eNews | 18 mei 2018 | week 21
DEZE WEEK
• Philip Habes - Bulgarije
• James Davis - USA
• Christopher Alam - USA
• Global Outreach Amsterdam 
• Senioren
• NextGen
• Echtparendag
• Vrouwenretraite
• Training
• Vakantie
• Programma 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 21
20 mei t/m 27 mei 2018

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4 

WOENSDAG
10.00 uur. Seniorenclub
19.30 uur  Woensdagavond
samenkomst 

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie CS
 
VRIJDAG
19.30 uur  NextGen
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
13.00 uur  Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 13.00 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 
 
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
KRACHT VAN BOVEN
 
De aandachtige bijbellezer zal er wel bij stilgestaan hebben, dat de laatste woorden die de Here Jezus sprak voordat Hij ten hemel voer, een duidelijke bemoediging voor ons inhouden, aangaande onze grote zendingsopdracht. Deze woorden staan opgetekend in Handelingen 1:8: "...gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult Mijn getuigen zijn..."
  
Zonder de bijstand van de Heilige Geest zouden wij op geestelijk gebied nergens toe in staat zijn. De Heilige Geest is de grote Leider van de Gemeente. Hij is die andere Trooster, over wie de Here Jezus sprak vóór Hij de aarde verliet om plaats te nemen aan de rechterhand van de Vader. De Heilige Geest, Die altijd bij ons is, is Degene die ons kracht geeft om een getuige te zijn. Zonder de kracht van de Geest van God kunnen wij geen echte getuigen zijn. In eigen kracht kunnen wij namelijk niets in de geest van de mens tot stand brengen. In eigen kracht zal alles oppervlakkig en tijdelijk zijn. Woorden in eigen kracht gesproken, zullen slechts het emotionele leven van de mens raken en verder niet. Het echte en diepe werk in de mens kan alleen plaatsvinden door het werk van de Heilige Geest. Hij alleen kan overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel.
De Heilige Geest geeft ons kracht om te getuigen. Wij worden door Hem toegerust, klaargemaakt om in de dienst van de Here te staan. Het woord kracht doet mij niet slechts denken aan geestelijke kracht, maar ook aan begeleiding en bijstand in de dienst van de Here. Verder doet het mij denken aan genade om in woord en daad een getuige van de Here te zijn.  
De kracht die wij ontvangen, is in eerste instantie bedoeld om in onze eigen omgeving een getuige en tot voorbeeld te zijn. Wij moeten deze opdracht niet onderschatten, want het valt niet altijd mee in eigen huis en omgeving te getuigen. Wie echter daarin slaagt, is klaar voor het grotere werk daarbuiten. Sommigen willen die fase van hun eigen Jeruzalem overslaan en meteen beginnen in Samaria of in Judea. Wij moeten echter eerst slagen voor het examen in onze eigen kring. Wij mogen deze praktische voorbereiding tot onze taak in de wereld niet overslaan. Pas als wij in Jeruzalem geslaagd zijn, zullen wij in staat zijn verder te gaan. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand die voor een belangrijk examen is afgewezen, zijn studie gewoon mag voortzetten. Wie echt door de Here in de gemeente of daarbuiten gebruikt wil worden, moet ervoor zorgen dat hij glansrijk slaagt in zijn eigen huis. Wie niet slaagt in zijn Jeruzalem, is niet waardig om een getuige te zijn in Samaria of Judea. 
Zoals eerder gezegd, is het gemakkelijker buiten de eigen omgeving te getuigen dan in eigen kring, maar de Here heeft ons de kracht van de Heilige Geest beloofd. Hij zei: "Gij zult kracht ontvangen..." . Wij ontvangen kracht om tot voorbeeld te zijn. Laten wij ons eigen leven nauwkeurig nagaan om te zien of wij erin geslaagd zijn de eerste fase van onze zendingsopdracht te volbrengen, zoals geschreven staat in Handelingen 1:8.
Philip Habes - Bulgarije
Pastor Habes vertrekt op 25 mei voor enkele dagen naar Bulgarije om dienstbaar te zijn in diverse gemeenten. Pastor Habes heeft een groot verlangen om te evangeliseren en prediken in Bulgarije.
James Davis - USA
Dr. James Davis van the Global Church Network en the Global Learning Centre hoopt op 3 juni in beide diensten te spreken. Dr. James, een bekende prediker, geeft leiding aan deze wereldwijde organisaties. Onze voorganger is ook actief in the Global Church Network.
Christopher Alam - USA
Pastor Alam van de Dynamis World Ministries, gevestigd te Pennsylvania USA, hoopt op 20 mei, 10.00 uur, Eerste Pinksterdag, te spreken in de Maranathakerk. Hij spreekt onder anderen op grote campagnes in Afrika en Azië.
Global Outreach Amsterdam
Op zaterdag 26 mei vindt er een grote Outreach plaats in Amsterdam Zuidoost, Anton de Komplein. Het wordt een grote, bijzondere bijeenkomst van 12.00 tot 18.00 uur en staat onder leiding van pastor Ferry Kotadiny. Een ieder is welkom om mee te werken en te evangeliseren. Wij zullen met ons evangelisatieteam aanwezig zijn. Ook nazorgwerkers en beveiligers zijn welkom. Onze gemeente heeft deze Outreach mede gefinancierd. 
The Global Outreach is een wereldwijde Outreach die op die dag in verschillende landen georganiseerd wordt.
Senioren
De senioren van de gemeente zijn van harte welkom op de clubochtend van woensdag 23 mei, die plaatsvindt in de kerk. De seniorenbijeenkomsten zijn voor alle gelovigen vanaf 55 jaar.
De dienst begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur.
 
