Nieuwsbrief Oldtimer Club Leusden
Beste ,

Eindelijk hebben we een bankrekening!
Hierbij het verzoek om uw inschrijfgeld en contributie over te maken naar NL55SNSB0927607743 t.n.v. de Oldtimer Club Leusden.
Voor een normaal lidmaatschap verzoeken wij u € 20 over te maken, bestaande uit €10 euro inschrijfgeld en € 10 contributie.
Voor een gezinslidmaadschap verzoeken wij u € 25 over te maken.
 
Indien u zich deze week nog niet heeft aangemeld als betalend lid verzoeken wij u vriendelijk om dit alsnog te doen via onderstaande link.
U bespaart de penningmeester hiermee een heleboel administratieve handelingen!
 
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage en inschrijving!

Met "oldtimer" groeten,

Oldtimer Club Leusden

Anja Ikking
Bart Birkhoff
Hans Zuidema