NIEUWSBRIEF 2 E
  
  
Gent, januari 2017
 
Beste vrienden van Christen Forum Gent,
 
Graag wensen wij u bij het begin van dit nieuwe jaar een mooi en gezegend 2017. Wij hopen dat dit jaar ons opnieuw enig uitzicht op vrede mag geven en ons dichter mag brengen bij het wederzijds respect waar onze wereld zoveel nood aan heeft.
 
Op 28 november 2016 heeft Prof. Dr. Hans Geybels, KULeuven en voormalig woordvoerder van kardinaal Danneels, geprobeerd ons op die weg te zetten door zijn bevlogen woorden en door te laten zien hoe er ook binnen het medialandschap aan de weg getimmerd wordt. Afgaand op de reacties die wij ontvingen, denken we dat de spreker aan de verwachtingen van een groot deel van ons publiek heeft voldaan.
 
Onze volgende lezing vindt plaats op 30 januari 2017. Dan spreekt Ilse Cornu, theologe en docente seksuele ethiek aan de Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Odisee te Brussel. De titel van haar lezing luidt Inspiratie voor blij en duurzaam samenleven:
 
 “Hoe zien hedendaagse relaties eruit? Wat is liefde eigenlijk? Wat zijn bouwstenen voor een duurzame relatie? Hoe kunnen christenen daar tegenaan kijken? Waar halen zij hun kompas? Hoe bruikbaar en levengevend is dat nog voor vandaag?"
 
Wij denken dat we hier na de gezinssynode van vorig jaar een onderwerp aanraken dat opnieuw velen onder u kan aanspreken. We hopen dan ook van harte u opnieuw te mogen verwelkomen.

Zoals steeds zal de lezing plaatsvinden in de Handelsbeurs op de Kouter om 20u.
 
Om onze uitgaven te dekken en onze activiteiten gratis te blijven organiseren nodigen wij u uit om ons te steunen via een overschrijving op BE26 8900 1409 3929 van Christen Forum Gent. Dank hiervoor.
 
 
Wij danken tevens VDK SPAARBANK voor de structurele steun die wij van haar mogen blijven ontvangen.
 
Namens de stuurgroep van Christen Forum,
 
Wim Verbaal 
Voorzitter
 
Christiaan Beyaert
Secretaris
 
 
 
U treft de nadere informatie aan op onze website: www.christenforum.be/programma.htm en op https://www.facebook.com/christenforum
  
* * *
 
Christen Forum Gent VZW geniet de structurele steun van VDK Spaarbank.
 
Uw bijdragen zijn welkom op rekeningnr. IBAN BE26 8900 1409 3929 en BIC VDSPBE91
 
 e-mail : info (at) christenforum.be / www.christenforum.be / Christen Forum Gent VZW