logo

nieuwsbrief B.O.O.G.

a.s zondag 7 juni alv B.O.O.G.
zie de bijgevoegde agenda

deze vergadering is alleen voor leden van B.O.O.G.

Geen lid maar wilt u wel komen?
U heeft nog 2 dagen om u aan te melden.
Zie de website van B.O.O.G. voor het aanmeldingsformulier,
u bent van harte welkom!

Gaarne inhoudelijke reacties op de nieuwsbrief of naar aanleiding van artikelen op de website, naar:
BOOG_sGravendijkwal@hotmail.com in plaats van een antwoord naar de nieuwsbrief.
Technische vragen aangaande de website gelieve te sturen naar de webmaster.
website B.O.O.G.