NextGen
Wij herinneren de jongeren van de gemeente aan het NextGen Event van vrijdag 25 mei. Het belooft een inspirerende avond te worden. De jongeren zullen wederom bemoedigd worden met het Woord van God. Na het event wordt er nagenoten in de bijzaal met food & drinks. Het event begint stipt om 20.00 uur en de deuren gaan om 19.30 uur open.
Vergeet ons vooral niet te LIKE-en op Facebook: facebook.com/NextGenAmsterdam en te volgen op Insta: instagram.com/nextgenamsterdam en blijf op die manier op de hoogte van deze Youth Events.
Mis de NextGen van 25 mei niet en nodig al je vrienden uit. Toegang is vrij!

Echtparendag
Wij herinneren de echtparen aan de bijzondere echtparen dag van zaterdag 9 juni, die plaatsvindt in het Van der Valk Schiphol A4 Hotel. Het belooft net als de echtparenavond die wij jaarlijks in december organiseren, een gezegende ochtend te worden, die met eend lunch wordt afgesloten. Vanwege de organisatie kunt u zich tot uiterlijk zondag 27 mei aanmelden. Aanmelding kan ook per mail, info@maranatha.nl. Meldt u dus vandaag nog aan.
Vrouwenretraite
Er zijn nog plekken vrij voor de vrouwenretraite die plaatsvindt van maandag 22 tot en met woensdag 24 oktober. De zusters van de gemeente hopen dan op retraite te gaan naar Conferentie Centrum de Kroeze Danne in Delden (Overijssel). Dit is een prachtige locatie in een bosrijke omgeving.
Indien u aan deze retraite wilt deelnemen, kunt u een inschrijfformulier afhalen bij de zusters Irma Chin A Sen of Dulcy Kammeron in Amsterdam en in onze gemeente in Almere bij zr. Sonnia Chen. De prijs voor deelname bedraagt per persoon € 170,00. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij bovengenoemde zusters.
Training
De trainingen van Bureau Speelberg over huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik op zaterdag 30 juni en zaterdag 7 juli gaan helaas niet door. 

Vakantie
Br. Jacques en zr. Elfriede Güth-Hongerbron gaan, D.V., van 2 juni tot 30 juni met vakantie naar Suriname.
20 mei – 10.00 – Christopher Alam USA
20 mei – 13.00 – S.L. Hofwijks
27 mei – 10.00 – S.L. Hofwijks
27 mei – 13.00 – S.L. Hofwijks
03 juni – 10.00 – James Davis USA
03 juni – 13.00 – James Davis USA
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl