 3 Euro.
Het methodeboek  "Essential Eelements" Nederlands uitgave kost ongeveer 20 Euro.
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be