De Groene Flits

Weekblad voor het Groene Hart

Nr. 604 - 5 november 2018

Stichting Groene Hart

Flits blijft waardevol

 

Algemeen

Teveel lawaai bij huizen

Regio

Afname groene ruimte zichtbaar

Er op uit

Bijzonder keramiek

Stichting Groene Hart Visie

Flits wordt gewaardeerd, er is nieuwshonger

Vele lezers hebben de moeite genomen om ons lezersonderzoek in te vullen. Alle 100 respondenten vinden De Groene Flits waardevol. Vooral het regionieuws met 89% en de rubriek beleid met 85% staan in de top. Landelijk nieuws is vaak al gelezen maar toch ook nog wel interessant volgens 78%. De column over klimaat wordt door 70% gewaardeerd en de uitjes wordt door 66% ook leuk gevonden, voor anderen hoeft het niet zo of ze lezen er overheen. Het bestuur is blij met de resultaten en beraadt zich over het vervolg van deze nieuwsbrief want er waren ook tips en aandachtspunten. Foto: Peter v.d. Wijngaard

Algemeen

Druk op het landschap vraagt om monitoring

Het College van Rijksadviseurs onderstreept de waarde van het landschap. Ons landschap behoort tot het belangrijkste erfgoed dat we bezitten en is van essentieel belang voor onze culturele identiteit en ons welzijn. Een mooi landschap versterkt bovendien ons (internationale) vestigingsklimaat. Het landschap verandert voortdurend, mede als gevolg van beleid van de Rijksoverheid. De toegenomen druk op het landschap vraagt om het nauwkeurig in de gaten houden van veranderingen. Lees verder op Kwaliteitsatlas.

Manifest Zonneparken

Leg alleen nog zonneparken aan waar de lokale gemeenschap over meebeslist en waarvan de verdiensten aan hen ten goede komen. Dat is de boodschap van de noordelijke energiekoepels en natuur- en milieufederaties in hun gezamenlijke Manifest Zonneparken Noord-Nederland. Wees zuinig op de ruimte: geef prioriteit aan zon op daken, bedrijventerreinen, geluidswallen en verweesde gronden bij het zoeken naar geschikte locaties voor zonneparken. Verder vinden zij het belangrijk dat elk zonnepark samen met bewoners ontworpen en landschappelijk ingepast moet worden en dat de opbrengsten op een eerlijke manier gedeeld moeten worden. Lees verder op Kwaliteitsatlas

Te veel lawaai bij miljoenen huizen

Ruim een derde van de huizen in Nederland staat op een te lawaaiige plek, volgens nieuwe normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat blijkt uit een analyse van de onderzoeksredactie van RTL Nieuws. Langsrazende auto’s, een voorbij denderende trein, een vliegtuig dat laag overkomt: aan omgevingsgeluid is niet te ontsnappen. Lees meer op Groene Hart Media

Nieuws van de regio

Regio randstad denkt mee over schone lucht

Experts van regionale overheden, kennisinstellingen, belangenverenigingen en het bedrijfsleven bespraken wat er nodig is om gezonde lucht in heel Europa te bewerkstelligen. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts, vanuit de Regio Randstad verantwoordelijk voor milieu, heeft de uitkomsten aanboden aan de Europese Commissie als input voor de evaluatie van de Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit. Lees meer op Groene Hart Media

Winnaars fotowedstrijd ‘watererfgoed’

In mei startte de fotowedstrijd ‘watererfgoed’. De inzendingen waren heel verschillend van aard: van abstract tot heel herkenbaar. Vooral molens bleken een zeer gewild onderwerp en een van de molens is de winnende foto geworden van Tanja Hensing-Molendijk met deze foto, genomen in Haastrecht bij de Hooge Boezem. Lees meer over de wedstrijd en de nummers 2 en 3 op Oude Hollandse Waterlinie

Ontwerp Actieplan Geluid Zuid-Holland ter inzage

Het Ontwerp Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023 ligt met ingang van 22 oktober 2018 tot en met 2 december 2018 ter inzage. De provincie Zuid-Holland legt het nieuwe Ontwerp Actieplan Geluid ter inzage. Het plan beoogt 10 miljoen euro te investeren in geluidmaatregelen langs provinciale wegen. Nieuw en uniek in Nederland is dat het plan ook een klachtenregeling bevat. Lees verder op Groene Hart Media.

