През лятото на тази година Европейската банка за инвестиции оповести своето намерение да засили финансовата подкрепа за по-мащабното развитие  на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и интелигентните енергийни мрежи. Позицията отразява водещите тенденции, свързани с политиките на ЕС по отношение на климата и оценката, че именно тези сектори през следващите десетилетия ще изискват значителни инвестиции за сметка на кредитирането на  електроцентрали, работещи с изчерпаеми източници, което се равнява на по-малко от 1,5 % от общото енергийно финансиране.
 
Ще съумее ли Югоизточна Европа да се възползва от перспективната пазарна ниша? Страните от региона  правят стъпки за постигане на устойчива енергетика чрез инвестиции в нови екотехнологии за производство на енергия и за оптимизиране  на енергийните загуби.  Необходимите условия за реализацията на тази цел са решителна политическа воля, привличане на бизнеса и обществения интерес.
 
За 10-та поредна година София ще бъде домакин на Изложбата и форума за енергийна ефективност и възобновяема енергия, които Виа Експо организира от 5-ти до 7-ми март 2014 г. в София. Събитието е препратка към последните технологични нововъведения и е знаково със силното международно участие на лектори, изложители и  посетители, които ще обсъдят нови проекти и осъществят бизнес контакти.
 
Какви са последните новини от събитието? В този брой на нашия бюлетин ще ви запознаем отблизо с някои от лекторите и партньорите на изявата.
 
Приятно четене.
 
Организатор:
Виа Експо
 
Паралелни събития:
 
T   032/ 512 900    E  office@viaexpo.com      W   www.via-expo.com
.................................................................................................................
 
 
Преосмисляне  на  политиките и технологиите за централизирано отопление и охлаждане в Европа
 
Euroheat & Power ще организира специална сесия, посветена на новите процеси в областта на централизираното отопление и охлаждане.  Тя ще бъде открита от Frédéric Hug, президент на  асоциацията, и ще разгледа енергийно ефективни инструменти, методи за измерване,  възможностите за интегриране на възобновяемата енергия , както и  добрите практики.  
 
Най-голямото крайно потребление на енергия в Европа - около 50% от общото потребление - е за отопление. Охлаждането е от решаващо значение за правилното функциониране на компютри и производственото оборудване. Днес 40 % от търговските и обществени сгради в Европа са с индивидуални охладителни системи и търсенето им ще се увеличи значително.

До 2020 г. централизираното отопление и охлаждане трябва да ускори своя „зелен” преход и се предвижда те да играят съществена роля  в интелигентните градове до 2030 г. , като спомогнат за намаляване на въглеродния отпечатък.
 
Euroheat & Power има членове от над 30 държави от Европа и извън нея,  включващи всички национални асоциации, промишлени дружества, производители, изследователски институти, консултанти и други организации, участващи в CHP / DHC бизнеса.
 
Мисията на Euroheat & Power  е свързана с промотирането на предимствата на технолоиите за централизирано отопление и охлаждане, които са екологични и използват възобновяемата енергия. Организацията активно работи и за прилагането на иновации за развитието на сектора и тясно си сътрудничи с редица европейски институции на политическо ниво.
.................................................................................................................
Sun & Wind Energy е международно списание, което тематизира всички видове възобновяеми енергийни източници.  Изданието прилага успешно 35-годишния опит на немскоезичното Sonne WIND & WAERME, добре известно не само на мениджърите от производствените  и търговски компании, но и на чуждестранни  инвеститори.  Новини от целия свят и продуктови новости помагат на читателите за взимането на отговорни решения и превръщат списанието в един важен информационен източник.
 .................................................................................................................

Интересувам се:
 .................................................................................................................