JUNI 2012
 
Tack!

Tack konstens kära muser för den rikedom som ni spillt på oss dödliga. Tack för alla de uttryck som ni givit oss. Tack för de oändliga kombinationsmöjligheter de ger.

Tack ädla författare, bildkonstnärer och arkitekter. Tack cirkusartister, barytonsångare och ståuppare. Tack till er som offrar era liv och er framtid på konstens altare.

Tack fina barn för er fördomsfrihet, öppenhet, välvilja och intresse för det nya. Och intresse för det gamla. Barnen är den bästa tänkbara publiken.
 
Tack du svenska sommar.
 
Ola Karlberg - Teaterdirektör
 
Sommarturnén med URdjur är igång!!!
 
Var är ni i sommar?
Här är vi!
 
 
 
Vänersborg
29 juni kl 16.00 Muséet
 
Göteborg
30 juni kl 14.00 Barnival, Slottskogsteatern
 
Malmö
24  juli kl 10.00 Lindängens amfiteater
kl 14.00 Blekeparken
25 juli kl 10.00 Melllanhedsparken
kl 14.00 Pildamsparken
26 juli kl 10.00 Sevedsplan
kl 14.00 Risbergaparken
27 juli kl 10.00 Krokbäcksparken
kl 14.00 Enskifteshagen
28 augusti kl 14.00 Kungsparken
 
Landskrona
2 augusti kl 10.00 Slottsparken
 
 
Helsingborg
2 augusti kl 18.00 Ödåkra
3 augusti kl 10.00 Planteringen kl 18.00 Dalhem
 
Söderköping
11 augusti kl 14.00 Kanalfesten
 
Tjörn
12 augusti kl 14.00 Pilane
 
Göteborg
14 augusti kl 13.45 & 16.15 Trädgårdsföreingen
 
Hoppalappa utomhus
 
Ett folkdanslag som dansar folkdanser ingen någonsin sett och traditioner ingen visste vi hade.
De tre dansarna Bronja Novak Lindblad , Susanne Martin och Katarina Eriksson dukade i förra veckan upp sin picknick för att sedan göra folkdansuppvisning. Ja, när väl lämnade sin picknickfilt. Ingen vet vad som som sker när Hoppalappa får inspiration! Det skedde både här och var i Göteborg för en glad och ibland förvånad publik.
 
 
 
 
 
Hoppalapporna picknickar utanför Universitetet.
Hoppsan, hoppsan!
Big Wind får en hemmascen i höst!
Kom och besök oss på Konstepidemin och se ... 
Opsis En Hellsingsk lek med ord och bokstäver, rim och ramsor, sånger och danser av och med Tobias Edvardson. Händer med händer Cilla Klein leker med händerna. Handarbete, händelser och handling. Musik och saga med Cilla och musiker Anna Gustavsson. Riddar von Papp  Vägdammiga berättelser och bak-och-framvända sånger med Ola Karlberg. Klurigt och kuligt. Dessutom Pigge och Sigge, Håll i Hatten och Sjung till sjöss. Hela hösten på Konstepidemins barnteteater.
Ja, det blir turnéer också, var inte orolig...
 
Mer information om Big Wind hittar du här:
 
Big Wind är en av landets flitigaste och mest anlitade resande teatersällskap. Verksamheten bedrivs i hela landet med säte i Göteborg. Big Wind spelar sedan 1989 mellan 250 och 300 föreställningar per år för 20-30 000 personer. Huvudsakligen barn och ungdomar från norr till söder. Big Wind står konstnärligt stadigt förankrat i tvärdraget mellan de tre uttrycksformerna dans, musik och teater. Big Wind ägs av dess fjorton medlemmar. Big Wind är en fri varelse i den bemärkelsen att varken stat, region eller kommun dikterar vad som komma skall. Vad som ska visas för publiken bestäms av artisterna, konstnärerna själva. Håll tillgodo!