Heikikker dwarsboomt snelle aanleg industrieterrein

Bij het flora- en faunaonderzoek van het gebied waar de uitbreiding van industriegebied Tapperheul moet komen, is de heikikker aangetroffen die op de rode lijst staat. De kikker wordt hooguit zes centimeter lang en de mannetjes zijn blauw in paartijd. Pas volgend voorjaar kan worden vastgesteld hoe groot de populatie is. Lees verder via Groene Hart Media

Stichting OHW wil Waterlinieprijs instellen

Er komt een jaarlijkse waterlinieprijs voor het beste initiatief om de waterlinie te promoten: dat was een van de besluiten van het symposium, dat de Stichting Oude Hollandse Waterlinie afgelopen vrijdag hield. Bijna honderd bestuurders, ambtenaren en vrijwilligers waren hiervoor naar het eeuwenoude Arsenaal van vestingstad Nieuwpoort gekomen. Lees meer op Oude Hollandse Waterlinie en bekijk de vlog van Leoni on Tour

Meer mensen hebben last van Schiphol

Minimaal 198.000 volwassenen in de wijde omgeving van Schiphol hebben ernstige last van vliegverkeer, blijkt uit belevingsonderzoeken van de GGD in 45 gemeenten rondom de luchthaven. Het cijfer is een stuk hoger dan uit eerdere onderzoeken naar voren kwam. Schiphol ging in 2016 uit van 138.500 mensen, en het Planbureau voor de Leefomgeving noteerde 155.959. Lees verder op Groene Hart Media

‘Polenflats’ in Bodegraven

In de Bodegraafse wijk Weideveld is met ongeloof gereageerd op de plannen voor twee wooncomplexen voor in totaal 940 arbeidsmigranten. Vele bewoners van de nieuwbouwwijk, die grenst aan de plek, vrezen voor overlast en zijn ontstemd over de gang van de zaken en de omvang van het complex. Lees verder op Groene Hart Media

Remote-sensing toont afname groene ruimte

De compacte stad en groene ruimte zijn beiden instrumenten voor een duurzame stad, maar ook beleidsterreinen die in elkaar grijpen en tegenstrijdige effecten hebben, zo blijkt uit onderzoek van planologen van de Universiteit van Amsterdam. Met behulp van satellietbeelden en remote-sensing technologie leggen ze afname van de openbare groene ruimte in Amsterdam bloot. Lees verder op Groene Hart Media

Waterlinie actief bij Zotte Zaterdag

Vorige week was de Stichting Oude Hollandse Waterlinie actief bij Zotte Zaterdag in Gouda. In de historische Agnietenkapel werd een historische modeshow gepresenteerd. De tijd van de waterlinie herleefde! Meer hierover op Leoni on tour

Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 aangescherpt 

Op basis van ruim 100 reacties hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland de Omgevingsvisie NH2050 aangescherpt. In deze visie staat beschreven hoe de provincie de ambities wil realiseren voor de belangrijkste ontwikkelingen die op ons afkomen: klimaatverandering, de overgang naar duurzame energie, verdere verstedelijking, bereikbaarheid, een gezonde leefomgeving, de economische transitie en natuur en biodiversiteit. Lees verder op Groene Hart Media

Voorlopig geen extra ontsluitingsweg Moerkapelle

Er komt op korte termijn geen extra ontsluitingsweg van en naar Moerkapelle. Dat schrijft het college van B&W in een informatienota aan de gemeenteraad van Zuidplas. Deze ontsluitingsweg was tijdens de campagne van 2018 nog een belangrijk onderdeel van de verkiezingsbeloften maar uit onderzoek van Arcadis blijkt dat de noodzaak niet zo hoog is. Lees meer op Groene Hart Media

