NIEUWSBRIEF HUISARTSENPRAKTIJK WIEENHOF, LOCATIE VENRAY EN YSSELSTEYN
September 2023
NIEUWSBRIEF
Beste patiënten, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van huisartsenpraktijk Wieënhof. Mocht u het niet op prijs stellen om periodiek een nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u onderaan deze nieuwsbrief op uitschrijven klikken.
 
WIJZIGINGEN IN HET PERSONEEL
Helaas heeft dokter Oude Luttikhuis besloten om per 1 oktober haar werkzaamheden als huisarts alhier te beëindigen. Wij bedanken haar voor haar jarenlange prettige samenwerking en wensen haar veel geluk voor de toekomst.
 
 
Hierbij nog een persoonlijk bericht van dokter Oude Luttikhuis voor al haar patiënten:
Beste mensen,
Afgelopen vijf jaar ben ik, Hiltje Oude Luttikhuis, als waarnemend huisarts, met plezier één van de vaste gezichten op locatie Ysselsteyn geweest. 
Persoonlijke omstandigheden hebben mij doen besluiten per 1 oktober 2023 mijn werkzaamheden bij Huisartsenpraktijk de Wieenhof te stoppen.
Ik wil u laten weten dat ik trots en dankbaar ben, dat ik in deze periode een stukje heb mogen meelopen in uw leven en u heb mogen bijstaan in goede, en helaas soms ook minder goede, tijden of gezondheid. Bedankt voor uw openheid en het geschonken vertrouwen.
Zoals u vaak zegt bij het weggaan uit de spreekkamer: "Dokter, ik hoop u niet snel weer te zien." Zeg ik, ook nu: "Misschien wel bij de bakker. Het ga je goed."
 
Recent is er gelukkig ook een nieuwe waarnemend huisarts gestart, dokter Coebergh van den Braak. Zij stelt zich graag even aan u voor:
 
 
Hoi, graag wil ik me voorstellen als vaste waarnemer per 1 september. Ik heb de huisartsenopleiding in Nijmegen begin 2023 afgerond en heb sindsdien in verschillende huisartspraktijken ingevallen. Ik ben blij om als vaste arts bij de Wieenhof van start te gaan, hierdoor zal ik in staat zijn om patiënten langere tijd te begeleiden. Dit vind ik betekenisvol en een belangrijk onderdeel van mijn vak. Naast mijn werk houd ik me vooral bezig met mijn jonge gezin en sport ik graag. Ik zal werkzaam zijn op donderdag en vrijdag, met name op locatie Venray. Tot ziens!
 
INLOOPSPREEKUUR GROOT SUCCES
Wat fijn om te horen dat het recent ingevoerde inloopspreekuur zo positief ontvangen wordt door veel patiënten. Heeft u een kort bestaande eenvoudige klacht, kom dan naar het inloopspreekuur.
Locatie Ysselsteyn: maandag 8.00-8.45 uur
Locatie Venray: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 8.00-8.45 uur
Voortaan wordt er op beide locaties met nummertjes gewerkt. U wordt verzocht om op volgorde van binnenkomst een nummer te pakken. Er kunnen maximaal 10 patiënten per keer gezien worden.
Meer informatie hierover vindt u op onze website www.huisartsenwieenhof.nl.
 
VERZOEK VERWIJZING NAAR SPECIALIST NA BEZOEK AUDICIEN OF OPTOMETRIST
Bij gehoorproblemen gaan patiënten meestal eerst naar een audicien of audioloog voor een gehoortest. Als de audicien of audioloog het nodig vindt dat de patiënt door een KNO-arts wordt gezien, kan het gebeuren dat de patiënt dan eerst (weer) naar de huisarts gaat om een verwijzing  te vragen.
De tussenkomt van de huisarts is in deze situatie onnodig. Per januari 2023 accepteren alle verzekeraars de directe verwijzing van een audicien naar een kno-arts.
 
Hetzelfde geldt voor verwijzing naar de oogarts na een bezoek aan de optometrist. Een optometrist geldt als een geldige verwijzer en er is dus geen verwijzing van de huisarts nodig. Voor een opticien geldt dit niet, deze zal de patient moeten verwijzen naar een optometrist in de buurt. De hulp van de huisarts is in deze niet nodig.
 
GRIEPVACCINATIE
De voorbereidingen voor de jaarlijkse griepprik zijn weer in volle gang. Als u in aanmerking komt voor de griep en/of pneumokokkenvaccinatie ontvangt u eind september hiervan persoonlijk bericht. Heeft u begin oktober nog geen bericht ontvangen en u meent hiervoor wel in aanmerking te komen, neem dan contact op met de assistente.
Op de volgende data zal de jaarlijkse griepvaccinatie plaats vinden:
Locatie Venray op woensdag 11 en vrijdag 13 oktober
Locatie Ysselsteyn op donderdag 12 oktober
Op deze middagen is de praktijk zeer beperkt open voor andere zaken.
 
CHIRURGISCH SPREEKUUR
Wist u dat veel kleine chirurgische ingrepen door de huisarts kunnen worden uitgevoerd, zoals het verwijderen van talgkliercysten, goedaardige moedervlekken of kleine vetbulten. Deze behandelingen worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar en gaan niet ten koste van het eigen risico. Dokter Rossen heeft 1 middag in de week gereserveerd voor dergelijke ingrepen. Informeer gerust naar de mogelijkheden.
 
ANTICONCEPTIE HORMOONSPIRAAL
Voor patiënten die VGZ verzekerd zijn, bestaat momenteel de mogelijkheid om gratis een hormoonspiraal als anticonceptie te laten plaatsen. Het gaat om de levosert spiraal. Deze spiraal bevat dezelfde hormonen als de Mirena spiraal, maar beschikt over een ander inbrengsysteem voor de huisartsen. Om die reden mag deze spiraal bij VGZ verzekerden nu gratis geplaatst worden. Wel wordt geadviseerd in de week van plaatsing en na 6 weken een echo bij de verloskudige praktijk te Venray te laten maken om de ligging van de spiraal te controleren. Ook de kosten van deze echo's worden door VGZ volledig vergoed. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de praktijk.
 
OSTEOPOROSE ONDERZOEK
Binnenkort ontvangen alle patiënten in de leeftijdsgroep van 50 tot 80 jaar een vragenlijst. Aan de hand van de uitkomsten van deze vragenlijsten wordt gekeken of iemand een verhoogd risico heeft op botontkalking (osteoporose). Alle personen met een verhoogd risico, worden vervolgens uitgenodigd voor een botdichtheidsmeting (DEXA).
 
 
HUISARTSENPRAKTIJK WIEENHOF