Levensbeschouwelijk gesprek, 6e Jaar
Beste ouders
 
De leerlingen van het 6de jaar krijgen tijdens de week van 10 februari tijdens een lesuur godsdienst de opdracht om samen met een klasgenoot de stad in te trekken op zoek naar een plek die uitnodigt tot een levensbeschouwelijk gesprek.
 
Deze opdracht kadert in de lessen over zingeving. Zo krijgen de leerlingen de kans om tijdens de drukte van een gewone schooldag stil te staan bij levensbeschouwelijke vragen. De plaats die ze daarbij opzoeken (een stil plekje in de stad, de natuur in het park of provinciaal domein, een kerk of kapel, de bibliotheek, Museum M ….) kan daarbij een hulpmiddel zijn.
 
Dit wordt een leerrijke ervaring, waarin de leerlingen op een actieve manier ontdekken welke de voorwaarden en de mogelijke hinderpalen zijn voor een levensbeschouwelijk gesprek – en uiteraard ook dergelijk gesprek proberen te voeren.
 
Vriendelijke groeten
 
 
Hilde Van Wichelen en Ann Wouters, leerkrachten Godsdienst
ann.wouters@hdc.ksleuven.be
Frank Baeyens, directeur
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be