Klimaat

Fair trade week

Esther van den Bor – Eerlijke handel. Meerdere gemeenten in het Groene Hart dragen de eervolle titel ‘Fair trade gemeente’. Daar zijn de bestuurders trots op. De inwoners ook? Heeft u gemerkt dat het afgelopen week Fair trade week was. Met speciale aandacht voor de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen (Sustainable Development Goals (SDG’s) en Women Empowering? Lees verder op Stichting Groene Hart

Culturele agenda van het Groene Hart

Keramiek van Theo Colenbrander in Museum Gouda

Tot en met 2 juni 2019 wordt in Museum Gouda bijzonder keramiek van de veelzijdige vormgever Theo Colenbrander gepresenteerd. Colenbrander wordt gezien als de grondlegger van de Art Nouveau in Nederland. Naast zijn sieraardewerk werd hij ook beroemd als ontwerper van interieurs, tapijten en boekbanden. De bezoeker neemt in de presentatie een kijkje in de wereld van de ontwerper, die bekend staat om zijn gebruik van felle kleuren en grillige vormen. De geëxposeerde biscuits van Colenbrander zijn door hemzelf van decor voorzien, inclusief de nodige aanwijzingen waar het de kleuren betreft. Foto: Biscuit model door Theo C.A. Colenbrander

Vrouwen in Museum Gouda

Voor de tentoonstelling vrouwen van Museum Gouda selecteerde Hedy D’Ancona werk van 30 kunstenaressen uit de collectie hedendaagse kunst van Museum Gouda. Op 11 november is Gabriëlle van de Laak aanwezig om wat te vertellen over haar werk. Op 11 november om 14.00 uur geeft zij een presentatie over haar werk. Haar verhaal is gratis. U betaalt alleen museumentree (of gratis met Museumkaart). De tentoonstelling en de presentatie vinden plaats op de bovenverdieping (geen lift).
Gabriëlle van de Laak - zonder titel (1992). Foto: Tom Haartsen

Bikkelvaartochten bij Natuurmonumenten

In het najaar komt de natuur tot rust. Bomen worden kaal en struiken verliezen hun bladeren. De natuur trekt zich, net als sommige mensen, terug. Maar ben jij juist zo’n bikkel die het héérlijk vindt om er in het najaar op uit te trekken? Geef je dan op voor een gecombineerde vaar- en wandeltocht in en om de Nieuwkoopse Plassen. Zondag 11 en 18 november, van 14:00 tot 16:00 uur. De kosten bedragen € 12,50 voor leden, (Niet leden: € 17,50), Kind t/m 12 lid/Kind van OERRR € 7,00 Kind t/m 12 niet lid € 9,50. Het vertrekpunt is bij het Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen, Dorpsstraat 116, Nieuwkoop. Foto: Bikkelvaartocht – Sylvia Klerx

Nestkasten timmeren op de Kievit

Een nestkast in de tuin geeft veel kijkplezier. Het creëert namelijk de mogelijkheid om de vogels van dichtbij te bekijken. U kunt op eenvoudige wijze uw eigen nestkastje maken, tegen een geringe vergoeding van € 5,00 voor de materiaalkosten. Als het erg druk wordt, is het handig als u een eigen hamer meeneemt. Leeftijd vanaf 8 jaar. Zondag 11 november vanaf 14:00 bij de Kievit. De Kievit is gelegen aan de Hollandse Kade achter huisnummer 3 aan de Haanwijk te Harmelen: via het voetpad op de Bisschopshof naast nr. 2 is meer parkeerruimte. Honden worden op ons terrein niet toegelaten. Informatie en route: www.dekievitharmelen.nl. Foto: Nestkasten – De Kievit

Meer uitjes?

