kennis over taal delen, onderwijskansen vermenigvuldigen
 
Doe de opvoedingstest
 
Bron: Nieuwsblad De Standaard (België)
Iedereen feliciteert ouders met de geboorte van hun kind. Bevalling geslaagd, ouderschapstest gehaald. Maar hoe gaat het daarna verder? Hoe vaak komt het van samenspelen, delen, simpelweg luisteren en praten, verhaaltjes vertellen? En dan nog, ouders zijn niet de enige opvoeders! Wie in de kinderopvang werkt of in het onderwijs neemt tijdelijk de rol van de ouder over. Als we allemaal op dezelfde manier het kind benaderen spinnen kinderen daar garen bij. Weten welk type opvoeder jij bent?
 
 
 
Binnenkort verkrijgbaar! Vernieuwde uitgave
De wereld verandert snel en drastisch. Zo ook de methode TOLK voor taalontwikkeling!
We werken hard aan vergroting van het aanbod films en digitalisering van de methode. Aan het bestaande repertoire worden acht films toegevoegd over denk-stimulerende gesprekken. De hoofrolspelers zijn van diverse culturele achtergrond. De productie van de films is aanleiding voor digitalisering van al het materiaal. Om de ouderparticipatie te verhogen worden leuke aan de films gerelateerde activiteiten voor ouders en kinderen in de klas beschreven. Als ouders en kinderen samen plezier beleven aan ‘gezellige’ bijeenkomsten zullen ze thuis over het onderwerp als vanzelf verder praten.
 
 
 
Uit de praktijk van TOLK 3 betrek ouders bij taaltherapie! 
 
Jantina Kamphuis, logopedist
 
 
 
"Sinds kort behandel ik een 2 jarige die nauwelijks praat. Beide ouders zijn bij de sessies aanwezig. Met TOLK in mijn achterhoofd, vraag ik na afloop aan de ouders wat hen opvalt, in plaats van zelf van alles uit te leggen.
Vervolgens stel ik nog een aantal vragen aan de hand van een filmpje. Het is toch zo leuk om te doen! En het werkt!! De ouders waren eerst heel verrast maar ik zie dat moeder nu erg haar best doet om daarna e.e.a. zelf uit te proberen. We gaan zo vrolijk verder!
Dank nogmaals voor de studiedag en alle informatie."
 
 
 
Waar is het gesprek van alledag gebleven?
 
 
 
"De toestellen in onze zakken veranderen niet alleen wat we doen, ze veranderen ook wie wij zijn," aldus Sherry Turkle, hoogleraar psychologie MIT Boston. Gesprekken van mens tot mens zijn essentieel om intimiteit met anderen te creëren, onszelf te verklaren en anderen te leren begrijpen. In dagelijkse gesprekken ontwikkelen kinderen empathie omdat ze mondelinge informatie zien in de context van lichaamshouding, toonhoogte en gezichtsuitdrukking. Zo leren ze anderen ‘lezen’. Via social media en andere virtuele communicatie hebben we wel vaker contact met anderen, maar ontbreekt deze verdieping.
 
KLIK-Onderwijsondersteuning
Montenspark 15 4837 CD Breda - www.klik-onderwijsondersteuning.nl