MISSIO Ontmoetingsdag op 30 september in Utrecht 
 
Beste lezer,
 
Op zaterdag 30 september a.s. houdt MISSIO haar jaarlijkse ontmoetingsdag in het kader van de Wereldmissiemaand, die dit jaar in het teken staat van Burkina Faso.
 
Graag nodigen wij u uit voor deze dag in Utrecht, die duurt van 10.00 tot 13.00 uur. Het programma vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Vincent Goulmy, vicaris voor missiezaken van het bisdom Roermond, zal een lezing verzorgen. In het tweede deel van het programma zijn er gesprekken in kleine groepen. Daarin wordt o.a. aandacht besteed aan godsdienstvrijheid en de situatie van christenen in Afrika.
  
Wij stellen uw komst zeer op prijs.
 
U kunt zich aanmelden (tot 18 september) met de antwoordkaart bij het programma in de bijlage of via missio@missio.nl Geeft u wel aan of u gebruik wilt maken van de (gratis) lunch?
 
Graag tot ziens op 30 september op de MISSIO Ontmoetingsdag. 
 
Met vriendelijke groet,
 
namens het MISSIO-team,
 
Marianne Baijens
Coördinator Bureau Missio