Op de Groene Hart portal treft u steeds meer informatie aan over alles wat met het Groene Hart te maken heeft en er te beleven is. Op de Kunst & Cultuur pagina staan de musea en exposities, in de agenda overige activiteiten. Daarnaast is er nog veel meer te ontdekken met vaak prachtige foto's van Trudelies de Graaf, ook de wisselende foto bovenaan de Flits zijn van haar. Neem eens een kijkje op Groene Hart portal

Tip van de Week

Tentoonstelling van merklappen

tot en met 24 november

BODEGRAVEN, Kaasmuseum
www.kaasmuseum.org

Archeon
Permanente opening

ALPHEN AAN DEN RIJN, Archeon
www.archeon.nl

Avifauna
Permanente opening

ALPHEN AAN DEN RIJN, Vogelpark Avifauna
www.avifauna.nl

Tentoonstelling: ‘De streek in beeld’
tot en met 26 januari 2019

BLESKENSGRAAF, Historisch Museum Het Voorhuis
www.binnenwaard.nl

Tentoonstelling van merklappen
tot en met 24 november

BODEGRAVEN, Kaasmuseum
www.kaasmuseum.org

'Plant en eter'
tot en met 27 oktober 2018

BOSKOOP, Boomkwekerijmuseum
www.boomkwekerijmuseum.nl

Verzamelingen in het Reghthuys in Giessenburg
tot en met 8 september 2018

GIESSENBURG, Museum 't Reghthuys
www.museumhetreghthuys.nl

Expositie: de smaak te pakken, voedsel in & als kunst’
Van 20 oktober 2018 t/m 10 maart 2019

GORINCHEM, Gorcums Museum
www.gorcumsmuseum.nl

Keramiek van Theo Colenbrander
tot en met 2 juni 2019

GOUDA, Museum GoudA
www.museumgouda.nl

Vrouwen van Museum Gouda, Hedy d’Ancona kiest
tot en met 27 januari 2019.

GOUDA, Museum GoudA
www.museumgouda.nl

Herfstexpositie ‘Denkend aan Holland’
tot 1 december 2018

HARDINXVELD-GIESSENDAM, Museum De Koperen Knop
www.koperenknop.nl

Streekmuseum Krimpenerwaard

KRIMPEN A.D. IJSSEL, Streekmuseum Krimpenerwaard
www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl

Expositie ‘Leap of Faith’
van 13 oktober tot en met 3 december

KRIMPEN A.D. IJSSEL, Ontmoetingscentrum de Tuyter
tuyter.nl

Art Deco glas, belofte voor het moderne
tot 28 oktober 2018

LEERDAM, Nationaal Glasmuseum
www.nationaalglasmuseum.nl

‘Nijenrode op Ooghoogte’ in Vechtstreekmuseum
vanaf 8 september

MAARSSEN, Verchstreekmuseum
                         www.vechtstreekmuseum.nl

Landschapsfoto’s van Saskia Boelsums in Nieuwkoop 
tot en met 28 oktober

NIEUWKOOP, Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen
www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-nieuwkoopse-plassen

Tentoonstelling Foto en Film in de 20e eeuw
tot en met 25 oktober 2018

NIEUWPOORT, Museum Het Stadhuis in Nieuwpoort
historischekringnieuwpoort.nl 

Oudewater in roerige tijden
tot en met 28 oktober

OUDEWATER, Stadsmuseum
stadsmuseum-oudewater

Expositie Wecken, zouten en drogen
vanaf 1 september 2018

REEUWIJK, Streekmuseum Reeuwijk
www.streekmuseumreeuwijk.nl

Kruideniersartikelen
permanente tentoonstelling

UTRECHT, Museum Kruideniersbedrijf
www.kruideniersmuseum.nl

Schilders & Drukkers 
tot en met 13 januari 2019

WOERDEN, Stadsmuseum
www.stadsmuseumwoerden.nl

Bloemenpracht bij MIJ. De keuze van ...
tot en met 16 september 2018

IJSSELSTEIN, Museum IJsselstein
www.museumijsselstein.nl

---

Word Vriend van het Groene Hart voor een minimale bijdrage van slechts € 20 per jaar. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Stichting Groene Hart.

 

Met groene groet,

 

Patrick van Leeuwen
projectsecretaris Stichting Groene Hart

flits@groenehart.info

De Groene Flits is een uitgave van Stichting Groene Hart

Postbus 2074, 3440 DB Woerden
Telefoon: 088- 1 304 104

flits@groenehart.info
www.groenehart.info

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 22.00 uur.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website