Voorwoord
‘Tomorrow belongs to those who can hear it coming’
 
Aan het begin van de week trek ik altijd ter inspiratie een kaart met een citaat. Deze week werd het een citaat van David Bowie: 'Tomorrow belongs to those who can hear it coming. Dit citaat toont een van zijn belangrijkste talenten: het aanvoelen van de toekomst en deze naar voren trekken in zijn muziek in het heden.
 
Dit is precies het soort talent dat we nu nodig hebben. Lukt het ons om de toekomst aan te voelen en nu antwoorden te geven op vragen van jongeren? Vragen die voor hen nog niet geheel duidelijk zijn of nog niet aan ons zijn gesteld. Het is een uitdaging. Maar als we stil durven te worden, luisteren naar onze jongeren en elkaar, dan zijn we volgens mij op de goede weg.
 
In deze nieuwsbrief blikken we onder andere terug op de masterclass met Iliass El Hadioui op 29 maart, waarin we als professionals handreikingen krijgen hoe we het verschil kunnen maken voor jongeren. Vandaag, morgen en de komende tijd.
 
Hartelijke groet,
 
Anne Veldt
Directeur-bestuurder 
Opbrengst en opname online masterclass met Iliass El Hadioui op 29 maart

Hoe begeleiden we jongeren uit het corona tijdperk naar een kansrijke toekomst? 
Tijdens de masterclass - die mede mogelijk gemaakt is door de Gelijke Kansen Alliantie - heeft Iliass El Hadioui in gesprek met Maud Croes, directeur praktijkscholen Focus en De Viaan en Meta Streefland, senior consulent passend onderwijs samenwerkingsverband, toegelicht wat professionals kunnen doen om het verschil te maken voor jongeren. Voor opbrengst en opname, klik hier
Handreiking voor schoolanalyse Nationaal Programma Onderwijs

Het ministerie van OCW heeft een handreiking gemaakt die scholen kan helpen bij de analyse in het kader van het Natonaal Programma Onderwijs. Voor meer informatie en download, klik hier.
Ontwikkelagenda's passend onderwijs
Iedere school ontvangt tot en met 2021 een budget ontwikkelagenda passend onderwijs. Dit budget biedt de school de kans om passend onderwijs een impuls te geven. De keuzes die de scholen gemaakt hebben, zijn zeer divers. Klik hier voor het overzicht van de ontwikkelagenda's van de scholen. 
'Beperk je tot de hoofdlijnen en laat de uitvoering aan het veld'

Noord-Kennemerland is één van de 11 inspiratieregio'svan het programma Met Andere Ogen. Inspiratieregio's ontmoeten elkaar om van elkaar te leren en te inspireren. De directeur-bestuurders van samenwerkingsverbanden Food Valley en Noord-Kennemerland delen de uitkomsten en inzichten over datagestuurd werken, leidende principes en gezamenlijke afspraken. Lees verder...
Ondersteuning en activiteiten voor jongeren, ouders en professionals tijdens de corona-periode in de regio Noord-Kennemerland - ook in de meivakantie!

Op het netwerkplein vindt u een overzicht van ondersteuning en activiteiten voor jongeren, ouders en professionals tijdens de corona-periode. Dit overzicht wordt wekelijks bijgewerkt. Hier zijn ook de activiteiten voor de meivakantie te vinden. Klik hier voor het overzicht. 
Update project individuele onderwijszorgtrajectenPLUS

Het project individuele onderwijszorgrajectenPLUS betreft het inrichten en realiseren van de best passende ondersteuning voor jongeren die uitstromen uit de gesloten jeugdzorginstelling van Horizon, Antonius Bakkum. Welke stappen zijn er in dit project genomen? Wat is er bereikt in de periode augustus 2020 - maart 2021? Klik hier voor de update. 
Netwerkplein 
Op ons netwerkplein delen we interessante en relevante informatie. Nog geen lid en wilt u graag uptodate blijven? Stuur een mail naar secretariaat@swvnk.nl onder vermelding van 'netwerkplein'. We zorgen voor een registratielink. 
Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar, 072-7920100